Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler KDV'DE İHRACAT İSTİSNASI UYGULAMASI

KDV'DE İHRACAT İSTİSNASI UYGULAMASI

Yazar : Müşavir Hesap Uzmanı Nahit KİTİŞ
Dergi : Şubat 1988
NAHİT KİTİŞ
Baş Hesap Uzmanı

İhracat, döviz girişini artırmak amacıyla, tüm dünya ülkelerinde teşvik edilmektedir. Teşvik araçlarından biri de ihracatçıya çeşitli vergi avantajları sağlanmasıdır.
 
Katma değer vergisi uygulanan ülkelerde "İhracatın KDV'den istisna edilmesi" olayı ihracatçıya sağlanan vergi avantajlarından bir bölümü teşkil etmektedir.
Ülkemizde de, Katma değer vergisinin yürürlüğe girdiği 1.1.1985 tarihinden beri  ihracatımız, "İhracat istisnası" yoluyla teşvik edile gelmiştir.
İhracat istisnası KDV Kanununun 11. ve 12. maddelerinde düzenlenmiştir. 11. maddede ihracat istisnası genel olarak düzenlenirken, 12. maddede de "İhracat teslimi ve yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler" hükme bağlanmıştır.
Bu yazıda, ihracat istisnasının nasıl işlendiği, örnekler verilmek suretiyle anlatılmaya çalışılacaktır.
İhracat istisnası, esas itibariyle ihracatçıya tanınan bir istisnadır. Bu da, yurt dışına ihraç edilen mal ve hizmetin KDV’ne tabi tutulmaması suretiyle gerçekleştirilmektedir. Ancak hemen belirtelim ki, ihracatın KDV’ne tabi tutulmamasıyla ihracat, tam olarak teşvik edilmiş olmamaktadır. Teşvikin tamamlanabilmesi için ihraç edilen malın bünyesindeki KDV ile, ihraç edilen hizmet nedeniyle katlanılan KDV'lerin de ihracatçının üzerinde yük olmaktan çıkartılması gerekmektedir.
Diğer taraftan, 11. maddenin "c" bendiyle ihracatta vergi istisnası uygulaması 'İmalatçı" safhaya kaydırılmıştır. "İhracat öncesi vergi istisnası" denilen bu uygulamada, imalatçının ihracatçıya ihraç kaydıyla yaptığı mal teslimleri, KDV’den istisna edilmektedir. Bu uygulamada, vergi olayı imalatçı safhasında sona ermekte; dolayısıyla ihracatçıya bir KDV yükü geçmemiş olacağı için, ihracat teşvik edilmiş olmaktadır. Ancak bu kez KDV yükü imalatçının üzerinde kalmaktadır. İhracatın, vergi avantajı sağlamak suretiyle teşvikinin tamamlanması için, imalatçının da KDV yüklerinden arındırılması gerekmektedir.
Aşağıda, ihracat istisnası uygulamaları, A İhracatçıda B İmalatçıda olmak üzere iki bölüm halinde incelenecektir.
A- İhracatçıda istisna uygulaması:
İhracatta KDV istisnası, yukarıda da söz edildiği üzere, yurt dışına yapılan mal ve hizmet ihracına KDV uygulanmaması suretiyle gerçekleştirilmektedir. Uygulamaya ilişkin esaslar 4 sayılı KDV tebliğinde açıklanmıştır. Buna göre;
— İhracat istisnasından sadece "İhracat belgesi veya ihracat belgesi ve ruhsatnamesi" sahibi olan ve ilgili diğer kanunlara göre ihracat yapmasına engel bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler faydalanabilecektir. Yurt dışında inşaat tesisat ve montaj işi alan müteahhitler de, yurt dışına bir daha ülkeye geri getirmemek üzere götürdükleri makine, teçhizat, inşaat malzemeleri ve işçilerin ihtiyacı olan tüketim maddeleri nedeniyle ihracatçı kabul edilmişlerdir.
— İhracata ilişkin fatura ve belgeler, yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenecektir. Bu belge ve faturalarda, ihraç edilen mal ve hizmetler için KDV tahakkuk ettirilmeyecektir.
— Belgeler zamanında defterlere kaydedilecek; defterlerle birlikte yetkililerin isteminde ibraz edilmek üzere saklanacaktır.
— İhracat, ihracat Rejimi Kararı ve Yönetmenlikleri ile TPKK ve bu kararlara ilişkin tebliğler ve talimatlar çerçevesinde yapılmalıdır.
— Malın fiili ihracı gerçekleştirilmeli; gümrük çıkış beyannamesinin tescili ve buna ilişkin işlemler tamamlanmalıdır.
— İhracat istisnasından faydalanmak için, ihracattan önce Vergi Dairesine başvurmaya gerek yoktur. Beyannameye gümrük çıkış beyannamesinin örneği de eklenmeyecektir. Ancak, ihraç edilen malların nevi, miktarı, bedeli ile çıkış gümrüğünün adını, gümrük çıkış beyannamesinin tarih ve sayısını gösteren imzalı ve kaşeli bir liste, KDV beyannamesine eklenecektir.
İhracatın bu şekilde KDV'nden istisna edilmesiyle ihracat, fiyat mekanizması yoluyla teşvik edilmekte; ancak ihracatçı KDV yükünden kurtulamamaktadır. İhracatçının KDV yükü ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI