Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler VERGİ İDARESİNDE BİLGİ İŞLEM UYGULAMALARI

VERGİ İDARESİNDE BİLGİ İŞLEM UYGULAMALARI

Yazar : Eski Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı Danıştay Üyesi MAHMUT VURAL
Dergi : Kasım 2002
MAHMUT VURAL
Gelirler Genel Müdür Yardımcısı

I. GİRİŞ
Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler insan yaşamının her alanını yakından etkilemektedir. Kamu yönetiminde şeffaflığın sağlanması, kamu hizmetlerinin verimliliğinin, etkinliğinin ve kalitesinin artırılması amacıyla bilgi teknolojilerinden yararlanılmaktadır.
Vergi idaresinin güçlendirilmesi, kanunların etkin bir şekilde uygulanması ve vergi kaçağının ortadan kaldırılarak adaletin sağlanması açısından önemlidir. Mükellefi izleyen, ekonomik faaliyetleri takip edebilen, mümkün olan en son teknolojilerle donanmış çağdaş bir vergi idaresi ülkenin vazgeçilmez öncelikleri arasında yer almalıdır.
Gelirler Genel Müdürlüğü, öteden beri teknolojik gelişmelere paralel olarak bilgi işlem faaliyetlerine ve otomasyona büyük önem vermiştir. Gelirler Genel Müdürlüğü, Türkiye’de otomasyon projelerini ilk defa uygulayan kamu kurumları arasında yer almaktadır.
Gelir İdaresinde otomasyon çalışmaları 1981 yılında başlamıştır. İlk olarak 1985 yılında otomasyona yönelik olarak Polatlı Vergi Dairesinde (Ankara) bir pilot uygulama gerçekleştirilmiştir.
Bu gün itibariyle Gelirler Genel Müdürlüğünde çok çeşitli bilgi işlem faaliyeti sürdürülmektedir.
Bu faaliyetlerden bir kısmı mükelleflere daha kaliteli ve iyi hizmeti sunma amacına yönelik iken, bir kısmı idarenin daha etkin olması amacına yöneliktir.
Gelirler Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu bilgi işlem faaliyetlerinin ana hatları ile tanıtılması bu yazının konusunu oluşturmaktadır.
Gelirler Genel Müdürlüğünün bilgi işlem faaliyetlerini 3 ana grupta toplamak mümkündür.
·                    Vergi dairelerinin otomasyonu
·                    Vergi istihbarat merkezi
·                    Beyanname ve bildirimlere ilişkin bilgi girişinin yapılması ve raporlanması
Aşağıdaki açıklamalar bu gruplama esas alınarak yapılacaktır.

II. VERGİ DAİRELERİNİN OTOMASYONU

A. Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi (VEDOP)

Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi (VEDOP) kapsamına alınan vergi dairelerinde, evrak girişinden başlayarak, sicil, tahakkuk, tahsilat, tarhiyat, iade, borç sorgulaması, muhasebe, haciz işlemleri gibi bütün vergi dairesi işlemleri bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Uygulamada kullanılan defter, belge ve çeşitli raporlar bilgisayar yardımı ile hazırlanabilmektedir. Değişik kademedeki güvenlik önlemleri ile yapılan tüm işlemlerin izi sürülebilmekte, vergi dairesi yöneticilerine karar destek hizmeti verilmektedir.
VEDOP sayesinde, beyanname vermeyen, vergisini ödemeyen mükellefler anında tespit edilip takip edilebilmektedir. İşlemlerin elektronik ortamda yapılmaya başlanması ile işlemler doğru ve daha etkin yapıldığı gibi personele önemli zaman tasarrufu da sağlanmaktadır.
Bu şekilde, vergi dairesi çalışmalarında etkinlik ve verimliliğin artırılmasının yanı sıra bilgisayar ortamında toplanan bilgilerden sağlıklı bir karar destek ve yönetim bilgi sisteminin oluşturulması sağlanmıştır.
VEDOP ile işlemler kısa sürelerde yapılabilir hale gelmiş ve mükelleflerin vergi dairelerinde bulunmaları gereken süreler azalmıştır. VEDOP ile mükelleflerin işlem ve ödemeleri son derece kolaylaşmış ve yanlış bir işlemle karşılaşmaları en aza indirilmiştir.
Vergi idaresinin otomasyonu kapsamında on binin üzerinde personel eğitilmiştir.
Halen uygulanmakta olan VEDOP 1995 yılında geliştirilmeye başlanılmış, Kavaklıdere Vergi Dairesinde 1997 yılında test edilmiştir. 1997 Kasım ayında Dışkapı Vergi dairesinde pilot uygulaması gerçekleştirilmiştir. 1998 yılında ise yaygınlaştırma çalışmalarına başlanılmıştır.
VEDOP, 22 il merkezinde 155 vergi dairesine yaygınlaştırılarak sonuçlandırılmıştır.
VEDOP öncesinde Türkiye’de yarı otomasyonlu sayılabilecek vergi daireleri mevcuttu.
VEDOP kapsamında tam otomasyona geçirilen vergi dairelerinin iller itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir.
 
Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI