Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler 3297 SAYILI KANUN' LA KDV'DEKİ İHRACAT İSTİSNASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

3297 SAYILI KANUN' LA KDV'DEKİ İHRACAT İSTİSNASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Yazar : Hesap Uzman Yardımcısı Selahattin OKAN , Hesap Uzman Yardımcısı Mustafa NARİNOĞLU
Dergi : Ağustos 1986
SELAHATTİN OKAN                   MUSTAFA NARİNOĞLU
                      
Hesap Uzman Yardımcıları

1 — GİRİŞ:
 
Katma Değer Vergisi Kanununun 11. maddesiyle ihracat teslimleri KDV'den istisna edilmiştir. Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi koşulları Kanun' un 12. maddesinin birinci fıkrasında sayılmıştır. Buna göre;
a — Teslim yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır.
b — Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Hattından geçerek bir dış ülkeye vasıl olmalıdır. Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi durumu değiştirmez.
İhracat teslimlerinin KDV'den istisna edilmesinin amacı, ihraç edilen mal bedeli üzerinden Katma Değer Vergisi tahsil edilmemesi suretiyle bu malların maliyetlerini etkileyen vergi yükünü arındırmak ve ihraç mallarına uluslararası rekabet olanağı yaratmaktır.
Genel olarak Katma Değer Vergisinde ihracat istisnasının başlıca iki yöntemi vardır. Bunların ilkinde ihracata konu olacak mal teslimi ve buna ilişkin hizmetler bu malların imalat aşamasından başlanarak tüm aşamalarda Katma Değer Vergisinden istisna edilir. Ancak imalatçıların girdileri dolayısıyla yüklendikleri Katma Değer Vergisi, o döneme ilişkin diğer teslim ve hizmetleri dolayısıyla hesapladıkları Katma Değer Vergisinden fazla ise, kendilerine iade yapılır. Bu yönteme göre ihraç edilecek malın, alım satım, konu olduğu tüm aşamalarda izlenmesi gerekmektedir. Yurt içinde piyasaya sürülecek diğer malların tesliminde Katma Değer Vergisi söz konusu olduğundan, bunların ayrıca izlenmesi mümkün olmuyorsa oranlama yapılması söz konusu olmaktadır.
İhracat istisnasında ikinci yöntemde ise ihracata konu olacak /nal teslimi ve buna ilişkin tüm hizmetlerde Katma Değer Vergisi tahsil edilir. Alımlar ve giderler dolayısıyla yüklenilen Katma Değer Vergisi, tahsil edilen Katma Değer Vergisinden indirilerek beyan edilir. ihracatçıların ise alımları ve giderleri dolayısıyla, yüklendikleri Katma Değer Vergisi, yurt içi satışları dolayısıyla tahsil ettikleri Katma Değer Vergisinden indirilir. Tahsil edilen KDV'nin mevcut olmaması ya da yüklenilen Katma Değer Vergisinden az olması halinde ise aradaki fark ihracatçıya iade olunur. Böylelikle ihracat aşamasına kadar ödenen Katma Değer Vergileri arındırılarak istisna gerçekleştirilmiş olunur. Bu durumda istisna son aşama olan ihracat aşamasında söz konusudur. Bu yöntemde istisnanın uygulanması kolaydır. ihraç edilen malın tüm aşamalarım izlemek gerekmemektedir. Sakıncalı yanı ise ihracatçılara ödedikleri Katma Değer Vergisi dolayısıyla finansman yükü getirmesidir.
Katma Değer Vergisi Kanunumuzda başlangıçta sözünü ettiğimiz ikinci yöntem benimsenmiş ve istisna yalnızca ihracat aşamasına tanınmışken, 3297 sayılı Kanımla yapılan değişiklik ile istisnanın uygulanması aşaması, ihracatçıya mal teslim eden imalatçılar açısından, ihracatçıya mal teslimi aşamasına indirilmiştir.
Yazımızın bundun sonraki bölümlerinde Katma Değer Vergisi Kanunumuzdaki ihracat istisnası müessesesine 3297 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeler, açıklanmaya çalışılacaktır.
Karşılaştırma imkanı vermesi amacıyla da Katma Değer Vergisi Kanunundaki ihracat istisnası müessesesi önce eski şekliyle açıklanacak, daha sonra ise yeni düzenlemeler hakkında bilgi verilecektir.
II — 3297 SAYILI YASA İLE YAPILAN DÜZENLEMEDEN ÖNCEKİ UYGULAMA :
3065 sayılı KDVK'nin 11. maddesinin 1. fıkrasının a bendi ile ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşterilere yapılan hizmetler, Katma Değer Vergisinden istisna edilmiştir. Buna göre istisna yalnızca ihracatçılara ve ihracat aşamasına tanınmış, ihraç edilen mal ve hizmetlere ilişkin daha önceki aşamalar ise istisna kapsamına alınmamıştır. Yani ihracatçılar ihracat aşamasında Katma Değer Vergisi hesaplamayacaklar ve tahsil ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI