Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE HEM İADE EDİLECEK HEM DE TECİL EDİLECEK KDV ÇIKMIŞSA, GERÇEKLEŞE ...

İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE HEM İADE EDİLECEK HEM DE TECİL EDİLECEK KDV ÇIKMIŞSA, GERÇEKLEŞEN İHRACAT KISMININ ÖNCELİKLE İADEYİ Mİ TERKİNİ Mİ SAĞLAYACAĞI

Yazar : Eski Hesap Uzmanı, Yeminli Mali Müşavir MEHMET MAÇ
Dergi : Eylül 2005
MEHMET MAÇ
Eski Hesap Uzmanı

VERGİ DÜNYASI'nın Ağustos 2005 sayısında yayınlanan "İhraç Kayıtlı Teslimlerin KDV Beyannamesine Yansıyışı, Muhasebeleştirilmesi, Terkin ve İade Talepleri" başlıklı yazımızda yer alan bir yanlışımızı düzeltmek ve konu hakkındaki görüşlerimizi dile getirmek amacıyla bu yazıyı hazırlamış bulunuyoruz.
1. SORUN NEDİR ?
Bilindiği üzere ihraç kayıtlı teslimler bulunan aya ait KDV beyannamesinde;
- Ödenecek KDV çıkmışsa ve bu tutar, o ayda ihraç kaydıyla yapılan teslimlere ilişkin KDV'ler toplamından fazla ise, ödenecek KDV'nin, ihraç kaydıyla yapılan teslimler için hesaplanan KDV toplamı kadar kısmı tecil edilip, aşan kısmı ödenmekte, tecil edilen bu vergi ihracatın gerçekleştiği tevsik edildikçe terkin edilmektedir.
- Hiç ödenecek KDV çıkmamışsa, tecil edilebilecek KDV yok demektir ve ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin KDV'nin tamamı, ihracat gerçekleştikçe indirim yoluyla, mahsuben veya nakden iade edilmektedir.
- Ödenecek KDV çıkmışsa, fakat bu tutar ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin olarak hesaplanan KDV tutarının altında ise, ödenecek KDV tecil edilmekte, tecil edilen bu meblağın o ayda ihraç kaydıyla teslim edilen mallar için hesaplanan KDV'nin indirilmesi suretiyle bulunan fark iade edilecek KDV olmaktadır.
Bu üçüncü alternatifte, yani KISMEN TECİL, KISMEN İADE ÇIKAN HALLERDE, İHRACATIN BİR BÖLÜMÜ GERÇEKLEŞİNCE;
- Öncelikle iadesi gereken KDV ile mi,
- Öncelikle tecil KDV ile mi,
- Yoksa orantı dahilinde kısmen iade, kısmen de tecil ile mi ilişkilendirileceği,
cevaplandırılması gereken bir soru olarak ortaya çıkmaktadır.
2. SORUN HAKKINDAKİ MALİYE İDARESİ GÖRÜŞÜ :
KDV açısından ihraç kayıtlı teslim uygulaması, yaklaşık 18 yıldır devam etmekte olan ve KDV yüklenmeksizin yurt içinden ihraç malı tedarik etmelerini sağlamak suretiyle ihracatçılarımıza destek veren yararlı ve gerekli bir tatbikattır.
Yukarıda izah ettiğimiz sorun ile sık sık karşılaşılmasına rağmen Maliye İdaresi bu konuda, 17 yılı aşan süre boyunca genel planda hiçbir açıklama yapmamıştır. Uygulama ise, gerçekleşen ihracatların öncelikle KDV iadesinin alınması yönünde değerlendirilmesi, iadenin tamamı alındıktan sonra gerçekleşmeye devam eden ihracatların ise tecil edilmiş olan KDV'lerin terkinini sağlaması şeklinde devam etmiştir.
Nihayet Bakanlık ilk defa, 14.1.2005 tarih ve 24 no.lu KDV Sirkülerindeki 5 no.lu örnekle, hem tecil hem de iade çıkan hallerde, gerçekleşen ihracatların ORANTI DAHİLİNDE kısmen iadeyi kısmen de terkini sağlayacağı şeklinde, bunca yıllık tatbikata aykırı düşen ve katılmadığımız görüş açıklamış, 95 no.lu KDV Genel Tebliğinin 4.1. bölümündeki örnekle bu görüşünü tekrarlamıştır.
95 no.lu Tebliğ'deki konuya ilişkin örnek şöyledir:
"ÖRNEK:
İmalatçı (A) 25 Şubat 2005 tarihinde 100.000.-YTL tutarında ihraç kaydıyla teslim yapmış, bu teslim 21 Mart 2005 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameye dahil edilmiş, beyannamedeki diğer bilgilere göre,
- Tecil Edilebilir KDV: 18.000.-YTL
- Tecil Edilecek KDV : 6.000.-YTL,
- İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV: 12.000.-YTL,
 olarak hesaplanmıştır.
Söz konusu malın 25.000.-YTL tutarındaki kısmı 14 Mart 2005 tarihinde ihraç edilmiş ise bu tarihten sonra iade talep dilekçesi ve gerekli belgelerle birlikte vergi dairesine başvurulmak suretiyle ihracatı gerçekleşen kısma isabet eden 3.000.-YTL'nin iadesi talep edilebilecektir.
İhraç kaydıyla teslim edilen malın geri kalan 75.000.-YTL tutarındaki kısmının 4 Nisan 2005 tarihinde ihraç edilmesi halinde bu kısma isabet eden 9.000.-YTL'nin iadesi de yukarıda açıklandığı şekilde yapılacaktır."
KDV iadelerine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı'na ait olduğundan Bakanlığın bu belirlemesi uyulması gereken bir hükümdür.
VERGİ DÜNYASI Dergisinin Ağustos 2005 sayısındaki yazımızda, yerleşmiş tatbikatın etkisi ile, Bakanlığın bu görüşü yanlış şekilde; yani Bakanlığın, gerçekleşen ihracatların tümüyle ve öncelikle iade edilecek KDV kısmı ile ilişkilendirileceği görüşünde olduğu şeklinde ifade edilmiştir. Bu h ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI