Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler KONKORDATO VE ALACAKLARIN AKIBETİ

KONKORDATO VE ALACAKLARIN AKIBETİ

Yazar : Eski Hesap Uzmanı, YMM, Bağımsız Denetçi CUMHUR İNAN BİLEN , YÜKSEK LİSANS ÖĞR. DENETÇİ YRD. SELİN GÜLER
Dergi : Ocak 2019

KONKORDATO VE ALACAKLARIN AKIBETİ

 

CUMHUR İNAN BİLEN                           SELİN GÜLER

Eski Hesap Uzmanı, YMM                         Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi,

Bağımsız Denetçi                                          Denetçi Yardımcısı

 

             

            Öz

            Son günlerde meydana gelen makroekonomik göstergelerdeki (döviz kurları, faiz oranları, enflasyon, cari açık, işsizlik, vb.) dalgalanmaların, ekonomik ortamda etkisini artarak hissettiren finansal belirsizliklerin ve siyasi&ekonomik gelişmelerin, borçlanma maliyetlerinde gerçekleşen artışların; resmi yetkililerin açıklamalarına göre 400 civarı işletmenin konkordato ilan etmesine sebep olduğu bilinmektedir. Borçlarını yargı organı gözetiminde yapılandırmak isteyen iyi niyetli borçluların, ticari yaşamlarını devam ettirmek ve iflastan kaçınmak adına konkordatoya başvurduğu yadsınamaz bir gerçektir. Esasen, konkordato müessesesi, İcra ve İflas Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1932’den beri var olmakla birlikte, 7101 sayılı Kanun’la yapılan değişikliklerle birlikte konkordato müessesesinin işlevselliği arttırılmıştır. Ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelerin (faiz ve döviz kurlarında yaşanan volatilitenin) yanı sıra 7101 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile iflasın ertelenmesi müessesesinin kaldırılması da ödeme güçlüğü ya da likidite baskısı hisseden firmalar açısından ilan edilen konkordato sayısının artmasında önemli bir etki yaratmıştır. Bunun yanı sıra; ticari alacakların, konkordato ilan eden işletme alacaklısı ve borçlusu cephesinden vergi kanunlarına göre dönem sonu işlemlerinde nasıl değerleneceği vergi matrahını etkileyen önemli ve güncelliği giderek artan bir konu olmaya devam etmektedir. İşbu makale; işletmelerin neden konkordato ilan etmek yoluna gittiği, konkordatonun borçlu ve alacaklılar açısından ne anlama geldiği, konkordato ve iflas erteleme arasındaki farkların neler olduğu, konkordatoda alacaklıların akıbeti ve konkordato müessesesinin vergi hukuku açısından sonuçları hakkında ilgilileri aydınlatmak üzere hazırlanmıştır.

            Anahtar Kelimeler: Konkordato, İflas Erteleme, Karşılık, Şüpheli Alacaklar, Şüpheli Alacak Karşılığı, Değersiz Alacaklar, Vazgeçilen Alacaklar.

  1.       GİRİŞ

            İflas erteleme, borca batık olan işletmeler tarafından 31 Temmuz 2016 tarihine kadar sıklıkla başvurulan bir icra ve iflas kurumu müessesesiydi. Bilindiği üzere, iflas erteleme kararının alınması, 31 Temmuz 2016 tarihli 29787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile olağanüstü halin devamı boyunca yasaklanmıştı. 15 Mart 2018 tarihli 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7101 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile konkordato müessesesinin işlevselliği artırılarak iflas erteleme müessesi yürürlükten kaldırılmıştır. 7101 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile amaçlanan; iflas erteleme kurumunun yürürlükten kaldırılması, konkordato kurumunun yeniden düzenlenmesi, geçici konkordato mühleti kurumunun ihdas edilmesi, konkordato komiseri ile alacaklılar kurulunun görev ve yetkilerinin düzenlenmesi, konkordatonun tasdiki şartları ile konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflası hâlinin düzenlenmesi, kesin mühletin alacaklılar, borçlular ve sözleşmelerin sona erdirilmesi bakımından sonuçlarının düzenlenmesidir. İflas ert ...


Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI