Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler BAVUL TİCARETİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İHRACAT İSTİSNASI UYGULAMASI

BAVUL TİCARETİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İHRACAT İSTİSNASI UYGULAMASI

Yazar : Eski Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı Danıştay Üyesi MAHMUT VURAL
Dergi : Haziran 1997
MAHMUT VURAL
Gelirler Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı

I. GİRİŞ
Bavul ticareti Türkiye bakımından, özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılması ve doğu bloku ülkelerinin liberal ekonomiye geçişlerinden sonra gündeme gelen bir tür ticarettir. Bu ülkelerden Türkiye'ye gelen kişilerin, kişisel ihtiyaç ve hediyelik ölçüleri aşan miktarda mal satın alarak, bunları ya beraberinde ya da kargo, otobüs, minibüs gibi yollarla yurt dışına götürmelerine bavul ticareti adı verilmektedir.
Bavul ticareti, İstanbul (Laleli, Zeytinburnu, Karaköy, Beyazıt), Samsun, Trabzon, Artvin ve Antalya'da yoğunlaşmış bulunmaktadır. Yapılan tahminlere göre Türkiye'de 50-60 bin mükellef bavul ticaretine konu malların satışı ile uğraşmaktadır.
Bavul ticaretinin yıllık hacminin 8-10 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bunun önemli bir kısmını dericilik sektörü ile gıda sektörü oluşturmaktadır. Kalan kısım ise tekstil, konfeksiyon, plastik eşya, yedek parça ve inşaat malzemeleri sektörü arasında dağılmış bulunmaktadır.
II. MEVCUT UYGULAMA
Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların beraberlerinde götürdükleri eşyalara ilişkin katma değer vergisi istisnası, Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b maddesi ile getirilmiş bulunan düzenlemelere göre uygulanmaktadır.
Buna göre, Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara istisna kapsamında satış yapmak için vergi dairesinden izin almış olan mükellefler, satışı yapacakları kişilerin pasaport veya ikamet tezkerelerini gördükten sonra satışı yapacaklardır. Satış sırasında katma değer vergisi tahsil edilecek, alıcı yurt dışına çıkış sırasında alış faturasını gümrük memuruna onaylatacaktır. Onaydan önce malların gümrük görevlilerine gösterilmesi ve yurt dışına çıkarıldığının tespit edilmesi zorunludur. Onaylı faturanın satıcıya intikalinden sonra tahsil edilen katma değer vergisi satıcıya iade edilmektedir.
Son olarak 43 seri no.lu katma değer vergisi genel tebliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde iadenin yapılabilmesi için;
- Alıcıların Türkiye'de ikamet etmeyen Türk uyruklu veya yabancı uyruklu kişiler olması,
- Mal alımlarının izin belgeli satıcılardan yapılması,
- Yapılan iadeye tabi mal alışlarının faturada gösterilen vergisiz satış fiyatları toplamının en az 10.000.000 lira veya daha fazla olması,
- Satın alınan malların Türkiye sınırları dışına çıkarılırken gümrük görevlilerine gösterilmesi ve görevlilere tasdik ettirilen faturanın 1 ay içinde satıcıya gönderilmesi,
gerekmektedir.
Alıcılar, alışveriş sırasında ödedikleri katma değer vergisini daha sonra banka yoluyla, yetki belgesine sahip aracı firma vasıtasıyla veya diğer yollarla alabilmektedirler.
III. BAVUL TİCARETİ İÇİN GETİRİLEN YENİ DÜZENLEME
A. İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar
Türkiye'de ikamet etmeyenlere tanınan istisna kapsamındaki satışlar, vergi dairesinden "Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda Katma Değer Vergisi İstisnası İzin Belgesi" (bundan sonra kısaca istisna belgesi olarak anılacaktır) almış olan gerçek usulde katma değer vergisi mükellefleri tarafından yapılabilir. İstisna belgesi alan mükellefler, Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yaptıkları satışlarda, aşağıdaki şartların mevcudiyeti halinde katma değer vergisi tahsil etmeden işlem yapabileceklerdir.
İstisna kapsamında satış yapmak isteyen mükelleflerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
a) Gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmak.
b) Haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya bilerek kullandığı konusunda rapor yazılmış olmamak.
İstisna kapsamında işlem yapmak isteyen satıcıların istisna belgesi almak için vergi dairesine bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Vergi dairesi, satıcının gerekli şartları taşıyıp taşımadığına bakarak izin belgesi verecektir. Alınan belgenin işletmede görünür bir yere asılması gerekmektedir.
Götürü usulde katma değer vergisi mükellefi olanlar ile katma değer vergisi olmayan satıcılardan alınan mallar için istisna uygulanması söz konusu değildir.
Herhangi bir il veya bölge sınırlaması olmadan yukarıdaki şartları taşıyan bütün mükellefler, istisna kapsamında satış ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI