Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler ZİRAİ ÜRÜNLERLE İLGİLİ G.V. STOPAJINDA VE K.D.V.?DE VERGİ KAYBINA BİR YAKLAŞIM VE BİR ÖNER ...

ZİRAİ ÜRÜNLERLE İLGİLİ G.V. STOPAJINDA VE K.D.V.?DE VERGİ KAYBINA BİR YAKLAŞIM VE BİR ÖNERİ

Yazar : Eski Hesap Uzmanı M. Tolga YILDIRIM
Dergi : Temmuz 1986
M. TOLGA YILDIRIM
Eski Hesap Uzmanı

Çiftçilerden satın alman zirai ürün bedeli üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi uyarınca yapılan vergi stopajı, 2361 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 1981 yılından bu yana başlayan ve giderek artan bir problem haline gelmiş, 1985 yılında zirai ürünlerin bazı hallerde alım satım aşamasında katma değer vergisi konusuna girmesiyle de büsbütün içinden çıkılamayacak bir düzeye ulaşmış ve devamlı sorun yaratır olmuştur. Öyle ki günümüzde bu olayın doğurduğu problemler hem çiftçi, hem tüccar, hem sanayici ve hem de vergi idaresi için büyümeye devam etmektedir.
 

I —
PROBLEMİN ÇIKIŞ ŞEKLİ:

Tarıma verilen önem nedeniyle yıllardır korunmuş olan tarım kesiminden daha ürünün satış aşamasında belli bir para kesilmesi, üreticileri yani satıcıları kesintiyi yapmayana veya kendisine daha fazla ödeme yapacak olana yöneltmektedir. Zirai ürün bedelinden bir anda (o anda) yapılan bir kesintinin o andaki marjinal değeri çoğu çiftçi için çok büyük olmakta; üstelik fuzuli olarak görünmektedir. Öte yandan o kesinti olmadan ürününü satarak daha fazla para alanların bilinmesi; zaten, kesinti yapmayana satma meylini arttırmaya yetmektedir.

Böylece ürününü satmak isterken makbuz imzalamaktan kaçınan veya kaçınmaya meyilli bir üretici bir tarafta satıcı olarak beklemektedir.

Alıcı ise tevkifat yapmak zorunda olduğundan aynen satacağı veya işleyeceği zirai ürünleri bu nedenle üreticiden alamamakta veya zor alabilmektedir. Zor alması veya zamanında istediği miktarda alamaması ise, büyük ölçüde ticari ve sınai faaliyetini aksatacak taahhüt ve bağlantılarını yerine getirememesine neden olacak, buda problemlerinin büyümesine yetecektir. Yani o ürünü mutlaka almak zorundadır.

İşte bu noktada, bu iki tarafında durumunu çok iyi bilen ve bunu en iyi şekilde değerlendirmek isteyen kişi veya kişiler ortaya çıkmaktadır.

Bu kişiler kaybedecek hiçbir şeyi olmayan başka kişiler bulup onları defter tutan mükellef haline getirmekte ve faturalarını belli bir bedel karşılığı ellerinden almaktadırlar. Kendi adamları vasıtasıyla üreticiyi pazarda veya pazara gelmeden bularak, kesinti yapmadan (üreticinin istediği biçimde ve kesintiye göre kendisine biraz daha fazla bedel ödeyerek) ürününü o anda satın almış görünmektedirler. 0 ürünler derhal ihtiyaç sahiplerine gönderilmekte ve bedeli alınmaktadır. Alırken bir makbuz düzenlenmemesine karşın satarken, alıcıların mutlaka bir makbuz istemeleri nedeniyle onlara ellerindeki faturalardan biri verilmekte ve (fatura olduğu için) %10 oranındaki katma değer vergisi de asıl alıcıdan alınmaktadır. Fatura zaten kendi adına olmadığı için katma değer vergisi böyle kişilerin kazancını oluşturmakta, maliyeye gitmemektedir. Katma Değer Vurgunu ve Stopaj Vurgunu Olarak ortaya çıkan ve gazetelere de yansıyan olay budur ve bu yöntemle ziyaa uğratılan vergi çok büyük miktarlardadır. Mezkûr kişilerin aynı yöntemle TMO, Et balık Kurumu gibi kamu kuruluşlarına bile o faturalarla ürün sattıkları ,bu nedenle stopaj yaptırmadıkları ve KDV aldıkları gerçeği gözönüne alınırsa olayın büyüklüğü ve önemi daha da anlaşılır.

Böyle bir olayda vergi idaresinin ve denetiminin alıcıyı (fabrika/ ihracatçı) bulması kolaydır. İsmine fatura kesilmiş olanı bulması kolaydır. (Zira bunlar mükellefleridir). Ama müstahsili ve o aracıyı (haksız kazanç sağlayanı) bulması çok zordur. Bulunabilen bu iki kişi ise acaba suçlumudur? Hangisi suçludur, hangisi suçsuzdur? Veya hangisi ne oranda suçludur? Bulunmayanlar suçsuz mudur? Hangi oranda suçludur? Kim veya kimler suçludur? Bunu o kişilerin vicdanlarına ve Bağımsız Mahkemelere bırakarak, önerilerimize geçiyoruz.

II —
ÖNERİLERİMİZ:

Açıklamaya çalışıldığı gibi suçlusu kim olursa olsun, sebebi ve mazereti ne olursa olsun ortada bir gerçek vardır. O da devletin kasasına gitmesi gereken vergilerin devlete gitmediğidir. Bunun da sebep ve kaynağı, gelir vergisi stopajı ile katma değer vergisi ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI