Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler Maddi Duran Varlıkların Değerleme Esasları ve Amortisman İşlemleri Açısından TMS 16, BOBİ ...

Maddi Duran Varlıkların Değerleme Esasları ve Amortisman İşlemleri Açısından TMS 16, BOBİ FRS Bölüm 12 ile Vergi Usul Kanunu Kapsamında İncelenmesi

Yazar : Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. ALİ DERAN , Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi Arş. Gör. ADALET ACAR
Dergi : Ocak 2019

Maddi Duran Varlıkların Değerleme Esasları ve Amortisman İşlemleri Açısından TMS 16, BOBİ FRS Bölüm 12 ile Vergi Usul Kanunu Kapsamında İncelenmesi

 

Prof. Dr. Ali DERAN                                                                       Araş. Gör. Adalet ACAR

Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu          Bayburt  Üniversitesi İ.İ.B.F.

Bankacılık ve Finans Bölümü, Öğretim Üyesi                          Araştırma Görevlisi

alideran@gmail.edu.tr                                                              adalet.isletme@gmail.com

Gönderilme Tarihi: 12.10.2018  Kabul Tarihi: 05.12.2018

 

 

 

 

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Türkiye Muhasebe Standardı 16 (TMS 16), Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı 12. Bölüm (BOBİ FRS 12. Bölüm) ve Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamında maddi duran varlıkların tabi oldukları farklı değerleme ölçülerinin ve amortisman işlemlerinin, bu varlıklarla ilgili bilanço ve gelir tablosu kalemleri üzerindeki etkilerinin ortaya konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda maddi duran varlıkların bu üç düzenlemeye göre değerleme ilkeleri ve amortisman uygulamaları ele alınmış ve bu ilkelerin/uygulamaların varlık maliyetleri ve gider/gelir kalemlerine olan etkileri incelenmiştir. Sonrasında ise bu üç düzenlemeye göre maddi duran varlıkların tabi olduğu esaslar arasındaki farklılıklar/benzerlikler karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Maddi Duran Varlıklar, Değerleme İlkeleri, Amortisman, Türkiye Muhasebe Standartları, Vergi Usul Kanunu

JEL Sınıflandırması: M41

 

Analysis of Tangible Fixed Assets in Terms of Valuation Principles and Amortization Transactions within TMS 16, FRS for LMEs Section 12, and Tax Procedure Law

 

ABSTRACT

The aim of this study is to reveal different valuation measures and amortization transactions which tangible fixed assets are subject to, and the effects of them on the balance sheet and income statement items related to tangible fixed assets within Turkish Accounting Standard 16(TAS 16), Turkish Financial Reporting Standards Chapter 12 for Large and Medium-Sized Entities (FRS for LMEs) and Tax Procedure Law (TPL). For this purpose, valuation principles and amortization applications of tangible fixed assets according to these three regulations are examined and the effects of these principles / practices on asset costs and expenditure / income items are discussed. Finally, the differences / similarities between the principles of tangible fixed assets according to these three regulations are presented comparatively. 

Keywords: Fixed Assets, Valuation Principles, Depreciation, Turkish Reporting Standards, Tax Procedures Law

JEL Classification: M41                                                                                                                             ...


Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI