Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler E-FATURA İLE KDV BEYANNAMESİ İLİŞKİSİ VE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER

E-FATURA İLE KDV BEYANNAMESİ İLİŞKİSİ VE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER

Yazar : VERGİ MÜFETTİŞ YRD. RIDVAN ÖNDER , HARRAN ÜNİVERSİTESİ NESRİN HAYIRLI
Dergi : Ocak 2019

E-FATURA İLE KDV BEYANNAMESİ İLİŞKİSİ VE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER

    Rıdvan ÖNDER                                                                           Nesrin HAYIRLI

    Hazine ve Maliye Bakanlığı                                                        Harran Üniversitesi

    Vergi Müfettiş Yardımcısı                                                          Sosyal Bilimler Enstitüsü

    onderridvan07@gmail.com                                                               nes_hay@hotmail.com

Gönderilme Tarihi: 24.09.2018  Kabul Tarihi: 19.12.2018

 

ÖZET

            213 sayılı Vergi Usul Kanununda yapılan düzenlemeler ile Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik fatura ile ilgili usul ve esasları düzenleme yetkisi verilmiştir. Bu yetki kapsamında yapılan yeni düzenlemeler ile vergilendirme ve belge düzeninde köklü değişiklikler yapılmıştır. Çalışmamızda e-fatura uygulamasının genel esaslarına değinilmiş olup, uygulamanın KDV beyannamesi ile ilişkisi ortaya konularak, bu iki uygulamanın entegre çalışmasına (bütünleşmesine) ilişkin görüş ve önerilerimize yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: E-Fatura, Bütünleştirme, KDV Beyannamesi, E-Beyanname, Denetim.

Jel Sınıflandırması: C81, K34, M42, M48.

 

SUGGESTIONS FOR VAT DECLARATİON RELATIONSHIP AND INTEGRATION WITH E-INVOICE

ABSTRACT

According to the Tax Procedure Law No. 213, the Ministry of Treasury and the Finance is authorized to issue procedures and principles on electronic invoices. With the new regulations made within the scope of this authorization, radical changes have been made in the taxation and document arrangement. In our study, the general principles of e-invoice application are mentioned and the relationship between e-invoice application and VAT declaration is explained. Our opinions and suggestions regarding the integration of these applications are included.

Keywords: E-Invoice, Integration, Vat Declaration, E-Declaration, Audit.

Jel Classification: C81, K34, M42, M48.

 

  1.       GİRİŞ

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl, dünyada geçmişten günümüze gelen birikimlerle oluşan gelenekçi yapının hızla değiştiği; yerini modernliğe, çağdaşlığa ve bilimsel gelişmelere bıraktığı yüzyıl olarak anılmaktadır. Bu durumun temel nedeni ve değişimin yapıtaşı şüphesiz teknolojik gelişmelerdir. Bu nedenle tarih bilimciler ve bu alan ile ilgilenen diğer bilim insanları tarafından 21. yüzyıla, “teknoloji çağı, bilim çağı, uzay çağı, dijital çağ” gibi tamamen teknoloji kaynaklı olarak türetilen çeşitli adlar verilmektedir. Günümüzde teknolojik cihazların girmediği ve kullanılmadığı alan yok denilebilecek kadar azalmıştır. Teknolojik gelişmeler; doğa bilimlerinden uzay bilimlerine, makineleşmeden kimya-biyolojiye, ticaretten devlet yönetim sistemlerine kadar tesir etmiş v ...


Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI