Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler YÖNETİM VE FİNANSMAN GİDERLERİ MALİYETLERE KATILMALIMIDIR?

YÖNETİM VE FİNANSMAN GİDERLERİ MALİYETLERE KATILMALIMIDIR?

Yazar : Marmara Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. M. Ali CANOĞLU
Dergi : Haziran 1986
DOÇ. DR. M. ALİ CANOĞLU
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
Eski Hesap Uzmanı

I — YÖNETİM VE FİNANSMAN GİDERLERİ
1. Yönetim Giderleri

Yönetim giderleri teşebbüsün genel yönetimi ile ilgili harcamaları içine alır. Memleketimizde genel giderler, genel idare giderleri gibi deyimler öteden beri kullanıla gelmiştir. Vergi hukukumuzun kullandığı deyim de bu sonuncusudur.

Bazı yazarlar genel giderler ya da yönetim giderlerinin değişmez nitelikte olduklarını yani teşebbüsün iş hacmine bağlı olarak azalıp çoğalmadığını öne sürerler ve bu açıdan satış giderleri ile farkını belirtirler. Aslında bu giderlerden bir kısmının sabit olduğu (kira, amortisman, sigorta vb.), bir kısmının ise iş hacmi ile az çok bağlantılı bulunduğu (reklam, yayın, PTT, numune v.b.) kabul edilmelidir.

2.
Kapsamı

1957 tarihli Fransız genel muhasebe planında yönetim giderleri şu şekilde bölümlenmiştir.

66 — Yönetim Giderleri

660 — Yayın ve propaganda

661 — Heyetler ve ağırlama

662 — Büro malzemesi (ayrı bir ambar hesabına kaydedilmeyenler)

663 — Genel dökümantasyon

664 — PTT giderleri

665 — Sözleşme ve davalı işler giderleri

666 — Aidat ve bağışlar

667 — Yönetim ve genel kurul giderleri

668 — Yapılan yardımlar

669 — Huzur hakları

1979 tarihli Fransız genel muhasebe planında yönetim giderleri muhtelif ana hesap gruplarına dağılmıştır. Bu planda işletme yükleri 6 sayılı sınıfı oluşturmakta ve aşağıdaki ana hesapları kapsamaktadır.

60 — Alışlar

61 — Dışarıdan sağlanan hizmetler

62 — Dışarıdan sağlanan diğer hizmetler    

63 — Vergi, resim ve benzerleri

64 — Personel giderleri

65 — Diğer cari yönetim giderleri

66 — Finansal giderler

67 — İstisnai giderler

68 — Ayrıları karşılıklar ve amortismanlar

69 — Ücretlilerin katılma payları - kazançlardan alınan vergiler ve benzerleri

1979 tarihli Fransız genel muhasebe planında yönetim fonksiyonu içinde yer alabilecek giderler 61, 62 ve 65 sayılı ana hesaplara dahil edilmiştir. Ana hesapların aşağıya koyduğumuz tali hesaplarından bunu anlamak mümkündür.

61 — Dışarıdan sağlanan hizmetler

611 — Kiralar

612 — Bakım ve onarım

613 — Sigorta primleri

614 — Etüd ve araştırma

615 — Muhtelif (dökümantasyon, seminer, konferans, v.b.)

62 — Dışarıdan sağlanan diğer hizmetler

621 — Dışarıdan sağlanan personel

622 — Aracılara ve serbest meslek sahiplerine ödenen ücretler

623 — Yayın ve halkla ilişkiler

624 — Mal taşıması ve kollektif personel taşıması

625 —- Seyahat, yer değiştirme, heyetler kabul ve ağırlama

626 — Posta ve haberleşme

627 — Banka hizmetleri ve benzerleri

628 — Muhtelif (Aidatlar, personel emeklilik giderleri)

65 — Diğer cari yönetim giderleri

651 — İmtiyaz, ihtira beratı, lisans, imalat usulleri, haklar vb. ödentileri

652 — Huzur hakları

653— Tahsili olanaksız alacaklar zararları

654 — Ortak faaliyetler sonucundan paylar

655 — Diğer cari yönetim giderleri

Sümerbank sınai ve ticari işletmeler tek düzen genel hesap planında yönetim giderleri 730 sayılı
çeşitli giderler grubunda bulunmaktadır. Buradaki ayırım şu şekildedir.

730.00 Posta giderleri

730.01 Telgraf giderleri

730.02 Telefon giderleri

730.03 Diğer yazışma giderleri
< ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI