Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler Sözleşmelerdeki Sigorta Yaptırma, Teminat Gösterme ve Ciro Taahhütlerinin Damga Vergisi Ka ...

Sözleşmelerdeki Sigorta Yaptırma, Teminat Gösterme ve Ciro Taahhütlerinin Damga Vergisi Karşısındaki Durumu

Yazar : Eski Hesap Uzmanı, Yeminli Mali Müşavir MEHMET MAÇ
Dergi : Haziran 2016

 

 

 

 

SÖZLEŞMELERDEKİ SİGORTA YAPTIRMA, TEMİNAT GÖSTERME VE CİRO TAAHHÜTLERİNİN DAMGA VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU

 

Mehmet MAÇ

Eski Baş Hesap Uzmanı

Yeminli Mali Müşavir

 

              

 

ÖZET:

 

Sözleşmelerde yazılı BELLİ PARA üzerinden nispi oranda damga vergisi alınmaktadır.

 

BELLİ PARA, sözleşmede yazılı olan KDV hariç mal veya hizmet satış bedelidir.

 

Bu nedenle sözleşmelerdeki sigorta yaptırma, teminat gösterme taahhütleri ve parametre niteliğindeki rakamlar damga vergisi matrahına girmez.

 

Bu konuda uzun süredir devam eden görüş farklarının biran önce giderilmesinde yarar görüyoruz. 

 

Ancak asıl düşüncemiz, damga vergisinin çok sakıncalı bir vergi olduğu ve hemen yürürlükten kaldırılması gerektiği yönündedir.

 

Anahtar Kelimeler: Damga Vergisi, Belli Para, Sözleşmelerde Damga Vergisi

 

 

  1.         GİRİŞ:

 

DAMGA VERGİSİNİN KALDIRILMASI GEREKTİĞİ GÖRÜŞÜMÜZ VE BU VERGİ HAKKINDAKİ ÇALIŞMALARIMIZ:

 

Her vesile ile belirttiğimiz gibi, bizim görüşümüz Damga Vergisi Kanunu’nun tümüyle yürürlükten kaldırılması gerektiği yönündedir.

 

Özellikle sözleşmelerdeki belli paranın binde 9,48’i oranında ( her bir orijinal nüsha için ayrı ayrı olmak üzere ) alınmakta olan damga vergisinin öncelikle yürürlükten kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz.

 

Bu düşüncelerimiz nedeniyle damga vergisinin detayları, ele almak istemediğimiz bir konudur. Ancak uygulamada sık sık karşımıza çıkan can sıkıcı olaylar, bizi bu konuda makale hazırlamaya sevk etmektedir.

 

Bugüne kadar yayınlanan ve damga vergisini konu alan makalelerimiz aşağıda listelenmiştir:

 

-        Vergi Mahsuplarında Damga Vergisi Alınmamalıdır [1] (Bu önerimiz kabul görmüştür.)

 

-        Harcırahların Gelir ve Damga Vergisi Stopajları ile SSK Primleri Karşısındaki Durumu [2]

 

-        SÖZLEŞMELERDE DAMGA VERGİSİ KALDIRILMALIDIR [3]

 

-        Anonim veya Limited Şirket İştirak Hisseleri ile Taşınmazların Devrini Konu Alan Sözleşmelerin Damga Vergisi Karşısındaki Durumu [4]

 

-        Harcırahların ve Gerçek Yol Giderlerinin Damga Vergisi Karşısındaki Durumu[5]

 

-        Damga Vergisi Doğabilmesi İçin, Geçerli Islak İmzanın veya Güvenli Elektronik İmzanın Gerekliliği[6]

 

 

  1.         BU MAKALEMİZİN KONUSU:

 

Sözleşmelerden alınan damga vergisinin matrahı, sözleşmede yazılı “BELLİ PARA”dır. Buradaki belli para, alım – satıma konu mal veya hizmetin KDV hariç bedelidir.

 

Bu nedenle sigorta yaptırılacağına, teminat gösterileceğine dair hükümler ve taraflardan birinin diğerinden sağlayacağı hasılatı ifade etmeyecek nitelikteki işlem hacimleri ( gösterge, tavan veya parametre niteliğindeki rakamlar ),  belli para niteliği taşımadığı için damga vergisi matrahına dahil edilemez.   

 

Uygulamada belli para niteliği taşımayan söz konusu rakamlar üzerinden de damga vergisi istenmesi olaylarına rastlanması nedeniyle, konu hakkında bilgi ve görüşlerimizi içeren bu makalenin hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. ...


Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI