Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler ALIŞ SATIŞ ISKONTOLARI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE KDV UYGULAMASI

ALIŞ SATIŞ ISKONTOLARI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE KDV UYGULAMASI

Yazar : Hesap Uzmanı Zekai İZMİT
Dergi : Ağustos 1986
ZEKAİ İZMİT
Hesap Uzmanı

1 - ALIŞ SATIŞ ISKONTOLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ:
Bilindiği gibi ticari hayatta gerek alışlar ve gerekse satışlar sırasında ıskonto uygulaması yapılabilmektedir.

Iskonto satış anında veya satış anında yapılmışsa ve düzenlenen faturada gösterilmişse bunu için ayrı muhasebe kaydına gerek yoktur. Zira bu durumda muhasebe kayıtlan safi fatura değeri (ıskontodan sonra tatarda gösterilen bedel) üzerinden yapılır ve ıskontolar ayrıca kayıtlara intikal ettirilmez. Malın satın alınmasından veya satışından bir süre sonra yapılan ıskontoların satın alma ve satış işlemlerinden ayrı olarak muhasebeleştirilmesi lazamdır.

ÖRNEK: (A) işletmesi, satın aldığı 3.000.000 liralık mal için%5 oranında ıskonto yapıldığım satıcı (B) den gelen 3.6.1986 gün ve 305 sayılı dekonttan öğrenmiştir.

Bu işlemin kaydı şu şekilde olacaktır.

SATICILAR HS.               150.000,
MAL HS.                                 150.000— Alış ıskontosu

veya

SATICILAR HS.               150.000,—
K/Z HS.                                 150.000 —

— Muvakkat kar/zarar Alış ıskontosu

Birinci durumda Mal alış ıskontosu malın alış fiyatını (maliyetini) azalttığımdan mal hesabıma alacak kaydedilmiştir Ayrıca işletmenin satıcı (B) ye olan borcu ıskonto tutarı kadar azaldığından satıcılar hesabına borç kaydedilmiştir.

ikinci durumda ise ıskonto maliyet azaltıcı yani hasılat artınca bir işlem olduğundan Mal hesabı yerine geçici kar/zarar hesabı kullanılmış ve ıskonto tutarı K/Z hesabının alacak tarafına yazılmak suretiyle gelir kaydedilmiştir.

ÖRNEK: (A) işletmesi 6.500.000 liralık mal satışı nedeniyle %5 oranında ıskonto yapmıştır. Bu husus müşteri (0 ye bir dekontla bildirilmiştir. Bu işlemin kaydı aralıklı ve aralıksız sayım yöntemlerine göre değişik olacaktır. Başka deyişle mal hareketleri (alış ve satışlar) ile ilgili tek bir mal hesabı var ise muhasebe kaydı:

MAL HS.                       325.000,

MÜŞTERİLER HS.                      325.000

— Satış ıskontosu

ya da

K/Z HESABI                 325.000,—

— Muvakkat K/Z

MÜŞTERİLER HS.                       325.000 —

 Satış ıskontosu

şeklinde olmakta; mal hareketleri ile ilgili «Mal hesabı» ve «Mal Satış Hesabı» şeklinde iki adet hesabın bulunması durumunda da ise muhasebe kaydının şu şekilde olması gerekmektedir.

MAL SATIŞ HS.              325.000—

MÜŞTERİLER HS,                       325.000,

Satış ıskontosu

Satış ıskontosu malın satış fiyatını dolayısıyla satış karını azalttığından birinci yöntemde mal hesabının borçlu tarafına, ikinci yöntemde de mal satış hesabının yine borçlu tarafına kaydedilir.
Her iki yöntemde de mal hesabı ve mal satış hesabı yerine «muvakkat kar/zarar hesabı» kullanılabilir. Bu durumda ise ıskonto tutarı K/Z hesabının borç tarafına yazılmak suretiyle gider kaydedilir.

II — ALIŞ SATIŞ ISKONTOLARINDA KDV UYGULAMASI:

KDVK.'nun 25. maddesi uyarınca fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki ıskontolar KDV matrahına dahil edilmezler ve bunlar üzerinde KDV hesaplanmaz.

Keza 1 Seri No.lu Katama Değer ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI