Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler 1.1.1981-1.1.1986 TARİHLERİ ARASINDA AYRILMIŞ İHTİYAT AKÇELERİ İLE BANKA PROVİZYONLARININ ...

1.1.1981-1.1.1986 TARİHLERİ ARASINDA AYRILMIŞ İHTİYAT AKÇELERİ İLE BANKA PROVİZYONLARININ DAĞITILMASI VEYA SERMAYEYE EKLENMESİ:

Yazar : Müşavir Hesap Uzmanı Dr. Selâhaddin PAKLAR
Dergi : Ağustos 1986
DR. SELAHATTİN PAKLAR
Fahri Hesap Uzmanı

1 — Genel Açıklama:
 
24.12.1980 tarih 2362 sayılı Kanunla KVK 'nın 25. maddesindeki vergi oranı sermaye şirketleri ile kooperatifler için %25'den %50'ye çıkarılmış kurumlar vergisinin yansı vergi alacağı kabul edilmiştir.
Diğer taraftan G.V.K.’nun 24.12.1980 tarih 2361 sayılı Kanunla değişik 94/8 ve 105. maddelerince, yurt dışı inşaat faaliyetinden doğan kazançlar ile iştirak kazançları dışında kalan kurumlar vergisinden istisna kazanç ve iratlar dağıtılsın dağıtılmasın vergi alacağı düzeyinde (%33. 1/3 oranında) gelir vergisi kesintisine tabi tutulmuştur. 2454 sayılı Kanunla G.V.K.nuna eklenen geçici 18. madde ile de kanunların 1980 yılı içinde elde ettikleri iştirak kazançları üzerinden %33 1/3 oranında vergi tevkifatı yapılması derpiş edilmiş, ayrı Kanun 'un 12. maddesi ile de 1.1.1981 tarihinden geçerli olmak üzere 94/8 kapsamına giren dağıtılmayan kazançlar üzerinden alman gelir vergisi tevkifatı %20'ye indirilmiştir.
2362 Sayılı Yasa ile %5’i olarak belirlenen kurumlar vergisi oranı 1.1.1983 tarihinden itibaren beyan edilecek kanun kazançlarına uygulanmak üzere 31.12.1981 tarih 2573 sayılı Kanunla %40'a düşürülmüştür.
G.V.K.'nun 94/8 ve 105. maddeleri, 31.12.1982 tarih, 2772 sayılı Kanunla tekrar değiştirilmiş, 1.1.1983'den geçerli olmak üzere (K.V.K.’nun 8/3 maddesi kapsamına giren vergiden muaf menkul kıymetlerin dağıtılmayan gelirleri hariç) %20, dağıtım halinde %25'e tamamlanması öngörülmüştür.
Anlaşıldığı üzere, kurumların 1980-81 yılları kurum kazançları ile ana kurum tarafından, iştirak edilen kurumun 1979-1981 yıllan kazançlarından 1980 ila 1982 yıllarında elde edilen iştirak kazançları %50 oranında kurumlar vergisine konu yapılmış; keza, kurumların 1980-81 yıllarında sağladıkları 94/8 kapsamına giren kazançları (vergiden muaf menkul kıymetlerin gelirleri dahil) %20 oranında gelir vergisi tevkif atına tabi tutulmuştur.
1982-1984 yılları kurum kazançları üzerinden %40 Kurumlar Vergisi alınmış, aynı yıllar kurumlar vergisinden istisna edilmiş 94/8 kapsamına giren kazanç ve iratlar dağıtım halinde (Vergiden muaf menkul kıymet faizleri dahil) %25, dağıtılmaması halinde (Vergiden muaf menkul kıymet faizleri hariç) %20 gelir vergisi kesintisine tabi tutulmuştur.                                        
Buraya kadar yukarıda sözü edilen vergilenmeye ilişkin değişiklikler göz önünde bulundurulduğunda, kurumların 1980 ila 1984 yıllarında sağladıkları ve ihtiyata ayırdıkları kazanç türlerinin aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda kurumlar vergisine ve gelir vergisine tabi tutulmuş oldukları söylenebilir.

VERGİ YÜKÜ TABLOSU

...
Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Kazancın elde edildiği yıllar
K.V.'si
Oranı%
KV.'slne tâbi tutulmuş Işt. kazanç
94/8'e giren işt. kazanç
Kurum tarafından sağlanan vergiden muaf MK. faizleri
Kurumun 94/8 kap. samına giren K.V. den İstisna kazanç
Yurt dışı İnşaat faaliyeti kazançları
1980
50
50
33 1/3