Ara
Filtreler
Kapat

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERGİLENDİRME

E. Hesap Uzmanı Mehmet BİNGÖL , ŞUBAT 2018, 1. Baskı Ciltli 1028 Sayfa MBHUD Yayınları

100,00 ₺

Esas işi mevduat toplayarak ticaret ve sanayi kesimine finansman sağlamak olan bankaların vergi mevzuatı uygulamasında özellik arz eden konular var mıdır? İşte kitaptaki konulardan bazıları;

- Bankacılık Kanunu Ve Bankalara Özgü Diğer Finansal Mevzuat Yönünden İndirilebilecek Giderler,

- Vergi Usul Kanunu’nda mevcut olmayan donuk kredi karşılıklarının vergi matrahında gider olarak dikkate alınması,

- Bankacılık uygulamalarında özellik arz eden giderler,

- Merkez Bankası Nezdinde Tesis Edilen Zorunlu Karşılıklara Ait “Cezai Faizlerin” Gider Yazılması,

- Türev Ürünlerde (forward, swap, opsiyon gibi) Değerleme konuları,

- Kurumlar Vergisi Hesabına İlişkin Örnek Uygulama ve kar dağıtımı konuları,

- Sendikasyon ve Sekuritizasyon Kredilerinde Ödenen Çeşitli Ücret Ve Komisyonların Gider Yazılması, Vergi Kesintisi, Katma Değer Vergisi Uygulaması,

- Bankaların Kanuni Takip Sonucunda Edindikleri Gayrimenkuller ve İştirak Hisselerinin Satışından Doğan Kazançlara İlişkin Vergi İstisnası,

- Yurtdışı Şubelerce Yurtdışında Ödenen Vergilerin Türkiye’deki Yıllık Vergiden Mahsup Edilmesi,

- Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nde (BSMV) Verginin Konusu ve Vergiyi Doğuran Olay,

- BSMV’nin Matrahı: “Lehe Alınan Para” ve buna ilişkin Banka Uygulamaları (İndirim ve Maliyet Unsurlarının Dikkate Alınması ve diğer konular)

- Bankalarca Sorumlu Sıfatıyla Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi (Yurt içi ve yurt dışı ödemelerde KDV Tevkifat Uygulamaları)

- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Mevzuatı uygulamaları,

- Bankacılık Uygulamalarında Damga Vergisi konuları (Kredilerin Temini Ve Geri Ödenmesi Amacıyla Düzenlenen Kağıtlardaki Damga Vergisi İstisnanın kapsam ve şartları),

- Özel bankacılık Müşterileri Açısından Finansal Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerde Vergilendirme (Yıllık beyan, Stopaj, G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması (müşterilerine hizmetler),

- Yatırım fonları (Menkul kıymet, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları),

Bu Ürünü alan müşteriler aynı zamanda bunlarıda satın aldı

İŞLETMELERDE BORCA BATIKLIK ve SÜREKLİLİK DENETİMİ

Dr. Faruk Onur YILDIZ, E. Hesap Uzmanı, Ekim 2017 , 1. Baskı, Ciltli, 270 Sayfa MBHUD Yayınları

35,00 ₺

Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2018

Komisyon, 52. Baskı, 3 Ciltlik Set/Ciltli, MBHUD Yayınları

175,00 ₺

Gayrimenkullere (Taşınmazlara) İlişkin Vergiler

Hasan DOĞAN, E. Hesap Uzmanı, YMM Kasım 2017 , 1. Baskı, Ciltli, 494 Sayfa MBHUD Yayınları

50,00 ₺

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

E. Hesap Uzmanı Dr. Ersin KAPLAN , Ocak 2018, 1. Baskı Ciltli 289 Sayfa MBHUD Yayınları

35,00 ₺