Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler FORWARD İŞLEMİ KAR VEYA ZARARININ AİT OLDUĞU DÖNEM, İŞLEMİN SONUÇLANDIĞI DÖNEMDİR

FORWARD İŞLEMİ KAR VEYA ZARARININ AİT OLDUĞU DÖNEM, İŞLEMİN SONUÇLANDIĞI DÖNEMDİR

Yazar : Eski Hesap Uzmanı, Yeminli Mali Müşavir MEHMET MAÇ
Dergi : Şubat 2007
MEHMET MAÇ
Yeminli Mali Müşavir

1. GENEL AÇIKLAMA :

Forward sözleşmeleri çoğunlukla, gelecekteki bir tarihte, belli bir para birimi karşılığında, belirlenen kur üzerinden başka bir para biriminin satın alınması veya satılması ile ilgili olarak yapılmaktadır. Bu yazımızın konusu da bu tür forward işlemleri hakkındadır.

Bahsi geçen forward sözleşmelerinin nasıl muhasebeleştirileceği, forward işleminden doğan kar veya zararın hangi döneme ait olduğu, forward kurunun ithal, ihraç veya dövizli satın alma ve satış bedellerinin YTL’ye çevrilmesinde kullanılıp kullanılmayacağı konuları üzerinde tereddütler mevcuttur.

Aşağıdaki bölümlerde bu konulardaki görüşlerimiz açıklanıp örneklenmiş ve görüşlerimizi teyit eden bir mukteza metni sunulmuştur.

Yazımızın konusu yukarıda belirtilenlerden ibaret olup, forward işlemlerinin başka vergisel boyutları da bulunmakta ve bunlar yazımızın konusu dışında kalmaktadır.

Aşağıdaki yazılar bu boyutlar hakkında değerli bilgiler içermektedir :
       
Yazar
Yazı Başlığı
Yayımlandığı Yer
Fatih Kemal EBİÇLİOĞLU
Abdülkadir KAHRAMAN
Forward İşlemleri İşleyişi ve Vergisel Boyutu
22 no.lu TÜRMOB Sirküler Raporu (1999)
Selman KOÇ
Forward Sözleşmelerinin Hukuki Mahiyeti, Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu ve Muhasebeleştirilmesi
Vergi Dünyası Dergisi (Kasım 1999)
Ömer KAYA
Döviz Swaplarının BSMV Karşısındaki Durumu
Vergi Dünyası Dergisi (Ocak 2002)
İsmail ÖĞÜN
Forward İşlemlerde Damga Vergisi
Vergi Dünyası Dergisi  (Şubat 2002)
Naci ARIKAN
Dövize Dayalı Olarak Yapılan Forward İşlemlerinin İşleyişi ve Vergi Usul Kanunu Açısından Değerlemesi
Vergi Dünyası Dergisi (Mart 2003)

2. FORWARD İŞLEMLERİNİN SONUÇLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ :

Sözünü ettiğimiz forward işlemleri, önceden belirlenip sabitlenen kur üzerinden gelecekte, bir para biriminin başka bir para birimine çevrilmesini konu aldığı için, sözleşmeye taraf olanlar birbirleriyle adeta bir ticari kumar oynamaktadırlar. Bu sözleşmenin sonucunda taraflardan biri kazançlı çıkacak karşı taraf ise aynı miktarda zarara uğramış olacaktır.

Mesela sanayici bir anonim şirket, Temmuz/2007 ayında 2.700.000 ABD Doları bedelle ithal edeceği bir mal ile ilgili döviz kurunu sabitlemek ve peşinen bilmek için bir banka ile forward sözleşmesi yapmış, bu sözleşmenin imzalanmasıyla 16.7.2007 tarihinde
1 $ = 1,55 YTL kur üzerinden 2.700.000 ABD Doları satın almayı, banka da aynı kur üzerinden bu miktarda dolar satmayı karşılıklı taahhüt etmişlerse, 16.7.2007 tarihi geldiğinde o gün için geçerli cari kur ile sözleşmedeki kur arasında meydana gelecek fark, taraflardan birinin veya diğerin ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI