Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler GELİRİ VERGİDEN MUAF MENKUL KIYMETLERE İSABET EDEN GİDERLER

GELİRİ VERGİDEN MUAF MENKUL KIYMETLERE İSABET EDEN GİDERLER

Yazar : Müşavir Hesap Uzmanı Dr. Selâhaddin PAKLAR
Dergi : Ekim 1984
DR. SELAHATTİN PAKLAR
Fahri Hesap Uzmanı

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15. maddesinin 7 numaralı fıkrasında; «İhraç kanunlarına ve Devletin kanunların verdiği yetkiye dayanarak akdettiği mukavelenamelere göre, mevcut ve çıkacak vergilerden muaflığı kabul edilmiş olan menkul kıymetlerin Kurumlar Vergisinden istisna edilen temettü, faiz ve ikramiyelerine isabet eden giderler» kabul edilmeyen indirimler arasında sayılmıştır. Aynı fıkranın parantez içi hükmünde; «Kurum safi kazancının tespiti sırasında bu giderlerin gerçek miktarlarının kati olarak tespit edilmemesi halinde vergiden muaf menkul kıymet portföyünün itibari değerler toplamına TC. Merkez Bankası Meclisince tayin olunacak ortalama gider emsallerinin uygulanacağı; menkul kıymetler portföyünün itibari değer toplamının ise, ilgili hesap dönemine dahil ayların son günündeki vergiden muaf menkul kıymetler portföyünün ortalaması esas alınmak suretiyle tespit olunacağı ifade edilmiştir.
 
Yasa koyucu, vergiye tabi olmayan bir kazanca ilişkin masrafların matrahtan tenzil edilemeyeceği düşüncesinden hareketle, anılan fıkra hükmünü madde metnine ilave etmiş, yıllarca ihtilaf konusu olan meseleye kesin çözüm getirmiştir. (18.2,63 tarih 199 sayılı Kanun).
Sözü edilen ortalama gider emsalleri, 13 ve 17 numaralı K.V.G. Tebliğleri ile tespit ve ilan edilmiş; uygulama şekli 13 no.lu Tebliğde açıklanmıştır. Emsaller son olarak 13.6.1982 tarihli 24 no.lu K.V.G. Tebliğinde menkul kıymetlerin iktisap sebepleri ve mahiyetleri göz önünde bulundurularak aşağıdaki gibi beş grup içinde tasnif edilmiştir.
...
Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

 
Ortalama Gider Emsalleri
 
 
Kaynağın
Genel
 
 
 
 
Gider
Gider
 
 
Menkul Kıymet Nev'i
Hissesi
Hissesi %
Toplam %
— Kanuni ihtiyat akçeleri olarak bulundurulan
3
3
— Mevduat karşılığı olarak bulundurulan
9
3
12