Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler EMLAK VERGİSİ BEYANI İLE İLGİLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

EMLAK VERGİSİ BEYANI İLE İLGİLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Yazar : Eski Hesap Uzmanı Şahin UÇAR
Dergi : Nisan 1986
ŞAHİN UÇAR
Eski Hesap Uzmanı

I — Giriş :
Emlak vergisi beşinci genel beyan dönemi, Bakanlar Kurulu'nun 3.6.1985 gün ve 85/9575 sayılı kararı ile 1986 bütçe yılma alınmıştır,. Buna göre, emlak vergisi mükellefleri, bina, arsa ve arazileri için, 1986 yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, gayrimenkulün bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye, 1.1.1986'dan geçerli olmak üzere genel beyanda bulunacaklardır.

Bilindiği gibi, 11.12.1985 gün ve 18955 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3239 sayılı Kanunla, diğer birçok vergi kanunlarında olduğu gibi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nda da önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin bir kısmı, emlak vergisinin belediyelere devredilmesinin sonucu olan hukuki düzenlemelere ilişkin bulunduğu halde önemli bir kısmı da, asgari beyan, nispet, muafiyet gibi, verginin teknik yapısına ilişkin bulunmaktadır.

II —
Emlak vergisinin belediyelere devredilmesinin mükellefleri ilgilendiren yönlerini şöyle özetlemek mümkündür :

1) Emlak vergisi beyannamesi, bina, arsa ve arazinin bulunduğu belediyelere verilecektir.
Mükellefin bu beyanı üzerine vergi, yıllık olarak tarh ve tahakkuk ettirilecektir.

Bir il veya ilçe hududu içerisinde birden fazla belediye olması halinde, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan gayrimenkula ait bina vergisini tarha yetkili olacak belediyeyi, ilgili valiler belirleyecektir.

«Belediye» deyimi, 3030 sayılı Kanun'un uygulandığı büyük şehirlerde (İstanbul, Ankara ve İzmir’de) ilçe belediyelerini, diğer il ve ilçelerdeki belediyeleri, il ve ilçe merkezi olmayan yerlerde ise kasaba belediyelerini ifade etmektedir.

2) Emlak vergisinin belediyelere devri 1.1.1986 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu bakımdan, geçiş dönemi ile ilgili olarak şu hususlara dikkat edilmesi gerekir:

a — Bu değişiklikten (yani 1.1.1986'dan) önceki dönemlerde meydana gelen vergiyi doğuran olaylar (emlak maliki, intifa hakkı sahibi vb. olunması) sebebiyle, bu tarihe kadar beyan edilmiş bina ve araziye ait emlak vergisi, maliye vergi dairesine ödenecektir. Yani, bu vergilerin belediyelere ödenmesi söz konusu değildir.

b — Ancak, 1.1.1986 tarihine kadar, ne sebeple olursa olsun, beyannamesi verilmemiş olan bina ve araziye ait her türlü tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleri, gayrimenkulün bulunduğu yer belediyesi tarafından yapılacaktır. Başka bir deyişle, 1.1.1986 tarihine kadar verilmesi gereken emlak vergisi beyannamesini vermeyenler artık, "bunları, ilgili belediyeye verecekler, vergiyi de "bu belediyeye ödeyeceklerdir.

Görüldüğü gibi, maliye vergi dairesi daha önce beyannamesini aldıklarını kendisi izlemekte ve vergisini tahsil etmekte, diğerlerini ise, belediyeye bırakmış olmaktadır.

c — Önceki dönemlerde, emlak vergisinde asgari beyan esası uygulaması bina, arsa ve arazi itibarı ile farklı olmuştur. Gerçekten, asgari beyan esası arazi için hiç uygulanmamış, bina ve arsa için ise,. 1.1.1983 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. Buna karşılık, bina, arsa ve arazi için, vergi dairesine değerleme yetkisi tanınmıştır. işte bütün bu hususlar uygulamada birçok tereddüt ve ihtilaflara yol açmıştır. Uygulamanın 1.1.1986 tarihinden itibaren belediyelere devredilmesi dolayısı ile, yukarıdaki asgari beyan konusunda eski dönemlere ilişkin beyanlar için bazı hükümler getirilmiştir. Bunları şöyle ifade etmek mümkündür:

aa — Bina ve arsa bakımından da asgari beyan ölçülerinin söz konusu olmadığı 1980, 1981 ve 1982 dönemlerine ait olup 1.1.1986 tarihine kadar beyannamesi verilmemiş olan ve ilgili maliye vergi dairelerince bu tarihe kadar yapılması gerekli «idarece tarh» işlemi sonuçlandırılmamış bulunan bina ve arsalar hakkında, 1983 yılında uygulanan bina metrekare inşaat maliyetleri ile arsalara ait asgari ölçüde birim değerleri uygulanacaktır. Yukarıda işaret ettiğimiz gibi, beyanname 1.1.1986 tarihine kadar verilmemiş bulunduğundan, bu asgari beyan ölçüleri, belediyelerce izlenecektir. Çünkü, bu beyannameler belediyelere verilecektir.

Örneğin 1980 yılından i ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI