Ara
Filtreler
Kapat

Şubat 2012 Vergi Dünyası Dergisi (E-Dergi)

Şubat 2012, Yıl:31, Sayı:366 ISSN No: 1300-851X

10,00 ₺

Bu sayımızda “Ticaret Hukuku’nda Yeni Bir Denetim Anlayışı: Bağımsız Denetim”, “6102 Sayılı TTK ile Gelen Önemli Yenilikler” ve “Değerleme Alanında Eski ile Yeninin Karşılaştırılması: Mülga 6762 Sayılı TTK ve 6102 Sayılı TTK Düzenlemeleri”  konulu makaleler  başta olmak üzere 25 makale,  sorular yanıtlar, yargı kararları, özelgeler ve pratik bilgiler bölümlerine ver verilmiştir.

SAYI: 366

ŞUBAT 2012

 

Sahibi

Maliye Hesap Uzmanları Derneği Adına

Dernek Başkanı

ADEM KARABAYIR

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Reklam Sorumlusu

MURAT ÜRKMEZ

 

Yayın Koordinatörü

BEYTULLAH SARICAN

 

Teknik Sekreterler

AHMET ÖZKAN BUYRUK

FAHRİ SIDAL

 

Yayın Satış ve Yazışma Adresi

Kemankeş Mah. Rıhtım Cad. No: 245

Karaköy - İSTANBUL

Tel.: (0212) 252 34 12-244 00 45-293 33 32

Faks: (0212) 252 34 71

e.mail: mbhud@vergidunyasi.com.tr

Web adreslerimiz: http://www.hud.org.tr

www.vergidunyasi.com.tr

 

Dizgi ve Görsel Tasarım

MALİYE HESAP UZMANLARI DERNEĞİ

 

Görsel Tasarım

DENİZ KAYAK

 

Baskı, Cilt

BİLTUR BASIM YAYIN ve HİZMETLERİ A.Ş.

Tel.: (0216) 444 44 03

 

YIL: XXXI SAYI: 366

ISSN 1300 851 X

 

Dergimiz hakemli dergi olma özelliği taşımakta

olup, dergimize gönderilen yazılar

en az üç hakeme gönderilerek yayınlanması için

değerlendirmeye tabi tutulur. “Yayın Danışma

Okuma ve Hakem Kurulu” tarafından uygun

görülen yazılar, Dernek Yönetim Kurulumuzun

izniyle yayınlanır.

●●●

Dergimizde yayımlanan tüm düşünce ve öneriler tümüyle yazarlarının sorumluluğunda olup çalıştığı

Kurulu bağlamamaktadır. Çalıştığı kurum veya yaptığı görevle ilişki kurulmak suretiyle herhangi bir şekilde kesinlikle kullanılamaz.

●●●

Dergimizde yayınlanan yazıların tüm telif hakları

derneğimize aittir.

Dergimizde çıkan yazıların başka yayın organlarınca aynen yayınlanması dernek yönetim kurulumuzdan

alınacak yazılı izinle, alıntılar yapılması kaynak

gösterilmesi koşulu ile mümkündür.

 

 

AYLIK DERGİ

ISSN 1300 851X