Ara
Filtreler
Kapat

Örtülü Sermaye Teori ve Açıklamalar / Soru ve Cevaplar

İsmail ONAY E. Hesap Uzmanı YMM Nisan 2017 563 Sayfa 1.Baskı MBHUD Yayınları 

70,00 ₺

-OECD Yaklaşımı

-Örnek Ülke Uygulamaları 

-Ülkemiz Uygulaması

-Öz Sermaye Faizleri

-Çözümlü Sorular

“Bu aslında benim zeki olduğumu gösterir”- Donald Trump

Amerika Birleşik Devletleri’nin 45’inci başkanı Donald Trump tarafından, başkanlık seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton’ın, kendisi için federal gelir vergisi ödemediği iddiasına vermiş olduğu bu cevap, vergi ödememenin her zaman bir ahlaksızlık olmadığını göstermesi bakımından anlamlıdır.

Gerçekten de, vergi ödemenin bir sosyal sorumluluk olduğu anlayışı ilk bakışta, vergi ödememenin de toplum nezdinde gayri ahlaki bir tutum gibi algılanmasına neden olmaktadır. Elbette ki, kazanç elde ettiği halde vergi ödememek, elde edilen kazancın yasalara aykırı olarak beyan dışı bırakılması şeklinde gerçekleştiğinde ahlaki değildir. Ancak vergi ödememek her zaman ahlaksızlık olmak zorunda değildir. Zira vergisel tasarruf, vergi yasalarının izin verdiği muafiyet ve istisna uygulamalarından yararlanmak şeklinde de gerçekleşebilir.

Bu iki hal dışında, vergi yasalarının genel ilke ve kurallarının etrafından dolanarak yasa koyucunun hiç de amaçlamadığı yöntemlerle vergisel tasarruflar da sağlanabilir. Bu son hal literatürde, “vergiden kaçınma” kavramı ile ifade edilir. İşte bu, ahlaki olarak tartışılabilir.

Vergi yasalarının genel ilke ve kurallarından birisi de, kurumlar vergisi mükelleflerinin beyana tabi kazançlarının tespitinde, kullandıkları yabancı kaynaklara bağlı maliyetlerin indirimini yapmalarına müsaade edilmesidir. Ne var ki yasaların izin verdiği bu uygulama sayesinde kurum ortakları, kurumun ihtiyaç duyduğu sermayeyi borç adı altında işletmeye verip, borçlanma maliyetlerini gider kaydederek, vergiye tabi kurum kazancını düşük düzeyde tutabilmektedirler.

Kurum ortağından alınan yabancı kaynağın düşük vergi oranlarının geçerli olduğu ülkelerden temin edilmiş olması halinde de, ortağın elde ettiği faiz geliri üzerinden çok düşük tutarda vergi ödenmesi, soruna uluslararası boyut kazandırmaktadır.

Örtülü Sermaye uygulaması olarak adlandırılan bu yöntemle kurum kazançları yasa koyucunun hiç de arzulamadığı bir şekilde düşük düzeyde tutulmakta ve bunu engellemek için örtülü sermaye düzenlemeleri devreye sokulmaktadır. Ancak kurumların kurum ortaklarından borçlanmalarının olağan ticari icapların bir parçası da olabileceği göz önünde v

 

bulundurulduğunda, hangi borçların örtülü sermaye sayılması gerektiği, üzerinde herkesin hem fikir kalamayacağı ilkelere göre belirlenecektir.

Durum böyle olunca, örnek ülke uygulamaları, örtülü sermaye düzenlemelerine ilişkin ortak ve farklı bakış açılarının neler olduğunun bilinmesi için iyi bir kaynak niteliğinde olacaktır. Ayrıca, sorunun uluslararası boyutunun da bulunması, OECD Model Anlaşması’nın konuya ilişkin tavsiye niteliğindeki değerlendirmelerini son derece değerli kılmaktadır.

Bu nedenle Kitabımızın birinci bölümünü oluşturan Genel Çerçeve içerisinde, “Örtülü Sermayenin Vergicilikteki Konumu”, “Örtülü Sermaye Müessesesinin Doğuş Nedeni”, “OECD Model Vergi Anlaşmaları” ve “Örnek Ülke Uygulamaları” şeklinde tasniflenebilecek açıklamalara yer verilmiştir.

Kitabımızın Ülkemiz Uygulaması başlıklı ikinci bölümünde ise, “Eski Düzenleme”, “Mevcut Düzenleme” ve “Belli Başlı Hususlar” alt başlıkları halinde tasniflenen açıklamalara yer verilmiştir.

Üçüncü bölümde, örtülü sermaye düzenlemelerine ihtiyaç duyulmasına neden olan vergicilik ilkelerinin sorgulanması amacıyla alternatif bir yaklaşım olan Öz Sermaye Faizleri konusu işlenmiştir. Öz sermaye üzerinden hesaplanacak faizlerin vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmasına izin verilmemesi ilkesinin terk edilmesi şeklinde tanımlanabilecek uygulama tartışmaya açılmış ve örnek ülke uygulamalarına da yer verilerek okuyucuya bilgilendirme yapılmıştır.

Son bölümde ise oldukça kapsamlı sayılabilecek özel bir çalışmaya yer verilmiştir. Çözümlü Sorular başlıklı bölümde, ülkemizdeki mevcut yasal düzenlemeler ışığında örnek sorular hazırlanmış ve bu sorular tek tek cevaplandırılmıştır.

Böylece Kitabımızda örtülü sermaye müessesesi, vergicilik ilkeleri çerçevesinde irdelenmiş, konunun uluslararası boyutu da bulunduğundan OECD Model Vergi Anlaşmaları rehber olarak alınmış, örnek ülke uygulamalarına da yer verilerek müesseseye ilişkin farklı ve ortak bakış açılarının neler olduğu ortaya konmuştur. Ülkemiz uygulamasındaki teorik açıklamalara da yer verildikten sonra, uygulamada karşılaşılan belli başlı sorunlara detaylı olarak değinilmiş; örnek yargı kararları ve özelgeler ile birlikte sorunlar detaylı olarak işlenmiştir. Ayrıca, uygulamada fazla yeri olmayan ancak akademisyenler tarafından tartışılmakta olan öz sermaye maliyetleri için de bir bölüm açılarak örtülü sermaye müessesesine ilişkin vi

 

farklı bir bakış açısı ortaya konmuştur. Örtülü sermaye müessesesinin ülkemizdeki işleyişine ilişkin olarak da uygulayıcıların karşılaşabileceği vergisel sorunlar ise uygulamalı soru cevap şeklinde biçimlendirilerek okuyucuların çalışmalarına sunulmuştur.

Yapılan çalışma sırasında, okuyucuların müesseseye ilişkin gerek teorik gerekse de pratik bilgi ihtiyacının karşılanması için gerekli titizlik gösterilmiştir.

Öte yandan, bir çalışmanın en değerli kaynağının, okuyuculardan alınacak geri bildirim olduğu da kuşkusuzdur. Bu nedenle okuyucunun Kitaba yönelik eleştiri ve önerilerinin e-posta yolu ile iletilmesi, sadece çalışmanın zenginleşmesine hizmet etmekle kalmayacak; aynı zamanda Kitabın, uygulayıcıların ihtiyaçlarına doğrudan cevap verme niteliğini geliştirecektir.

Son olarak, tüm artı değerleri Hesap Uzmanları Kurulu’nun kurumsal kimliğine, eksiklikleri ise şahsıma ait olan Kitabın, okumasını gerçekleştiren değerli üstadım Adnan SAK’a teşekkürlerimi iletmeyi borç bilirim.

İstanbul, Nisan 2017

ismail.onay.huz@gmail.com

Bu Ürünü alan müşteriler aynı zamanda bunlarıda satın aldı

Vergisel ve Yeni TTK Yönüyle A.Ş. ve Ltd. Şti.’lerde Tasfiye, Devir, Birleşme, Bölünme ve Tür Değişimi İşlemleri

Ersin NAZALI, E. Hesap Uzmanı, Avukat Nisan 2015, 4. Baskı, Ciltli, 350 Sayfa MBHUD Yayınları
40,00 ₺

Tüm Yönleriyle Kâr Dağıtımı

Nazmi KARYAĞDI, E. Baş Hesap Uzmanı Mart 2014, 4. Baskı, Ciltli, 533 Sayfa HUZ Akademi Yayınları
75,00 ₺

Gümrük Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı (YMM Sınavlarına Hazırlık)2.BASKI

Arif KÜMBÜL, 2018, Ciltli, MBHUD Yayınları

64,00 ₺

KVK UYGULAMASINDA İSTİSNALAR

İsmail ONAY , E. Baş Hesap Uzmanı, YMM Kasım 2017 , 2. Baskı, Ciltli, 856 Sayfa MBHUD Yayınları

85,00 ₺