Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler KAMU KURUMLARINDA KADROYA GEÇEN İŞÇİLERİN YILLIK İZİNLERİ

KAMU KURUMLARINDA KADROYA GEÇEN İŞÇİLERİN YILLIK İZİNLERİ

Yazar : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi CUMHUR SİNAN ÖZDEMİR
Dergi : Ocak 2019

KAMU KURUMLARINDA KADROYA GEÇEN İŞÇİLERİN YILLIK İZİNLERİ

 

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR                       

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı                          

İş Başmüfettişi

                                           

 

ÖZET

 

Kadroya geçen işçilerin yıllık ücretli izin süreleri; izin kıdemi 1 yıldan 5 yıl kadar olanlara 14 gün, 5 yıldan 15 yıla kadar olanlara 20 gün ve 15 yıldan fazla olanlara 26 gün olarak uygulanacaktır. Kanunda “beş yıl dâhil” ve “onbeş yıl dâhil” ibareleri yer aldığından, işçi beşinci yılın sonunda hak kazandığı iznini 14 gün ve onbeşinci yılın sonunda hak kazandığı iznini 20 gün olarak kullanacak, izleyen yıldan itibaren artırımlı izin süresine geçecektir. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen geçici 23 ve 24’üncü maddeler uyarınca kamuya geçişten önce toplu iş sözleşmesi bulunmadığı için yüksek hakem kurulunca imzalanan referans toplu iş sözleşmelerindeki hükümlerin uygulanacağı işyerlerinde, referans toplu iş sözleşmelerinde belirtildiği üzere yıllık ücretli izin süreleri 2’şer gün artırılmak suretiyle hizmet sürelerine göre sırası ile 16, 22 ve 28 gün olarak uygulanacaktır.

 

ANAHTAR KELİME: İşçi – İşyeri – En Az Bir Yıl – Yıllık Ücretl İzin – Kamu Kurum ve Kuruluşu –  Sürekli İşçi Kadrosu

 

 

  1. GİRİŞ

 

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar da 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve geçiş işlemleri 02.04.2018 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.Kapsama giren genel ve özel bütçeli kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşlarında “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri” kapsamında yükleniciler tarafından 04.12.2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlardan kamuya geçiş hakkı kazananlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23’üncü maddesi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, 4/D maddesi gereği bu kamu idarelerinin sürekli işçi kadrolarına geçiş yaparken; il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde ve şirketlerinde aynı şartlarda yüklenici işçisi olarak çalıştırılmakta olanlar ise aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24’üncü maddesi uyarınca söz konusu mahalli idarelerin şirketlerine işçi pozisyonunda geçiş yapmışlardır.

 

 

 

  1. YILLIK İZİN

 

Yıllık izin hakkı anayasal temeli olan bir dinlenme hakkı olup, işçinin iş sözleşmesinin devamı sırasında ücrete dönüşmez ve bu haktan vazgeçilemez. İş Kanunu’nun, 53’üncü maddesinde düzenlenen yıllık izin süreleri düşürülemez. İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çe ...


Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI