Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler TÜRKİYE’DE ORTAK RAPORLAMA STANDARTLARI (CRS)

TÜRKİYE’DE ORTAK RAPORLAMA STANDARTLARI (CRS)

Yazar : Eski Hesap Uzmanı ÖZNUR GÖKÇE ALTINBAŞ
Dergi : Ocak 2019

TÜRKİYE’DE ORTAK RAPORLAMA STANDARTLARI (CRS)

Öznur GÖKÇE ALTINBAŞ

Eski Hesap Uzmanı

Öz

ABD’de vergi mükelleflerinin gelirlerini kayıt altına almak ve vergi gelirlerindeki kaybı engellemek amacıyla 18.03.2010 tarihinde Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Yasası (FATCA) yayınlanmıştır. Ardından dünya genelinde vergi şeffaflığını desteklemek, vergi kaçakçılığı ile mücadele etmek ve vergi sistemlerinin bütünlüğünü korumak amacıyla 13 Şubat 2014 tarihinde OECD tarafından “Ortak Raporlama Standartları” (CRS) yayınlanmıştır. Bu gelişmelerin ilgili çalışmada Türk finansal kuruluşları üzerindeki muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak, finansal kuruluşların bu konuya önem vermesi ve ikili anlaşmalar gereğince tam olarak uyum sağlaması gerektiği anlaşılmaktadır. Öte yandan, uyum sağlamada sorunlar görülmesi halinde ise finansal kuruluşların çeşitli yaptırımlarla karşılaşmasının muhtemel olduğu ve böyle bir durumdan uluslararası faaliyetleri yoğun olan bankaların diğer sektörlere kıyasla daha fazla etkileneceği hususları ön plana çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ortak raporlama standartları, otomatik bilgi değişimi, yabancı hesapların vergi uyumu yasası, CRS, FATCA.

1.      GİRİŞ

Küreselleşme vergi mükelleflerine yerleşik oldukları ülke dışına yatırım yapma fırsatı getirmiştir. Buna da finansal kuruluşlar aracı olmaktadır. Ancak bu fırsat, mükellefler tarafından kötü niyetli bir şekilde suistimal edilmekte, oldukça yüksek tutara tekabül eden kazanç vergilenmemekte ve off-shore hesaplarda gizlenmektedir. Tüm bu gelişmeler hükümetleri dünya genelinde off-shore hesaplar aracılığıyla vergi kaçakçılığı ile mücadele etmek zorunda bırakmıştır. Zira hükümetler vergi sistemleri ve kamu harcamalarının devamlılığını sağlamak durumundadır. Bu nedenle de ülkelerin vergi kaçakçılığı ile mücadelede birbirleri ile işbirliği içerisinde hareket etmesi çok önemlidir. Bu işbirliğini sağlayan etkenlerden biri de vergi idareleri arasında yaşanan bilgi değişimidir.

Bu anlamda uluslararası bilgi değişimine ilişkin ilk düzenleme, Amerika Birleşik Devletleri Maliye Bakanlığı tarafından 2010 yılında yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu düzenleme “Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Yasası” olup, Amerika Birleşik Devletleri dışında bulunan finansal kuruluşların Amerika Birleşik Devletleri vergi mükellefi olan müşterilerine ait varlıkları Milli Gelirler İdaresi’ne bildirmesi yükümlülüğünü getirmiştir. Esas gayesi Amerika Birleşik Devletleri vergi mükelleflerine ait gelirlerin hepsinin kayıt altına alınıp vergi kayıplarına engel olunmasıdır.

Daha sonra G-20 ülkelerinin Merkez Bankası başkanları ve ekonomi bakanları 19 Nisan 2013’te bir toplantıya katılmış ve bu toplantıda uluslararası otomatik bilgi değişimi ilk kez gündeme gelmiştir. Ardından Rusya’da 6 Ekim 2013’te bir zirve gerçekleşmiş ve bu zirvede bilgi değişimi ile ilgili bir anlaşma çerçevesi geliştirilmeye başlanmıştır. Bu zirvenin sonuçları, OECD tarafından 13 Şubat 2014’te “Ortak Raporlama Standartları” adı altında kamuoyu ile paylaşılmıştır. Son olarak 21 Temmuz 2014 tarihinde Berlin’de yapılan toplantıda “Vergi Konularında Finansal Bilgilerin Otomatik Değişimi Hakkında Standartlar” yayımlanmıştır. Yayımlanan bu standartlar, CRS mevzuatının nasıl uygulanacağını açıklayan bir dokümandır.

  1.       FATCA NEDİR?

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı ve Milli Gelirler İdaresi 18 Mart 2010’da FATCA’yı yayımlamıştır. Ancak bu yasa ile ilgili yükümlülükler, 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren başlamıştır. Burada amaçlanan şey, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı ve/veya vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu kişilere ait gelir ve varlıklar üzerindeki Amerika Birleşik Devletleri’nden kaynaklanan vergilendirmeden kaçınılmasının engellenmesi ve şeffaf, izlenebilir bir vergi sistemi kurulmasıdır.

Bahse konu yasaya uyum çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerin karşılıklı olarak bilgi değişimini öngören ikili anlaşmalar ...


Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI