Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler BİR YATIRIM ALTERNATİFİ OLARAK KRİPTO PARA BİRİMLERİ VE FİNANSIN GELECEĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ

BİR YATIRIM ALTERNATİFİ OLARAK KRİPTO PARA BİRİMLERİ VE FİNANSIN GELECEĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Yazar : İstanbul Aydın Üni. İİBF Öğretim Üyesi İşletme (İngilizce) Bölümü Başkanı DR. ÖĞR. ÜYESİ NURGÜN KOMŞUOĞLU YILMAZ
Dergi : Ocak 2019

BİR YATIRIM ALTERNATİFİ OLARAK KRİPTO PARA birimleri VE FİNANSIN GELECEĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Nurgün KOMŞUOĞLU YILMAZ

İstanbul Aydın Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

İşletme (İngilizce) Bölüm Başkanı

nurgunyilmaz@aydin.edu.tr

Gönderilme Tarihi: 12.10.2018 Kabul Tarihi: 12.11.2018

ÖZ

Satoshi Nakamoto tarafından Bitcoin kavramının ortaya atıldığı 2008 yılından bu yana kripto para birimleri kavramı özellikle yatırımcıların ilgi odağı olmuştur. Gün geçtikçe önemini artıran kripto para birimlerinin temeli blok zincirine dayanır. Bitcoin’i takiben altcoin olarak da adlandırılan birçok kripto para birimi piyasada yerini almıştır. Bu çalışmada kripto para birimlerinin gelişim süreci incelenmiş ve finans sektörünün geleceği üzerine etkileri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kripto Para Birimleri, Bitcoin, Blok Zinciri

Jel Sınıflaması: G00, G10, G11

CRYPTOCURRENCIES AS AN INVESTMENT ALTERNATIVE AND THEIR EFFECT ON THE FUTURE OF FINANCE

ABSTRACT

Since 2008, when the concept of Bitcoin was introduced by Satoshi Nakamoto, the concept of cryptocurrencies has been the focus of attention of investors. The basis of the cryptocurrencies, which are increasing day by day, is based on the blockchain. Following the Bitcoin, many cryptocurrencies, also known as altcoins, have taken place in the market. In this study, the development process of the crypto currencies is examined and the effects of the financial sector on the future are discussed.

Key words: Cryptocurrencies, Bitcoin, Blockchain

Jel Classification : G00, G10, G11

1. GİRİŞ

Bitcoin’in temelleri 1970’lerin sonlarındaki siber-punk hareketine dayanır. Siber-punk söyleminde merkezi hükümetin olmayışının daha iyi olacağı inancı vardır[1]. Blockchain (Blok Zinciri) veri tabanı ve Bitcoin kavramı ise ilk olarak Satoshi Nakamato takma adını kullanan ve gerçek kimliği bilinmeyen kriptolojiyle ilgilenen kişi veya grup tarafından 2008 yılında ortaya atılmış ve sonrasında geliştirilmiş bir kavramdır[2]. Nakamoto üçüncü taraf gerektirmeyen eşler arası (peer-to-peer) işlem gören bir elektronik para birimi üzerinde çalıştığından söz eden “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” makalesini yayınlamıştır[3].  3 Ocak 2009 tarihinde yazdığı makale ile ortaya çıkan Bitcoin (BTC) adı, para birimi olarak kullanılabilen dijital paradan gelir ve kripto terimi, bitlerin kriptografik yöntemlerle güvence altına alındığını gösterir [4].

Nakamoto’nun ortaya attığı Bitcoin adlı para biriminin altyapısını oluşturan “Blok Zinciri” kavramı, kripto edilerek birbirine bağlanan finansal kayıtların işlenmesi ve aktarılması için meydana getirilmiş bir veri tabanıdır. Bitcoinler diğer kullanıcılardan borsalar yoluyla da satın alınabilmekte, bazı ATM'lerde satılmakta ve birçok mağazada ve birçok şehirdeki internet aracılı hizmetlerde kabul edilebilir bir değişim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylelikle Bitcoin bir para biriminin tüm gereksinimlerini yerine getirdiği, bir hesap birimi olarak kullanıldığı, bir değişim aracı ve bir değer deposu olarak görüldüğü söylenebilir [5].

Nakamoto’nun blok zinciri tarifinde hiçbir merkezi otorite olmaksızın işleyen, kendi kendine çalışabilen bir sistem vardır. Sistemin işleyebilmesi için kullanıcıların yapmaları gereken işler tanımlanmıştır. Bu yeni para sisteminde güvenin kriptografik bir kanıtla değiştirilebileceğine ve işlemlerin kabul edilmesi ve onaylanmasına aracılık etmenin gerekmediğine de dikkat çekilmiştir. Bitcoin işlemlerinin tescili için önerilen yöntem, blok zincirleme teknolojisinin (BL) başlangıcıydı, bir protokolde ilgili bilgilerin daha sonra blokta kaydedildiği ve ağın tüm düğümleri tarafından paylaşıldığı bir protokoldür[6].

Merkezi olmayan bir yapıya sahip blok zinciri, yazılım mühendisliği alanında sıkça kullanılan bir kavram olan “dağıtık veri tabanı-distributed database