Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler ALİ ALAYLBEK'İN ARDINDAN

ALİ ALAYLBEK'İN ARDINDAN

Yazar : Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı Metin ÖZŞAHİN
Dergi : Eylül 1986
METİN ÖZŞAHÎN
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı

Hesap Uzmanları Kurulu'nun kuruluşunda ve bugünkü düzeye ulaşmasında büyük payı olan değerli üstadımız Fahri Hesap Uzmannı Ali Alaybek'i 27 Temmuz 1986 günü kaybetmiş bulunuyoruz.
 
Ali Alaybek, 1901 yılında Selanik'te doğmuş, 1924 yılında İstanbul Yüksek iktisat ve Ticaret Mektebini bitirmiştir. Bir süre muhtelif kamu kuruluşlarında çalıştıktan sonra 1936 yılında Hesap Mütehassısı olmuş 31.5.1945 tarihinde ise Hesap Uzmanları Kuruluna Müşavir Hesap uzmanı olarak atanmıştır, 1950 yılı ortalarına kadar Hesap Uzmanları Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı'nı da yürüten Alaybek, 13.7.1966 tarihinde yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılmış ve kendisine 1.8.1966 tarihinde «Maliye Bakanlığı Fahri Hesap Uzmanı» unvanı tevcih edilmiştir.
1943 yılında hazırlık çalışmalarına başlanan vergi reformunun gelir ve kurumlar vergilerinde beyannameli mükellefiyetin geniş bir alana yayılmasını öngörmesi, muamele vergileri uygulamasının da bütün genişliği ile sürdürülmesi; mükelleflerin eğitilmesini, vergi verme bilincinin yerleştirilmesini ve etkili bir vergi denetiminin yapılmasını sağlayacak yeni bir denetim organının kurulmasını gerekli kılmıştır. Alaybek bu vergi reform çalışmalarında ve yeni bir denetim örgütü olarak Hesap uzmanları, Kurulunun kurulmasında birinci derecede rol oynamıştır.
Öte yandan, vergi kanunlarının birikimini teşvik edici ve yatırımları hızlandırıcı bir yapıya kavuşturulması amacıyla Maliye Bakanlığı’nın 13.2.1961 tarihli onayıyla kurulan Vergi Reform Komisyonu'nu başkanlık eden Alaybek, bu çalışmaları da başarı ile yürütmüştür.
1961 yılı Şubat ayında 1968 yılı Mayıs ayma kadar ilk dönem çalışmalarını sürdüren Vergi Reform Komisyonu tarafından, Türk Vergi Sistemi ve diğer konulara ilişkin olarak tümü 3091 sayfaya ulaşan 88 adet rapor, etüd Ve tasarı hazırlamıştır.
Söz konusu çalışmaları yanında Alaybek, yazdığı kitap ve hazırladığı etüd ve tasarılarıyla da Maliye literatürüne çok önemli katkılardı bulunmuştur. Özellikle Muamele ve Gider Vergileri konusunda olmak üzere, çeşitli vergi kanunları, mali müesseseler ve batı uygulamaları ile ilgili çok sayıda eser vermiştir. Sayısı 40'a yaklaşan bu eserler ile Vergi Reform Komisyonu Raporları, mali konularla ilgilenenlerin başvurabilecekleri önemli kaynaklardan birini oluşturmaktadır.
Kişiliği ve çalışmaları ile bizlere örnek teşkil eden değerli insan Ali AIaybek Üstadımızın aziz hatırası önünde Hesap Uzmanları Kurulu'nun mensupları olarak saygı ile eğiliyoruz.
 
...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI