Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler GVK, KVK VE VUK'LARI YENİDEN YAZILMALIDIR

GVK, KVK VE VUK'LARI YENİDEN YAZILMALIDIR

Yazar : Eski Baş Hesap Uzmanı, YMM Prof. Dr. SELAHATTİN TUNCER
Dergi : Haziran 2005
PROF. DR. SELAHATTİN TUNCER
Eski Hesap Uzmanı - YMM

Giriş
Daha önce “Vergi Konseyi” başlığı altında yayımlamış olduğumuz bir yazının sonunda “Vergi Konseyinden beklediklerimiz” bölümünde aynen şöyle demiştik:
“Bu yazıyı kaleme almaktaki amacımız sadece Vergi Konseyi gibi yeni bir kuruluşu tanıtmakla sınırlı değildir. Bu vesile ile Konsey’den bazı rica ve isteklerimiz de olacaktır. Bu isteğimizi daha önce yayımladığımız yazılarda dile getirdiğimiz gibi, Maliye Bakanımız sayın Kemal Unakıtan ile birlikte olduğumuz toplantılarda kendisine arzetmek fırsatını da bulduk. Bu istek:
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi gibi iki temel vergi kanunu ile Vergi Usul Kanunu’nun kısa zamanda yeniden yazılarak hazırlanan taslakların kamuoyunun ve uzmanların tartışmasına sunulmasıdır.
Bunun bazı örneklerine geçmişte rastlanmıştır. Vergi kanunlarının yeniden yazılması teknik açıdan zor ve külfetli, ayrıca zaman isteyen bir iştir. Bu açıdan konuya profesyonelce yaklaşmak gerekecektir. Bunun için uzman personele ve mali kaynağa ihtiyaç vardır. Bu hizmetin bürokratik çerçevede yürütülmesi olanağı yoktur. Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu taslaklarının hazırlanmasında bunun örneklerini gördük. Bu açıdan TÜRMOB ve TOBB gibi güçlü mesleki kuruluşların bu projeye destek vermesi gerekecektir.
Artık içinden çıkılmaz, anlaşılmaz hale gelen Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ile Vergi Usul Kanunu’nun yeniden yazılarak ortaya temiz, sistemli ve anlaşılabilir taslaklar hazırlanmasını Vergi Konseyi’nden rica ediyoruz. Bu konudaki görüş ve önerilerimizi ayrı bir yazıda ele alacağız.”
İki önemli temel vergi kanunu ile usul kanunu’nun yeniden yazılması konusundaki görüş ve önerilerimizi bu yazı çerçevesi içinde açıklamaya çalışacağız.
I- Vergi ve Usul Kanunlarının Yeniden Yazılması Vergi Konseyi’nin Görev Alanına Girer mi?
Usul ve şekil açısından, konuya önce bu soru ile yaklaşmak gerekecektir. Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde Konseyin görevleri ayrıntılı olarak sıralanmıştır. Bunları özetleyecek olursak, Vergi Konseyinin görevleri ana hatları itibariyle Türk Vergi Sisteminin, vergi idaresinin ve vergi denetim işlevinin geliştirilmesi ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak, gerektiğinde bu öneriler doğrultusunda yasalarla ilgili tasarılar hazırlamak, sistemin aksayan ve sorun yaratan konularında çözüm önerileri getirmek, çağdaş bir vergi sisteminin oluşturulmasına katkı sağlamak, bu konuda yayınlar yaparak kamuoyunu bilgilendirmektir.
Bu özetlemeden anlaşılacağı gibi, temel vergi kanunları ile vergi usul kanunun yeniden yazılması ve ortaya gerçek ihtiyaçlara cevap verecek temiz, anlaşılır yasa taslakları hazırlanması Vergi Konseyi’nin görev alanına girmektedir. Bu açıdan Konsey, bu konuda en yetkili ve görevli organ sayılır.
II- Kanun Yapma Sanatı
Eskiler kanun yapmayı bir sanat şeklinde kabul etmişlerdir. Bu görüşte abartma payı olsa bile, bir gerçeği yansıttığı tartışmasız kabul edilebilir. Önce şunu belirtelim ki, kanun yapma, kanun koyma yeni deyimle yasama, hukuki açıdan önemli bir faaliyet, çalışma dalıdır. Bu görev, güçler ayrılığı ilkesine göre parlamentoya verilmiştir.
Eski dilde “vaz-ı kanun” dediğimiz kanun koyucu sanal bir varlık gibi gösterilse bile, aslında bu kişilerden oluşan canlı  bir varlık daha doğrusu bir topluluktur. Çünkü yasaları, bu işte ustalaşmış, hukukçular, uzman kişiler, eli kalem tutan yazarlar hazırlar. Bu açıdan bakılınca kanun yapma toplu, kollektif bir çalışmayı gerektirir. Bu görev komisyonlara verilse bile, sonunda taslağı bir kişi kaleme alır. Çünkü başyapıtları bir kişi yazar. Bu yüzden kanun yapma bir “sanat” sayılır.
Kanun yapmaya, eski dilde “tedvin”, Batı dillerinde “codification” denilmektedir. Tasarıları hükümetler hazırlasa bile, parlamentoların onayından geçmedikçe yasalaşamaz.
Topluma mal olmuş, temel hukuk ilkelerine uygun ve uzun ömürlü yasalar (code) hazırlamak zor bir iştir. Geçmişe bakacak olursak bunun örnekleri pek azdır: Onüçüncü Yüzyıldan kalm ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI