Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜMÜ

LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜMÜ

Yazar : Eski Hesap Uzmanı MEHMET BİNGÖL
Dergi : Aralık 1994
MEHMET BİNGÖL
Eski Hesap Uzmanı

Kuruluşlarındaki pratiklik nedeniyle müteşebbisler tarafından tercih edilen limited şirketler, bazı dezavantajları nedeniyle sonradan anonim şirket nevine dönüştürülmektedirler.
 
Bu dezavantajların başlıcaları şunlardır:
a. Limited şirket ortaklık paylarının devri gelir vergisine tabi iken, anonim şirket hisselerinin devri bazı şartların varlığı halinde vergi dışıdır.
b. Limited şirketin bir ortağı icra takibine uğradığında alacaklı, şirketin fesih ve tasfiyesini isteyebilir, anonim şirketlerde ise sadece borçlunun şirketteki temettü alacağı ile hisse senedinin kendisi takip konusu olabilir.
c. Anonim şirketler % 51 ile karar alabilir. Limited şirketlerde ise çoğu zaman oybirliği gerekir. Örneğin çok küçük paylı bir ortak sermaye artışını her zaman engelleyebilir.
d. Anonim şirketler tahvil, finansman bonosu vb. gibi borçlanma enstrümanları ihraç edebilirlerken, limited şirketler bu imkandan yoksundur.
e. Anonim şirket hisseleri hamiline yazılı olabilir, limited şirket iştirak paylarında ise böyle bir imkan yoktur.
f. Anonim şirketler sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka açılabilirler, limited şirketler ise böyle bir imkana sahip değildir.
g. Limited şirketlerde ortaklar kamu borçları yönünden şirket sermayesi kadar ayrıca şahsi olarak sorumludurlar. Anonim şirketlerde ise taahhüt edilen sermaye dışında bir sorumluluk yoktur.
Bu yazımızda sermaye şirketi şeklinde faaliyet göstermek isteyen ancak başlangıçta limited şirket olarak kurulan ortaklıkların anonim şirkete dönüşümü ele alınmaktadır.
Dönüşüm, ticaret hukuku ve vergi hukuku açısından iki ayrı bölümde incelenecektir.

1. TİCARET HUKUKU YÖNÜNDEN:
Ticaret Kanunumuzda dönüşüme ilişkin olarak genel bir hüküm öngörülmüştür. Gerçekten de 152. maddeye göre "Bir ticaret şirketinin diğer bir ticaret şirketi nev'ine çevrilmesi kanunda aksine hüküm olmadıkça yeni nev'e ait kuruluş merasimine tabidir. Böylece yeni nev'e çevrilen şirket eskisinin devamıdır".Buna göre uygulamada eski şirket, yeni tipe ait kuruluş merasimini gerçekleştirerek, yeni tipe dönüşebilmektedir. Dönüşüm sürecinde yapılması gereken işlemler sırasıyla aşağıdaki gibidir:

a. Limited Şirket Ortaklar Kurulu Kararı
Şirket ortakları,
— Şirketin T.T.K.'nun 152. maddesi hükmüne göre nev'i değiştirerek anonim şirkete dönüştürülmesine,
— Bunun için öncelikle limited şirketin özvarlığının ilgili mahkemece tespit ettirilmesine,
karar verirler.

b. Özvarlık Tespiti İçin Başvuru
Limited şirketin özvarlığı anonim şirkete ayni sermaye olarak konulacağı için bunun ilgili mahkemenin tayin edeceği bilirkişiler tarafından tespit edilmesi gerekir.
Başvuru ticaret mahkemesine, eğer yoksa asliye hukuk mahkemesine yapılır.
Başvuru dilekçesine şirketin,
— ana sözleşmesi,
— ticaret sicil belgesi,
— dönüşüme ilişkin ortaklar kurulu kararı,
— limited şirket ortakları arasında anonim şirket var ise yeni kurulacak şirkete iştirak edileceğine ilişkin yönetim kurulu kararı,
— limited şirketin en son bilançosu ve buna ilişkin mizanı,
eklenir.

c. Anonim Şirket Ana Sözleşmesinin Hazırlanması
Hazırlanacak ana sözleşme tipik kuruluş sözleşmesinden iki noktada özellik arz eder.
Sermayeye ilişkin maddede "sermayenin eski şirketin özvarlığı olduğu, bunun da ilgili mahkemenin tayin ettiği bilirkişiler marifetiyle tespit edildiği, halen de limited şirket bünyesinde mevcut olan bu sermayenin T.T.K.'nun 152. maddesi uyarınca anonim şirketin ayın nevinden sermayesi olarak kabul edildiği" belirtilir. Ayrıca ayın nevinden sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olduğu ve hisselerin T.T.K.'nun 404. maddesi uyarınca tescilden itibaren iki yıl geçmeden devredilemeyeceği aynı maddede yer alır.
Öte yandan "nevi değişikliği ve ara vermeksizin faaliyete devam" hususunu açıklayan ayrı bir maddeye de ihtiyaç vardır. Bu maddede şirketin " ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI