Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler 4369 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

4369 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Yazar : Eski Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı Danıştay Üyesi MAHMUT VURAL
Dergi : Ağustos 1998
MAHMUT VURAL
Gelirler Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı

15 ayrı vergi kanununda değişiklik yapan 4369 sayılı Kanun 22.7.2998 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiş, Cumhurbaşkanının onayından geçtikten sonra 29.7.1998 tarih ve 23417 sayılı mükerrer  Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Söz konusu 4369 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi Kanununun;
- 13 ve 17’nci maddelerine birer bent eklenmiş,
- 10, 21 ve 29’uncu maddelerinde değişiklikler yapılmış,
- 9 ve 17’nci maddelerinde ibare değişikliği yapılmış,
- 3 üncü maddesinin (d) bendi,
- 10 uncu maddesinin (f) bendi,
- 20 nci maddesinin 3 numaralı fıkrası,
- 31 inci maddesi,
- 38 inci maddesi,
- 49 uncu maddesinin 3986 sayılı Kanunla eklenen ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
Öte yandan Katma Değer Vergisi Kanununa söz konusu Kanunla 5 geçici madde eklenmiştir.
Katma Değer Vergisi Kanununda yukarıda özetlenen değişiklikler aşağıda ayrıntılarıyla açıklanmıştır.

I. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAKİNA VE TEÇHİZAT İSTİSNASI
4369 sayılı Kanunun 59’uncu maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 3174 sayılı Kanunla değişik İkinci Kısım İkinci Bölüm başlığı ile 13 üncü madde başlığı “Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.
d) Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri (Şu kadar ki, yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar).
Buna göre, yatırım teşvik belgesinde yazılı mallardan “makina ve teçhizat” niteliği taşıyanların yurtiçi teslimleri ile Türkiye’ye ithali 01.08.1998 tarihinden itibaren katma değer vergisinden istisna olacaktır.
İstisna Öncesi Durum
İstisnadan önceki uygulamaya göre, teşvik belgeli yatırım mallarının ithalinde KDV ertelemesi yapılırken aynı malların yurt içinden alımı KDV’ye tabi tutulmaktaydı. Her ne kadar yatırımcıların teşvik belgeli malları yurt içinden alırken ödediği KDV, destekleme primi olarak yatırımcılara iade edilmekte idiyse de, bu iadelerin uzun bir zaman alması yatırım malını ithal etmeyi, yurt içinden satın almaktan daha cazip bir duruma sokuyordu.
Diğer taraftan, yurt içinden alınan mallar için destekleme primi ödemesi uygulaması, zaman zaman GATT kurallarına aykırılık teşkil ettiği iddialarını gündeme getirmekteydi.
Bu durumların önlenmesi için, KDV Kanununa bir hüküm eklenmek suretiyle yatırım teşvik belgesi kapsamındaki mallardan makina ve teçhizat niteliği taşıyanların yurt içinden alımı ve ithali KDV’den istisna edilmiş, söz konusu malların ithali veya yurt içinden alınması eşit şartlara getirilmiştir.
Makina ve Teçhizat Nedir?
Makina ve teçhizat, amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan ve mal ve hizmet üretiminde kullanılan sabit kıymetlerdir. Buna göre, takım tezgahları, dokuma tezgahları, jeneratörler, sınai kalıplar gibi üretimde kullanılan sabit kıymetler makina ve teçhizat kapsamına girdiğinden istisnadan yararlanacaktır. Sarf malzemeleri, demirbaşlar, yedek parçalar ise makina ve teçhizat kapsamına girmemektedir. Bu nedenle; telefon, hesap makinası, masa, sandalye ve mefruşat gibi sabit kıymetler istisnadan yararlanamayacaktır.
Prensip olarak taşıt araçları da makina ve teçhizat kapsamına girmemektedir. Bu nedenle otomobil, panel, kaptıkaçtı, arazi taşıtı, otobüs, minibüs, kamyonet, kamyon, treyler ve çekiciler istisnadan faydalanamayacaktır.
Ancak yüklü ağırlığı 45 tonu geçen off road truck tipi kamyonlar ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar, forkliftler, iş makinaları, vinçler, tarım makinaları ve benzerlerinin teslim ve ithalinde istisna kapsamında işlem yapılacaktır.
Hava, deniz ve demiryolu taşıma araçları da makine ve te&cce ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI