Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler BİR ÇINARIN ARDINDAN...

BİR ÇINARIN ARDINDAN...

Yazar : ESKİ BAŞ HESAP UZMANI KEMAL KILIÇDAROĞLU
Dergi : Nisan 2004
KEMAL KILIÇDAROĞLU
 
Eski Hesap Uzmanı

Belli kişiler vardır ki, yaşlansalar da her zaman genç düşünürler. Yeniliği asla yadsımaz, gençlere örnek olurlar. İnandıkları uğruna ödün vermez, bir anlamda inançlarının savaşçısıdırlar... Ahmet Bayrak bu tanıma uyan bir üstadımızdı... İlerlemiş yaşına karşın, dimdik ayakta duran, "niçin mücadele etmiyorsunuz?" diye, zaman zaman bizi uyaran, ölünceye kadar da kalemini elinden bırakmayan bir üstadımızdı...
O'nu ilk kez 1971 yılında Kurul'a girdiğim yıl tanıdım. İstanbul Grubunda etkili ve saygın bir isimdi. Kendisine olan güveni her halinden belliydi. Bu nedenle de O'nunla tartışmanın pek de yarar getirmeyeceği düşüncesindeydik. Zaten muavinliğin verdiği ürkek davranış, o kıdemdeki üstatlarla görüşmeyi büyük ölçüde engelliyor, görüşmelerde belli bir mesafe kendiliğinden oluşuyordu. Üstada duyduğumuz saygının temelinde, gazetelere yazdığı makalelerdi. Onları okuduğumuzda, üstadı kendimize daha da yakın hissediyor ve O'na duyduğumuz saygı artıyordu... Hele bir olay oldu ki, Ahmet Bayrak adı biz genç hesap uzmanlarının gözünde efsaneleşti...  Olay şöyle gelişmişti.
* * *
Maliye Bakanları zaman zaman İstanbul Grubuna gelir ve toplantı yaparlardı. Bu toplantılarda kıdemli üstatlarımız söz alır ve sorunlarımızı dile getirirlerdi. Arka sıralarda yer alan biz genç hesap uzmanlarına da  büyük ölçüde dinlemek düşerdi. Kurul'a girdiğim yıl Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'di. 1971 askeri yönetiminin getirdiği bir Maliye Bakanıydı. Finansman kanunları çıkarılmış ve uygulamaya konmuştu. Bu kanunların getirdiği en önemli vergilerden biri de işletme vergisiydi. Verginin uygulamaya konması ve vergiden beklenen hasılanın sağlanması açısından denetimi büyük önem taşıyordu. Bu bağlamda sayın Bakan'da hesap uzmanlarının, dükkan dükkan gezerek işletme vergisi denetimi yapmalarını istiyordu. Bunu sağlamak için de İstanbul Grubunu ikna etmeye gelmişti. O tarihlerde kıdemli üstadımız Ömer Berk, bir not hazırlamış ve hesap uzmanlarının bu tür vergi denetimi yapmalarının uygun olmayacağını sayın Bakana kibar bir dille anlatmıştı. Ancak sayın Bakan buna kızmış, "bu denetimi yapmazsanız sizden fariğ olurum" demişti. Ortada buz gibi bir hava esmiş ve Ahmet Bayrak üstadımız da söz alarak, "siz bizden fariğ olursanız, biz de sizden fariğ oluruz" demişti.(*) Üstadımızın bu çıkışı Kurul'da uzun süre konuşuldu... Sonuçta orta bir yol bulunmuş ve hesap uzmanları aşama aşama bu tür denetimlerin dışında kalmışlardı...    
Üstadımız bizim muavinlik kurslarımıza da katılmış, bizim eğitimimize, hesap uzmanlığı kişiliği kazanmamıza, diğer üstatlarımızın yaptığı gibi  büyük katkıları olmuştu. Üstadın, kurslarda söylediği  bir sözünü hiç unutamıyorum.. "Hesap uzmanları, ara sokaktaki mükelleflerle  ilgilenmez. O'nun muhatabı büyük şirketler, ana caddedeki  şirketlerdir" demişti. Bu söylemi tüm hesap uzmanlığı yaşamım süresince dikkate aldım.
***
Üstadın bir diğer özelliği de, sorunları çözmede oldukça pratik yöntemlere başvurma alışkanlığı ve becerisiydi. 1971 yılındaki askeri yönetim tüm memur derneklerini kapatmış, dolayısıyla derneklerin mal varlıkları Hazineye intikal etmişti. Hesap Uzmanları Derneği de o yıllar için oldukça hatırı sayılır bir mal varlığına sahipti. Beyanname Düzenleme Klavuzu satışından iyi gelir elde edilmişti. Bu mal varlığını korumak için, Derneğin tasfiye edilerek birikimlerin Sandığa aktarılması düşünülmüştü. Üstat buna şiddetle muhalefet etmiş, "Şayet Hesap Uzmanları Derneği'nin parasına bu devlet el koyarlarsa ben de silahlanıp dağa çıkarım" demişti. Üstadın muhalefeti baskın çıkmış, Derneğin statüsü değiştirilmemişti. Dolayısıyla paralar kurtarılamamış, Üstat da dağa çıkmamıştı (!)...   
***
Üstadın, sorunların çözümüne yönelik pratik bir diğer önerisine de, muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili yasal düzenleme çalışmaları sırasında  ben tanık oldum.  İstanbul Grubunun yeni binasında bir grup arkadaş, Gelirler Genel Müdürlüğünün hazırladığı ve Kurul'a gönderdiği bir yasa taslağı üzerinde çalışıyorduk. Bu taslağın amacı muhasebecil ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI