Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler (ULUSLARARASI VERGİ DÜNYASI) Dijital Ekonominin Vergilemesinde Yaşanan Sorunlara Yönelik ...

(ULUSLARARASI VERGİ DÜNYASI) Dijital Ekonominin Vergilemesinde Yaşanan Sorunlara Yönelik Son Dönemde Uluslararası Vergi Alanında Yaşanan Gelişmeler

Yazar : ESKİ HESAP UZMANI, YMM KURBAN NADİR GÜLHAN , Maliye Bakanlığı, AB Uzmanı SENCER TURUNÇ
Dergi : Eylül 2015

DİJİTAL EKONOMİNİN VERGİLEMESİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK SON DÖNEMDE ULUSLARARASI VERGİ ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER

Nadir GÜLHAN                                          Sencer TURUNÇ

                             Maliye Bakanlığı                                          Maliye Bakanlığı

   Eski Hesap Uzmanı                                           AB Uzmanı

Öz

Çalışmamız, dijital ekonominin önemini, vergisel açıdan ortaya çıkardığı sorunları, bu sorunlara yönelik olarak uluslararası alanda alınmaya çalışılan tedbirleri ve bu tedbirlerin alınmasında karşılaşılan güçlükleri ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dijital ekonomi, BEPS, OECD

1.      GİRİŞ

Bilgisayarlar ve internet sayesinde insanların hayatında önemli bir yer alan dijital teknoloji iş, eğitim, eğlence, yönetim gibi toplumsal unsurları da bir dönüşüme tabi tutarak yeni pazar fırsatları ortaya çıkarmış ve geniş bir sektörel yelpazede önemli bir ekonomik etki meydana getirmiştir. Dijital teknoloji, iş dünyasındaki uygulamaları ve toplumu hızlı bir dönüşüme tabi tutarken, ekonomik sıçramayı tetikleyen yenilik unsurunun tamamlayıcı bir öğesi de olmuştur.

Öte yandan, bu yönde yaşanmakta olan dönüşüm, toplumsal ve ekonomik sorunları da beraberinde getirmektedir. Son yirmi yılda dünya genelindeki rekabetçi politikalar, iş gücü piyasalarını etkileyerek, çalışma hayatının temelinde yer alan düzenlemelerin ve iş güvencesinin gevşemesine sebep olmuştur[1]. Ayrıca, teknolojik ilerlemeye toplumun bütün unsurları aynı hızla uyum sağlayamamıştır. Diğer bir ifadeyle, organizasyonların yapısı ve işgücünün donanımı teknolojiden daha yavaş gelişmektedir.

 

Bu çerçevede, mevcut durumda organizasyonların ve kurumların, kendilerini dijital dünyada etkin hale getirecek şekilde yeniden yapılandırmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda, toplumsal hayata ve iş yapma pratiklerine gün geçtikçe daha fazla nüfuz eden dijital teknoloji sebebiyle, toplumun ve ekonominin temel kurallarının meydana gelen yeni koşullara uyarlanması gerekmektedir.

2.      DİJİTAL EKONOMİ

Dijital devrimin ekonomiye sıçraması, değer yaratma kavramına yeniden göz atılmasını da gerekli kılmıştır. Dijital ekonominin temelinde, yazılım, telekomünikasyon, reklamcılık, bilgi teknolojileri gibi konvansiyonel mal ve hizmetler bulunmaktadır. Ancak bu geleneksel zeminde, yenilikçi iş modelleri, ileri seviye dijital uygulamalar, sermayenin sıçrama arayışları, bilginin maliyetinin ucuzlaması gibi etkenler yeni nesil firmaların ortaya çıkmasına ve küresel şirketlerde dönüşüm yaşanmasına neden olmaktadır.

 

Neredeyse bütün dünyada kabul gören bilgi ve iletişim teknolojileri, kendisini bir sektör olarak ortaya koyarken yıllar içerisinde teknolojinin maliyeti azalmış, performansı ise önemli ölçüde artmıştır. Bununla birlikte, teknolojide yaşanan değişimi iş modellerindeki değişim izlemiştir. Şirketler, yeni dijital ekonomik ortam içerisine kendi işletme modellerini ve kapasitelerini yeniden yapılandırarak, işlem maliyetlerini azaltarak verimlilik sağlamışlar ve küresel piyasalara erişimlerini kolaylaştırarak gelir potansiyellerini artırmışlardır. Özellikle, çevrimiçi (online) alışverişin getirdiği imkanlarla perakende satış sektörü, uzaktan etkileşim olanaklarının yaygınlaştığı eğitim sektörü, araç ya da kargo takip sistemleri ile daha verimli hale gelen ulaştırma sektörü gibi pek &cce ...


Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI