Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler KURUMLARDA GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI II

KURUMLARDA GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI II

Yazar : Müşavir Hesap Uzmanı Nahit KİTİŞ
Dergi : Haziran 1984
NAHİT KİTİŞ
Müşavir Hesap Uzmanı

Geçen yazımızda, ticari kan kurumlar, vergisinden müstesna kazançlarından fazla olan bir şirket örneği ele alınarak, kar dağıtımı ve bu dağıtıma bağlı olarak vergiden müstesna kazançlardan yapılması gereken gelir ve kurumlar vergisi tevkifatı konusu işlenmişti.
 
Bu yazımızda ise, karlı fakat vergiden müstesna kazançlarının tutarı daha fazla olan şirketler ile zarar eden şirketlerde, kar dağıtımı konusuna hafifçe temas edilerek, esas itibariyle vergiden müstesna kazançlardaki stopaj konusu üzerinde durulacaktır.
A - Kar eden fakat vergiden müstesna kazançları daha fazla olan şirketlerde kar dağıtımı ve vergi stopajı:
Örnek : 1 - Ödenmiş sermayesi 200 milyon lira olan A. Anonim Şirketi 1983 yılını 100 milyon lira karla kapamıştır. Kanunen kabul edilmeyen giderleri 6 milyon lira tutmaktadır. Gayrısafi karı oluşturan kalemler arasında Devlet Tahvili faizi 10 milyon lira, iştirak kazançları 20 milyon lira ile yer almaktadır.
Şirket yıl içinde yaptığı döviz kazandırıcı işlemler (ihracat, navlun, turizm istisnaları gibi) sebebiyle 30 milyon lira ve yaptığı yatırımlar sebebiyle de 50 milyon lira vergi istisnasına hak kazanmıştır.
Şirket genel kurulu, şirket karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına karar verilmiştir:
- Ticari kar üzerinden % 5 I. ter. Yed. Ak.
5
Milyon
- Ödenmiş Ser. » % 5 I. temettü
10
»
- Yönetim kurulu üyelerine ikramiye
4
»
- Personele temettü ikramiyesi
6
»
- ödenmiş ser. üzerinden % 50 II. temettü
50
»
- II. tertip kanuni yedek akçe
6
»
- Fevkalade yedek akçe
19
»
 
100  
»
Görüleceği üzere II. tertip kanuni yedek akçe, Yönetim Kurulu üyelerine, personele verilen temettü ikramiyeleri ile II. temettü üzerinden dış yüzde formülüne göre hesaplanmıştır : (4 + 6 + 50) x %10 = 6 milyon.
Kurumlar vergisi matrahı ile tutarının hesaplanması:

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI