Ara
Filtreler
Kapat

Ağustos 2011 Vergi Dünyası Dergisi (E-Dergi)

Ağustos 2011, Yıl:31, Sayı: 360 ISSN No: 1300-851X

10,00 ₺

Bu sayımızda “Anonim Şirketlerde Tek Bir Hisse Senedi veya İlmühabere Bağlanan Payların Devri Sorunu”, “Kurumlar Vergisi Kanunu Kapsamında Yararlanılan Ar-Ge İndiriminde Yabancı Kuruluşlardan Alınabilecek Hizmetlerin Tutarı Sınırlandırılmalıdır” ve “Küreselleşmenin Vergi Politikalarına Etkileri: OECD’ye Üye Ülkeler Özelinde Bir İnceleme”  konulu makaleler  başta olmak üzere 25 makale,  sorular yanıtlar, yargı kararları, özelgeler ve pratik bilgiler bölümlerine yer verilmiştir.    

SAYI: 360

AĞUSTOS 2011

 

Sahibi

Maliye Hesap Uzmanları Derneği Adına

Dernek Başkanı

ADEM KARABAYIR

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Reklam Sorumlusu

MURAT ÜRKMEZ

 

Yayın Koordinatörü

ÖZKAN ECEVİT

 

Teknik Sekreterler

ONUR TEMİZYÜREK

FAHRİ SIDAL

 

Yayın Satış ve Yazışma Adresi

Kemankeş Mah. Rıhtım Cad. No: 245

Karaköy - İSTANBUL

Tel.: (0212) 252 34 12-244 00 45-293 33 32

Faks: (0212) 252 34 71

e.mail: mbhud@vergidunyasi.com.tr

Web adreslerimiz: http://www.hud.org.tr

www.vergidunyasi.com.tr

 

Dizgi, Tasarım

MALİYE HESAP UZMANLARI DERNEĞİ

 

Görsel Tasarım

DENİZ KAYAK

 

Baskı, Cilt

YAPIM TANITIM YAYINCILIK LTD. ŞTİ.

Tel.: (0212) 216 51 49-50

 

YIL: XXX SAYI: 360

ISSN 1300 851 X

 

Dergimiz hakemli dergi olma özelliği taşımakta

olup, dergimize gönderilen yazılar

en az üç hakeme gönderilerek yayınlanması için

değerlendirmeye tabi tutulur. “Yayın Danışma

Okuma ve Hakem Kurulu” tarafından uygun

görülen yazılar, Dernek Yönetim Kurulumuzun

izniyle yayınlanır.

●●●

Dergimizde yayımlanan tüm düşünce ve öneriler

tümüyle yazarlarının sorumluluğundadır.

●●●

Dergimizde yayınlanan yazıların tüm telif hakları

derneğimize aittir.

Dergimizde çıkan yazıların başka yayın organlarınca aynen yayınlanması dernek yönetim kurulumuzdan

alınacak yazılı izinle, alıntılar yapılması kaynak

gösterilmesi koşulu ile mümkündür.

 

 

AYLIK DERGİ

ISSN 1300 851X