Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler DAHİLDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ YÖNÜNDEN SUNİ PLASTİK MADDELERİN VERGİLENDİRİLMESİ

DAHİLDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ YÖNÜNDEN SUNİ PLASTİK MADDELERİN VERGİLENDİRİLMESİ

Yazar : Eski Hesap Uzmanı İhsan AKKOY
Dergi : Eylül 1984
İHSAN AKKÖY
Baş Hesap Uzmanı

Bilindiği üzere 1957 yılında yürürlüğe giren 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu çeşitli değişikliklere uğramasına rağmen günümüze kadar güncelliğini korumuştur.
 
Kuşkusuz, Gider Vergileri Kanununun en önemli bölümünü üretim üzerinden alınmakta olan Dahilde Alınan istihsal Vergisi oluşturmaktadır. 1969 yılında 1137 sayılı kanunla Gider Vergileri kanununda yapılan değişiklikler özellikle Dahilde Alınan istihsal Vergisi uygulamasında yeni bir görüşü beraberinde getirmiştir. Bu görüş, istihsal vergisinde «ilk istihsal maddesi bazı» dışında diğer imalat safhalarının da istihsal vergisine tabi tutulabileceğini öngören ve yazılı muamele vergisi anlayışını getiren yaklaşım olarak tamamlanabilir.
Doğaldır ki bu yeni düzenleme istihsal vergisinde 1969 yılından günümüze dek bir çok vergi anlaşmazlıklarına da neden olmuş, kanun koyucunun yayılı muamele vergisi yaklaşımı bazı mükellef zümreleri tarafından bir çeşit adaletsizlik olarak nitelendirilebilmiştir. Aslında yayılı muamele vergisi türünde bir uygulama katma değer vergisine geçici kolaylaştıran bir süreçtir.
Yazının aşağıdaki bölümlerinde 6802 sayılı Gider Vergileri kanununda 1137 sayılı kanunla yapılan değişikliklerden sonra istihsal Vergisinde uygulamadan doğan bir soruna değinilecektir.
Vergi Dünyası Suni Plastik Maddelerin Vergilendirilmesi:
Dahilde alınan istihsal Vergisine bağlı 1 sayılı ilk istihsal Maddeleri Tablosunun 4. pozisyonu gereğince suni plastik maddeler, selülozun eter ve esterleri ile suni reçineler (2447 Sayılı Kanunun 13. maddesi ile değişen şekli) %25 oranında istihsal vergisine tabidir.
Daha önce de belirtildiği üzere 1969 yılında ilk istihsal maddesi bazından uzaklaşılarak 1137 sayılı kanunun 24. maddesi ile «plastik maddeler» kavramı madde metninden çıkarılmış ve bunun yerine Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin (G.G.TC.) 39. faslında olduğu gibi «Suni plastik maddeler, selülozun eter ve esterleri, suni reçineler» şeklinde bir ibare konularak G.G.TC.'ne atıf yapılmıştır.
Brüksel sınıflandırılması (Nomenclature de Bruxelles) ile yürürlüğe konan Gümrük Giriş Tarife Cetveli ilk istihsal Maddeleri Tablosunda gözönünde bulundurulmakla, istihsal Vergisinin termoplastik maddelerdeki teknolojik ilerlemelere uyum sağlamasında büyük çapta yardımcı olduğunu söylemek gerçekçi olacaktır. Çünkü termoplastik maddelerin teknolojik olarak geniş bir sınıflandırılması mevcut olup petro-kimya sanayiinin gün geçtikçe gelişmesi bu sınıflandırmanın daha da çeşitlenmesine neden olmaktadır.
Dahilde alınan istihsal vergisinde son yıllardaki sorunlardan biri plastik maddelerin vergilendirilmesinde ortaya çıkmıştır. Gerek termoplastik maddelerin kullanmanın yaygınlaşması, gerekse teknolojik olarak geniş bir sınıflandırma ve yeni termoplastik maddelerin üretilebilmesi, dahilde alınan istihsal vergisi yönünden vergilendirme sorunlarını da beraberinde getirmiştir.
A — Plastik Maddelerin Vergilendirilmesinde Gözönünde Bulundurulması Gereken Kriterler:
1 — Gümrük Giriş Tarife Cetveli Kriteri:
Suni plastik maddeler, selülozun eter ve esterleri ile suni reçineler 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 4. pozisyonu gereğince (2447 Sayılı Kanunun 13. maddesi ise değişen şekli) %25 oranında istihsal vergisine tabidir.
Bununla ilgili olarak ilk istihsal Maddeleri Tablosunun 4. pozisyonuna Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin = (G.G.TC.) 39. Faslındaki gibi «suni plastik maddeler, selülozun eter ve esterleri, suni reçineler şeklinde bir ibare konularak G.G.TC.'ne atıf yapılmıştır.
Suni plastik maddeler, istenen şekle sokulabilen (plasticitö) ve ısı tesiri altında her defasında şekil değiştirebilen (thermoplasticite), katkı ve dolgu maddeleri veya plastifian kullanılarak sert hale de gelebilen (thermodurcissable) özellikle olabilen maddeler olarak tanımlanabilir. Suni plastik maddelerin günümüzde kullanım alanı oldukça yaygındır.
G.G.TC.'de suni plastik maddeler 39.01 ve 39.06 pozisyonlar arasında bulunmaktadırlar. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere dahilde alınan istihsal vergisi yönünden plastik maddelerin vergilendirilmesinde gözönünde bulundurul ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI