Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler Ücret Gelirlerine İlişkin Kanun Maddesinin Anayasa Mahkemesi’nce İptali Sonrasında Açılan ...

Ücret Gelirlerine İlişkin Kanun Maddesinin Anayasa Mahkemesi’nce İptali Sonrasında Açılan Davaların Vergi Hatası ve Davadaki Taraf Yönünden Değerlendirilmesi

Yazar : Eski Hesap Uzmanı MEHMET BİNGÖL , Avukat ECE ILDIR
Dergi : Temmuz 2012

 

Ücret Gelirlerine İlişkin Kanun Maddesinin Anayasa Mahkemesi’nce İptali Sonrasında Açılan Davaların Vergi Hatası Ve Davadaki Taraf Yönünden Değerlendirilmesi

Mehmet Bingöl-Eski Hesap Uzmanı

Ece Ildır-Avukat

Özet: Anayasa Mahkemesi 15.10.2009 tarihli toplantısında 5479 sayılı Yasanın 1’inci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yer alan “… fazlası % 35 oranında …” ibaresinin, “ücret gelirleri yönünden iptaline karar verilmiştir. Buna göre, 2009 yılıücret vergilendirilmesinde, Anayasa Mahkemesinin 15 Ekim 2009 tarih ve E:2006/95, K: 2009/144 sayılı kararı ile iptal edilen kanun maddesinin uygulanmaması gerekir. Eğer uygulanmış ise vergi hatası” meydana gelir ve bu durumda Vergi Usul Kanunu gereğince fazladan tahsil edilmiş olan vergilerin, İdare tarafından ücretlilere iadesi gerekir. Eğer düzeltme yapılmaz ise konu Yargı’ya intikal ettirilebilir. Bu durumda davanın, verginin gerçek mükellefi olan “ücret gelirini eden kişi tarafından açılması gerekir.

Anahtar Kelimeler: Ücret gelirleri,vergi hatası, düzeltme,Anayasa Mahkemesi kararı.

  1.                   Giriş:

Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi 15.10.2009 tarihli toplantısında “5479 sayılı Yasa’nın 1’inci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan “… fazlası % 35 oranında …” ibaresinin, “ücret gelirleri” yönünden iptaline karar verilmiştir.

Bunun üzerine ücret geliri edenler konuyu gerek Maliye Bakanlığı nezdinde gündeme getirerek fazla kesilen vergiyi iade talebinde bulunmuşlar ve gerekse Vergi Yargısı sürecinde dava konusu yapmışlardır.

Bu yazımızda ücret gelirlerine ilişkin kanun maddesinin Anayasa Mahkemesi’nce iptali sonrasında uygulanması gereken prosedür ile açılan davalardaki “vergi hatası ve davadaki taraf” konusu ele alınacaktır.

  1.                Ücret Gelirlerine İlişkin Kanun Maddesinin Anayasa Mahkemesi’nce İptali:

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesi, 24.04.2003 tarihinde 4842 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve 24.4.2003 – 31.12.2004 tarihleri arasında geçerli olan madde de “Ücret Gelirleri Vergilendirilmesinde, oranlar 5 puan indirilmek suretiyle uygulanır” hükmü yer almıştır. Yıllık Gelir Vergisi matrahına % 20, 25, 30, 35, 40 olarak uygulanan tarife ücret gelirleri matrahına % 15, 20, 25, 30, 35 olarak uygulanmıştır.

Daha sonra bu madde 08.04.2006 tarihinde 5479 sayılı kanun ile değiştirilmiştir. Gelir vergisi tarifesi 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere, ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde vergi oranlarında beş puan indirim uygulaması kaldırılmak suretiyle, ücret gelirleri ile ücret dışı gelirlerin vergilendirilmesinde uygulanan iki vergi tarifesi yerine, ücret gelirleri de diğer gelir unsurlarıyla aynı nitelikte kabul edilmek suretiyle, tek tarife uygulamasına geçilmiştir.

Böylece ücretlere uygulanan vergi oranları ile diğer yıllık Gelir Verg ...


Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI