Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler MALİYETLER VE KATMA DEĞER VERGİSİ (II)

MALİYETLER VE KATMA DEĞER VERGİSİ (II)

Yazar : Marmara Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. M. Ali CANOĞLU
Dergi : Ocak 1989
PROF. DR. M. ALİ canoğlu
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Fahri Hesap Uzmanı

312. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 
Gelir ve kurumlar vergisi kanunlarına göre indirimi kabul edilmeyen giderler nedeniyle ödenen katma değer vergisi mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez. Kanunen kabul edilmeyen giderler, gelir ve kurumlar vergisi yasalarında belli edilen harcamalarla (50) işle ilgisi bulunmayan veya işletme sahibinin özel tüketimine yönelik harcamalardan oluşmaktadır.
Bu harcamaların katma değer vergisi genellikle kendi belgelerine dahil olup ayrıca vergi hesapları kullanılmaksızın tutarları kanunen kabul edilmeyen giderler hesabına veya gerçek kişi teşebbüslerde kişisel hesaba intikal ettirilecektir.
Ancak, bazen giderin bir kısmı kabul edilen bir kısmı ise kabul edilmeyen nitelikte bulunur. Bu durumda yasal olarak kabul edilen gider kısmı için ödenen katma değer vergisi indirilecek, kabul edilmeyen giderlere isabet eden katma değer vergisi ise kanunen kabul edilmeyen giderlere dahil edilecektir. İndirilebilir katma değer vergisinin kendi hesabına kaydedilmesi gerekir.
ÖRNEK: 1- işletmeden ayın olarak çekilen değerler.
Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocukların işletmeden çektikleri ayınlar ticari kazancın tespitinde indirilmesi kabul edilmeyen giderlerdendir.(51)
Ancak, işletmeden çekilen değerlerin emsal bedelle vergi matrahlarının tespitinde nazara alınması halinde, durum değişmekte ve maliyet bedelleri indirilebilir gider niteliği kazanmaktadır.
İşletmeden çekilen kumaşın maliyet bedeli
100.000 TL.
Kumaşın emsal satış bedeli
125.000 TL
Katma değer vergisi
15.000 TL
Kumaşın alınışında ödenen katma değer vergisi
12.500 TL.
Mükellefin aylık dönemde satışlarını ve girdilerdeki katma değer vergisini dikkate almayalım. Muhasebede kayıt için iki yol mevcuttur.
Birinci Yol: Emsal bedelin kayda alınmaması,
——————————————————— / ———————————————————
485. SERMAYE                                              100.000
          485.50 Kişisel Hesap
175. EMTEA                                                           100.000
İşletmeden çekilen malın stoktan düşülmesi
——————————————————— / ———————————————————
540. SATIŞ VERGİLERİ                       ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI