Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler SERVET BEYANINDA İKİ SORUN

SERVET BEYANINDA İKİ SORUN

Yazar : Baş Hesap Uzmanı Mesut ÇIRAK
Dergi : Ağustos 1982
MESUT ÇIRAK
Baş Hesap Uzmanı

I- GİRİŞ :
 
Servet beyanı, bir otokontrol müessesesi olarak Vergi Hukukumuzun en önemli unsurlarından birisidir. Bu etkinliği nedeniyle uygulamada zaman zaman sorunlar ortaya çıkmış; bunlardan bazıları Danıştay kararları ile çözüme bağlanmış, bazıları ise henüz yeni uygulamalar olduğundan mali kaza mercilerine intikal etmemiştir.
Uygulamada farklı yoruma neden olan iki sorun üzerinde duracağız. Bunlardan birisi “kanunen kabul edilmeyen giderlerin”, diğeri ise “Peşin Ödemelerin” servet beyanına etkisidir.
II- KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERİN SERVET BEYANINA ETKİSİ :
Servet beyanı müessesesi, yükümlülerin tüm varlıklarını toplayan bir su deposudur diyebiliriz. Yükümlünün, eşinin ve çocuklarının yapmış oldukları tüm harcamalar, su deposundan akan suları; aynı kimselerin çeşitli kaynaklardan elde ettikleri gelirler ise, depoya gelen suları ifade eder.
Yükümlüler, su deposuna benzettiğimiz servetlerine giren ve servetlerinden çıkan tüm parasal ve aynı değerler sirkülasyonundan hesabını vermek durumundadırlar.
Yukarıda ifade edildiği gibi, kanunen kabul edilmeyen giderlerin servet beyanını ne yönde etkilediğini somut bir örnek vererek görelim.
Yükümlü A, (X) kollektif Şirketinin % 50 paylı ortağıdır. (X) Kollektif Şirketinin 31.12.1980 ve 31.12.1981 tarihli bilançoları aşağıdaki gibidir.
 
Aktif
31.12.1980 Tarihli Bilanço
Pasif
KASA HS.
100.000,-
SERMAYE HS.
260.000,-
DEMİRBAŞ HS.
200.000,-
B.AMORTİSMANLARHS.
60.000,-
MAL HS.
100.000,-
BORÇLAR HS.
105.000,-
ALACAKLAR HS.
50.000,-
KÂR HS.
80.000,-
ORTAK A C/HS.
25.000,-
 
 
ORTAK B C/HS.
30.000,-
 
 
...
Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI