Ara
Filtreler
Kapat

Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2017

products.discontinued

Komisyon, 51. Baskı, 3 Ciltlik Set/Ciltli, MBHUD Yayınları

150,00 ₺

İlk defa 1967 yılında yayınlanan Beyanname Düzenleme Kılavuzu, 2017 yılında güncellenen 51. baskısı ile 3 ciltlik bir set olarak sizlere sunulmaktadır. Kitap, gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanmasında gerekli güncel mevzuat bilgisini içermekte olup, temel vergi hukuku kavramlarını ve Türk Vergisi Sistemine ilişkin temel uygulamaları içermektedir. Kitap, vergi ve muhasebe mesleklerine yeni başlayanlar, mesleki sınavlara ve yeterlik sınavlarına hazırlananlar ve Türk Vergi Sistemi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için temel eser niteliğindedir.

 

Hesap Uzmanları Kurulu mensuplarının oluşturduğu Maliye Hesap Uzmanları Derneği’nin en seçkin ve değerli eserlerinden olan Beyanname Düzenleme Kılavuzu (BDK), Hesap Uzmanları camiasının tarihsel mirası olduğu gibi, konusundaki ilk olma özelliği de taşıyan önemli bir eseridir.

Kılavuzumuz, Hesap Uzmanları Derneği üyelerinden (Eski Hesap Uzmanları’ndan) oluşan bir komisyon tarafından, her yıl olduğu gibi yasal düzenlemelerdeki değişiklikler ve uygulama sorunları dikkate alınarak bu yıl da yeniden hazırlanmıştır.

51'inci Beyanname Düzenleme Kılavuzu, Hesap Uzmanları Derneği’nin özgün eseri olarak, siz değerli okurlarımız için temel bir başvuru ve kaynak kitabı olma özelliğini bu yıl olduğu gibi gelecek yıllarda da devam ettirecektir.

Her yıl olduğu gibi, 2017 yılı Beyanname Düzenleme Kılavuzu da büyük bir heyecan ve titizlikle hazırlanmıştır. Beyanname Düzenleme Kılavuzu’nu hazırlayan komisyonumuz, aylarca süren çalışmalarını; başta vergi yükümlüleri olmak üzere, vergi hukuku alanında çalışmalar yapanların gereksinimlerini karşılayacak konular üzerinde yoğunlaştırmıştır. BDK hazırlama komisyonu; mükelleflerin, vergi alanında çalışma yapan akademisyenlerin ve 3568 sayılı Kanun kapsamındaki meslek mensuplarının tereddüt ettikleri hususlar ile en çok özelge istenen ve en fazla Yargıya intikal eden hususları tarayarak belirlemiş, çözüm bekleyen bu konuları sizlere aktarmaktan öte, çözümlerini de sizlerle paylaşmayı amaç edinmiştir.

Bu çerçevede, Beyanname Düzenleme Kılavuzu’nda öncelikle “Temel Vergi Kanunları” sistemli bir şekilde sunulmuş, tebliğler, iç genelgeler, özelgeler ve içtihat oluşturacak yargı kararları taranarak gerekli açıklamalar yapılmış, vergisel müesseselerin işleyişine yönelik olarak olabildiğince çok örneğe, ayrıca TTK ve SPK hükümlerine de yer verilmiştir.

Kılavuzumuz, Maliye Bakanlığı bünyesindeki birimler ile ilgili diğer birimlerin eğitim programlarında, denetim elemanlarının mesleki sınavları, S.M.M.M. ve Y.M.M. adaylarının mesleki sınavlarında yıllardır kullanılan bir kaynak olma özelliği taşımaktadır.

Siz saygıdeğer okurlarımızın yıllardır süregelen büyük ilgi ve beğenisiyle, alanında tek eser olma onuruna ulaşan Beyanname Düzenleme Kılavuzumuz, içerdiği konular itibariyle, yapılan yasal değişikliklerin tamamını içermekte ve sizlerden gelen öneriler de dikkate alınmış olarak güncel nitelik taşımaktadır.

Kılavuzumuzun yorum kitabı olmamasından dolayı vergi sistemimizde çok sayıda bulunan tartışmalı konulardan en çok ihtiyaç duyulanlara yer verilmiştir. Diğer taraftan, Kılavuzumuzda yer alan bilgi, değerlendirme ve açıklamalar danışmanlık veya tavsiye niteliğinde olmayıp, bu kapsamda değerlendirilemez.

2017 yılı Beyanname Düzenleme Kılavuzumuz görsellik, kullanım kolaylığı ve estetik göz önünde bulundurularak Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu olarak üç cilt halinde basılmış olup, bu şekilde kullanıcıların daha fazla istifade edeceğini umuyoruz.

Maliye Hesap Uzmanları Derneği olarak; Hesap Uzmanları Camiasının engin bilgi birikimi, deneyimi, tükenmeyen özverisi ve ayrıca Hesap Uzmanı kimliğinin verdiği sorumlulukla, mesleki ahlak ve disipline uygun olarak, yıllık beyannamelere yönelik Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Vergi Usul Kanunları’nı bütün yönleriyle irdeleyen geçmişten bugüne değin bu özgün çalışmayı gerçekleştiren tüm Üstat ve arkadaşlarımıza; ayrıca bu yılki BDK hazırlama komisyonu olarak aylardır yaptıkları titiz çalışmalardan dolayı Mehmet Emin AKYOL, Sedat ÇIRTLIK,  Abdulkadir DEMİRCİ, Figen SARKIN ŞAHİN, Mustafa BEDEL, Musa TOPALOĞLU, Fisun TÜRKMEN, Barış KAYACAN, Tevfik NAS, Zeynep DEMİRBAŞ TATLI ve Hasan Burak GÖKÇEN’e, dizgi aşamasındaki titiz çalışmaları için de Deniz TÜRKMEN’e ve 51 yıldır Beyanname Düzenleme Kılavuzu’na gösterdiğiniz yakın ilgiden dolayı siz değerli okurlarımıza teşekkür ederiz.

2017 Beyanname Düzenleme Kılavuzunun bütün bir yıl boyunca yararlı olması dileğimizle.

 

            İSTANBUL 24.02.2017

Bu Ürünü alan müşteriler aynı zamanda bunlarıda satın aldı

Yönetim Muhasebesi

İsmail ÖZSOY, Eski Hesap Uzmanı Haziran 2016, 1. Baskı, Ciltli, 409 Sayfa MBHUD Yayınları
60,00 ₺

Gümrük Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı (YMM Sınavlarına Hazırlık)2.BASKI

Arif KÜMBÜL, 2018, Ciltli, MBHUD Yayınları

64,00 ₺

DENETİM İLKE VE ESASLARI 7. BASKI

Komisyon Haziran 2017, 7. Baskı, 2 Cilt, 1771 Sayfa MBHUD Yayınları

135,00 ₺

Kat Karşılığı İnşaat Muhasebesi ve Vergi Uygulamaları

Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ, Doç. Dr. Mehmet ERSOY, Cafer ŞUEKİNCİ Eylül 2016, 1. Baskı, Karton Kapak, 231 Sayfa MBHUD Yayınları

45,00 ₺