Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler EKONOMİ, HAYALİ İHRACAT VE DENETİMLER ÜZERİNE BİR SÖYLEŞİ

EKONOMİ, HAYALİ İHRACAT VE DENETİMLER ÜZERİNE BİR SÖYLEŞİ

Yazar : Müşavir Hesap Uzmanı Kemal KILIÇDAROĞLU
Dergi : Şubat 2001
KEMALKILIÇDAROĞLU
VAVEK  Başkanı

GİRİŞ
Türkiye ciddi bir ekonomik süreçten geçmektedir. Yıllardır izlenen yanlış ekonomi politikaları bütçeyi kilitlemiş, bütçenin gelir dağılımını dengeleme işlevini adeta yok etmiştir. Faiz ödemeleri kıskacında kalan bütçe, eğitime, sağlığa, adalete daha az pay ayrılmasına yol açmış, sosyal dengesizlikler büyümüştür. Hükümet, IMF ile imzaladığı anlaşmalar ve verilen niyet mektupları çerçevesinde ekonomiyi düze çıkarmaya çalışmaktadır. Kamuoyunda her ne kadar olay, enflasyonu kontrol altına almak olarak yansıtılıyorsa da, gerçek niyet kamu maliyesini borç ve faiz kıskacından kurtarmaktır. Çünkü bu gerçekleştiği takdirde, enflasyonla mücadele daha sağlıklı ve daha esnek yürütülebilecektir.
Kaldı ki hükümet sadece enflasyonla değil, yolsuzluklarla da ciddi bir savaşıma girmiştir. Bu çerçevede yürütülen operasyonlar kamuoyunca da ilgiyle izlenmekte ve sonuçları merakla beklenmektedir. Çünkü, yolsuzlukla savaşımın uzun süreli ve sabırlı bir çalışmayı gerektirdiği bilinmektedir. Geçmişte yolsuzluklarla mücadelede ciddi bir adım atılamamış ve maalesef yapanın yanına kar kalmıştı. Bu kez dileğimiz, hükümetin enflasyonla olduğu kadar, yolsuzluklarla da savaşımda başarılı olmasıdır.
Gerek enflasyonla, gerekse yolsuzluklarla mücadelede, Maliye Bakanlığının ayrı bir yeri ve önemi bulunmaktadır. Çünkü Bütçe Yasalarını hazırlayan ve uygulayan, kamu gelirlerini toplayan Maliye Bakanlığıdır. Ve en önemlisi, kamuda saygınlığı olan, birikimleri - deneyimleri ve yetiştirilmeleriyle pek kuruluşun örnek aldığı ciddi denetim kadroları da Maliye Bakanlığındadır.
Biz bütün bunları dikkate alarak Maliye Bakanı sayın Sümer Oral'a bazı sorular yönelttik. Ancak buna geçmeden önce, kısaca 2000 ve 2001 yılı bütçelerinin temel büyüklüklerini vermek ve kısaca bir değerlendirme yapmak istiyoruz.
2001 YILI BÜTÇE BÜYÜKLÜKLERI VE KISA BİR DEĞERLENDİRME
...
Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

(Trilyon TL)
2000
2001
Artış (%)
BÜTÇE GELİRLERI
32.585.-
43.127.-
32.4
- Vergi Gelirleri
24.000.-
31.777.-
32.4
- Özelleştirme Geliri
2.640.-
3.660.-
38.6
BÜTÇE GELİRLERİ
46.713.-
48.360.-
3.5
- Personel