Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler VERGİ KESİNTİSİ VE DAHİLİ TEVKİFAT (2)

VERGİ KESİNTİSİ VE DAHİLİ TEVKİFAT (2)

Yazar : Marmara Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. M. Ali CANOĞLU
Dergi : Nisan 1986
DOÇ. DR. M. ALİ CANOĞLU
Marmara Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Eski Hesap Uzmanı

III-  KURUM KAZANÇLARINDA GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ :
1 — Açıklama :
Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinin 8. bendi içinde bazı tür kurum kazançları gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmuştur.
Ancak bu konuda önce vergiye tabi olmayan kazançları ve sonra da vergiye tabi kurum kazançlarım açıklamak gerekmektedir.

2 —
Gelir Vergisi kesintisine tabi olmayan kurumlar vergisinden müstesna kazançlar:

Aşağıda açıklayacağımız kazançlar kurumlar vergisinden müstesna olup Gelir vergisi kesintisine de tabi değildir.

A) Kooperatiflerin ortakları için hesapladıkları risturnlar:

Tüketim kooperatiflerinde ortakların kişisel ve ailevi gıda ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için satın aldıkları malların kıymetlerine göre hesaplanan risturnlar,

Üretim kooperatiflerinde, ortakların üreterek kooperatife sattıkları veya kooperatiften üretim faaliyetinde kullanmak üzere satın aldıkları malların kıymetine göre hesaplanan risturnlar,
Kredi kooperatiflerinde ortaklarının kullandıkları kredilere göre hesaplanan risturnlar,
Ortakların idare gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan sarf olunmayarak iade edilen kısımlar,
Kurumlar Vergisinden müstesnadır.

Ancak ortaklardan başka kimselerle yapılan muamelelerden doğan kazançlar ile ortaklarla ortaklık statüsü dışında yapılan muamelelerden doğan kazançlar hakkında risturnlara ilişkin istisna hükmü uygulanmaz.(57)

B) Dar mükellef kurumların yurt dışı kazançları:

Türkiye'ye döviz olarak getirildiğinin belgelenmesi kaydıyla Türkiye'de iş yeri olan veya daimi temsilci bulunduran dar mükellefiyete tabi kurumların yurt dışı faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesinin 3. sayılı bendinde 3239 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur.

C) Türk Silahlı Kuvvetlerine tahsis edilen gelirler :

Safi kurum kazancından gelirlerinin tamamını Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmeye tahsis eden vakıflardan Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınanlara sermayeye iştirak nispetinde ödenecek miktarlar, Kurumlar vergisinden müstesnadır. (58)

D) Safi Kurum kazançlarından sosyal güvenlik kuruluşlarına isabet eden kısımlar :

Kurumların safi kurum kazançlarından T. C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ Kur gibi kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile Ordu Yardımlaşma Kurumu ve 2983 sayılı kanunla kurulan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi Başkanlığına sermayeye iştirak nispetinde isabet eden kısmın yansı, Kurumlar Vergisinden müstesnadır.

Ancak bu istisnadan yararlanabilmek için iştirak edilen kurumda yetkili organın anılan karlar hakkında kar dağıtım kararı almış olması şarttır. (59)

Bu istisna 3239 sayılı yasa ile eklenmiştir.

E) C ve D fıkralarındakilere Kurumlar Vergisinden müstesna kazançlar üzerinden hesaplanan kar payları,

Yukarıda C bendinde sözü geçen vakıflarla D bendindeki emekli ve yardım sandıklan, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve Toplu Konut Kamu Ortaklığı idaresi Başkanlığına, Kurumlar Vergisinden muaf veya müstesna tutulan kazançlar üzerinden sermayeye iştirak nispetinde hesaplanan kar paylan,
Kurumlar Vergisinden müstesnadır.

3 —
Gelir Vergisi kesintisine tabi kurumlar vergisinden müstesna kazançlar:

Aşağıda yazılı kazançlar kurumlar vergisinden müstesna olmakla beraber gelir vergisi tevkifatına tabi bulunmaktadır. (60)

A) Yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri ve teknik hizmetler:

Kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye'ye getirildiğinin belgelenmesi kaydıyla yurt dışında yapılan inşaat onarma ve montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlar. ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI