Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler TÜRKİYE'DE 1980 YILINDAN BERİ UYGULANAN ENFLASYONU ÖNLEYİCİ HARCAMA VE VERGİ POLİTİKALARIN ...

TÜRKİYE'DE 1980 YILINDAN BERİ UYGULANAN ENFLASYONU ÖNLEYİCİ HARCAMA VE VERGİ POLİTİKALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

Yazar : Hesap Uzmanı Hızır TARAKÇI
Dergi : Kasım 1986
HIZIR TARAKÇI
Hesap Uzmanı

1 — GİRİŞ:
 
Ülkemizde yıllardır hüküm süren enflasyonla mücadele için 24 Ocak 1980 tarihinde yürürlüğe konan programda ağırlık para politikasına verilmiş ve bu çerçevede kur, faiz ve para kredi politikaları etkin bir şekilde kullanılmaya çalışılmıştır.
Ancak, sözkonusu kararlarda, enflasyonla mücadele için temelde para politikasının etkinliğine güvenilmiş olması maliye politikasının ihmal edildiği anlamına alınmamalıdır. Çünkü enflasyonist gidişin kontrol altına alınmasını amaçlayan tedbirlerin hem üretimi arttırmaya hem de iç talebin kısılmasını sağlamaya yönelik olması gerekir. Bunun için de maliye politikası araçlarından yararlanmak kaçınılmaz bir zarurettir. Bundan dolayı 24 Ocak programı çerçevesinde özellikle 12 Eylül sonrasında maliye politikası ile ilgili olarak vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. özellikle 1980 yılı sonrasında KİT'lerle ilgili olarak Bakanlar Kurulu'nun 8/173, 8/177 ve 8/170 sayılı kararlan ile tüm fiyat denetim ve saptama kararlarının kaldırılması sonucu KİT açıklarının bütçeden karşılanması zorunluluğu giderilmiştir.
Yazımızın konusunu 1980 sonrasında izlenen maliye politikasına ilişkin uygulama sonuçları oluşturmaktadır. Bu konuyu harcama ve vergi politikaları ana başlıkları altında incelemek uygun olacaktır.
II — 1980 SONRASINDA UYGULANAN HARCAMA POLİTİKASI:
Enflasyonla mücadelede talebi kısabilmek için kamu harcamalarındaki artışı durdurmak hatta kabilse azaltmak gerekmektedir. Fakat arzulanan kalkınma hızının gerçekleştirilebilmesi için de kamu kesimi yatırımlarının kısılmaması da bir zorunluluktur. Kısaca amaçlar arasındaki bu tip çatışma sorunlarına çözüm bulmak gerekir. öncelik enflasyonla mücadeleye verildiğinde ekonominin daralmasına, kalkınma hızının düşmesini engellemek mümkün değildir.
Türkiye’de 1980 sonrası döneminde kamu harcamalarının seyri İncelendiğinde bu dönemde kamu harcamalarının artışının önlenemediği anlaşılmaktadır. Gerçekten Tablo I' de, yer alan rakamlar bu görüşü doğrulamaktadır.
TABLO: 1
TOPLAM KAMU HARCAMALARI (Cari Fiyatlarla Milyar TL.)
 
 
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
Cari Harc.
294
544,1
700,1
939,4
1.157
1.569,0
2.367,0
Yatırım Harc.
209,2
508,4
...
Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI