Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler ÖZEL BÖLÜM: Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Hazırlanmasına İlişkin Kapsamlı Örnek

ÖZEL BÖLÜM: Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Hazırlanmasına İlişkin Kapsamlı Örnek

Yazar : ESKİ HESAP UZMANI, YMM KURBAN NADİR GÜLHAN
Dergi : Nisan 2015

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN KAPSAMLI ÖRNEK

 

 

Nadir GÜLHAN

Eski Hesap Uzmanı

 

 

Özet

Çalışmamız, kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesinin bir örnek yardımıyla açıklanmasına ilişkindir. Buna uygun olarak; indirimli kurumlar vergisi, girişim sermayesi fonu, vergi güvenlik müesseseleri, istisnalar, indirimler, kanunen kabul edilmeyen giderler ve zarar mahsubundan örnek olaylar ele alınarak örnek bir kurumlar vergisi beyannamesi düzenlenmiş ve bu beyannamede mahsup işlemlerine de yer verilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Kurumlar vergisi beyannamesi, indirimli kurumlar vergisi, bağış ve yardımlar, girişim sermayesi yatırım fonu

 

  1. GİRİŞ

Bu çalışmanın temel amacı ticari kardan kurumlar vergisi matrahına geçiş ve kurumlar vergisi beyannamesinin hazırlanmasına ilişkin bir örnek sunmaktır. Ancak, bu örneklemede VUK’nun değerleme hükümleri konu dışı bırakılacaktır. Dolayısıyla, çalışmamızda değerleme işlemlerini VUK hükümlerine göre gerçekleştirmiş olan bir kurumlar vergisi mükellefinin, KVK’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde kurumlar vergisi matrahını nasıl tespit etmesi gerektiği bir örnek yardımıyla ele alınmıştır. Bu örnekte, ilk olarak kanunen kabul edilmeyen giderlere yer verecek, daha sonra sırasıyla istisnalar, indirimler, zarar mahsubu, vergi güvenlik müesseseleri, vergi tevkifatları, indirimli kurumlar vergisi uygulaması, vergi mahsupları ele alınacaktır. Yeri geldikçe, mükellefin gelir/kurumlar vergisi tevkifatlarına da değinilecek, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının uygulanmasına ilişkin de örnek ve açıklamalara yer verilecektir. Bu çerçevede; gerek uygulamada ortaya çıkan sorunlar, gerekse son dönemde vergi yazınında tartışılır hale gelmiş konular ve riskli hususlar dikkate alınarak örnek olay kurgulanmıştır.

  1. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNE İLİŞKİN ÖRNEK

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren (A) A.Ş.’nin (Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde "mükellef kurum" olarak da anılacaktır.)  2014 hesap döneminde kurumlar vergisi beyannamesine esas teşkil eden işlemleri aşağıdaki gibidir:

 

Kazanç ve KKEG Bilgileri:

1-   Kurumun mali tablolarında yer alan ticari karı 12.000.000 TL olup, dönem giderleri arasında; 20.000 TL binek otomobillere ilişkin motorlu taşıtlar vergisi, 6.000 TL özel iletişim vergisi, 45.000 TL Ocak-Aralık/2014 dönemlerine ilişkin ödenmemiş ve takibe uğramış sigorta prim borcu, 16.000 TL idari para cezası bulunmaktadır.

İstisnalar:

2-   Mükellef kurum ilişkisiz (Y) A.Ş.’ye ait itibari değeri 0,5 TL olan hisse senetlerinden 12.12.2012 tarihinde adedi 1,00 TL bedelle 1.000.000 adet, 21.12.2012 tarihinde ise adedi 1,20 TL’den 500.000 adet satın almış olup, söz konusu alım fiyatları emsallere uygundur.

Mükellef kurum bu hisse senetlerinin 1.200.000 adedini 28.12.2014 tarihinde 4.000.000 TL bedelle ilişkisiz (M) A.Ş.’ye satmıştır.

 Satıştan doğan kazancın tamamı 06.01.2015 tarihinde pasifte özel bir fon hesabına alınmıştır. Bedelin yarısı (M) A.Ş.’den 05.01.2014 tarihinde satın alınan arsadan kaynaklanan borca mahsup edilmiş, kalan yarısı ise peşin tahsil edilmiştir. Mükellef kurum bu işlemden kaynaklanan 36.000 TL tutarındaki gideri genel idare giderlerine kaydetmek suretiyle ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate almıştır.

3-   Mükellef kurum 2012 yılında A ülkesinde bir işyeri kiralayarak buradaki talebi de değerlendirmek istemiş, bu kapsamda buradaki faaliyetten 2014 hesap döneminde 1.000.000 Euro kazanç elde etmiş ve 31.12.2014 tarihinde (bu tarihte 1 Euro:3,00 TL) yasal kayıtlara intikal ettirmiştir ve 500.000 Euro’luk kısmı 31.01.2015 tarihinde (bu tarihte 1 Euro:2,50 TL) Türkiye’ye transfer edilmiştir. A ülkesinde kurumlar vergisi oranı %15 olup, mükellef kurumca verilen beyannamede 100.000 Euro tutarında mali idarenin kabul etmediği gider matraha eklenmiş, geçmiş yıl zararı olarak da 200.000 Euro mahsup hakkından faydalanılmıştır. Ayrıca söz konusu kazancın 300.000 Euro’luk kısmının istisna olduğu, bu kazanç üzerinden %10 oranında kurumlar vergisi kesintisi ...


Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI