Ara
Filtreler
Kapat

Şubat 2011 Vergi Dünyası Dergisi (E-Dergi)

Şubat 2011, Yıl:31, Sayı: 354 ISSN No: 1300-851X

10,00 ₺

Bu sayımızda “Özel Kesimin Tahvil İhracının Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu”, “Aile Hekimlerine Getirilen Tevkifat Sorumluluğunun Anayasal Hükümler Çerçevesinde Değerlendirilmesi” ve “Tütün, Tütün Ürünleri ve Alkollü İçkilerin Reklam Giderleri İçin Ödenen KDV İndirim Konusu Yapılabilir”  konulu makaleler  başta olmak üzere 23 makale,  sorular yanıtlar, yargı kararları, özelgeler ve pratik bilgiler bölümlerine ver verilmiştir. 

SAYI: 354

ŞUBAT 2011

 

Sahibi

Maliye Hesap Uzmanları Derneği Adına

Dernek Başkanı

FAHRİ ARIKAN

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Reklam Sorumlusu

MURAT ÜRKMEZ

 

Yayın Koordinatörü

HAKAN BOZTAŞ

 

Teknik Sekreterler

RECEP ÖZDEMİR

YILMAZ ŞAHİN

 

Yayın Satış ve Yazışma Adresi

Kemankeş Mah. Rıhtım Cad. No: 245

Karaköy - İSTANBUL

Tel: (0212) 252 34 12-244 00 45-293 33 32

Faks: (0212) 252 34 71

e.mail:mbhud@vergidunyasi.com.tr

Web adreslerimiz: http://www.hud.org.tr

www.vergidunyasi.com.tr

 

Dizgi, Tasarım

MALİYE HESAP UZMANLARI DERNEĞİ

 

Görsel Tasarım

DENİZ KAYAK

 

Baskı, Cilt

YAPIM TANITIM YAYINCILIK LTD. ŞTİ.

Tel.: (0212) 216 51 49-50

 

YIL: XXX SAYI: 354

ISSN 1300 851 X

 

Dergimiz hakemli dergi olma özelliği taşımakta

olup, dergimize gönderilen yazılar

en az üç hakeme gönderilerek yayınlanması için

değerlendirmeye tabi tutulur. “Yayın Danışma

Okuma ve Hakem Kurulu” tarafından uygun

görülen yazılar, Dernek Yönetim Kurulumuzun

izniyle yayınlanır.

●●●

Dergimizde yayımlanan tüm düşünce ve öneriler

tümüyle yazarlarının sorumluluğundadır.

●●●

Dergimizde yayınlanan yazıların tüm telif hakları

derneğimize aittir.

Dergimizde çıkan yazıların başka yayın organlarınca aynen yayınlanması dernek yönetim kurulumuzdan

alınacak yazılı izinle, alıntılar yapılması kaynak

gösterilmesi koşulu ile mümkündür.

 

AYLIK DERGİ

ISSN 1300 851X

 

Bu Ürünü alan müşteriler aynı zamanda bunlarıda satın aldı

Ocak 2012 Vergi Dünyası Dergisi (E-Dergi)

Ocak 2012, Yıl:31, Sayı:365 ISSN No: 1300-851X

10,00 ₺