Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler TAŞINMAZLARDA VERASET İNTİKAL VERGİSİ-İNTİFA HAKKI İLİŞKİSİ

TAŞINMAZLARDA VERASET İNTİKAL VERGİSİ-İNTİFA HAKKI İLİŞKİSİ

Yazar : HAKİM, SAKARYA VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANI HAKİM BÜNYAMİN ÇİTİL
Dergi : Ocak 2019

TAŞINMAZLARDA VERASET İNTİKAL VERGİSİ-İNTİFA HAKKI İLİŞKİSİ

                                                                                              Bünyamin ÇİTİL    

                                                                                                          Hakim                                                                                                                      Sakarya Vergi Mahkemesi Başkanı

 

            ÖZET

 Türk Medeni Kanunu'nda intifa hakkının ölüm ile intikali mümkün olmadığından, Vergi Usul Kanunu'nun 296'ncı maddesinin kuru mülkiyet ve intifa hakkıyla ilgili karşılıklı değerlemeye ilişkin hükmünün, ölüm ile intifa hakkının kuru mülkiyetle birleştiği şeklinde yorumlanması ve intifa hakkı sahibinin ölümü sonucu kuru mülkiyet sahibine, sona eren intifa hakkının değeri üzerinden ek tarhiyat yapılmasının hukuka uygun bulunmadığı hususları, bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

            Anahtar Kelimeler: İntifa, değerleme, veraset ve intikal vergisi, kuru mülkiyet, mirasçı.

            1. GİRİŞ

            İntifa hakkı Türk Medeni Kanunu'nun Eşya Hukuku bölümünde, kişisel bir sınırlı ayni hak türü olarak düzenlenmiştir. İntifa hakkı da mülkiyet hakkı ve diğer irtifak hakları gibi mutlak haklardan olup herkese karşı ileri sürülebilir. İntifa hakkı mülkiyet haklarına konu taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde kurulabileceği gibi mutlak haklardan sayılan fikri ve sınai haklar üzerinde de kurulabilir. İntifa hakkı, mülkiyet hakkının kişiye verdiği kullanma, yararlanma ve tasarruf etmehaklarından bir veya bir kaçının intifa hakkı sahibine verildiği bir haktır[1]. Mülkiyet hakkı üzerinde intifa hakkı tesis edildiğinde mülkiyet hakkının yararlanma hakkı intifa hakkı sahibine geçtiğinden, mülkiyetin kalan unsurları malike kuru mülkiyet hakkı verir. Malik, intifa hakkı üzerinde tasarrufta bulunurken, mülkiyetin malike verdiği tasarruf etme hakkının bir parçası olan yok etme hakkını kullanamaz. Zira intifa hakkını sona erdirici faaliyetler, malik için yasaklanmıştır.

            Üzerinde intifa hakkı kurulmuş bir taşınmazın tasarruf yoluyla elden çıkarılmasında dahi, taşınmazın tapu siciline işlenen intifa hakkı nedeniyle satın alan kişi intifa hakkına zarar vermeksizin sadece kuru mülkiyetin sahibi olur. Yeni malike karşı da intifa hakkının ileri sürülmesi ve yeni malikin intifa hakkının kullanımına engel olamaması intifa hakkının mutlak hak olmasından ileri gelmektedir.

            Taşınmaz üzerindeki intifa hakkı da kuru mülkiyet hakkı gibi servet olarak ...


Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI