Ara
Filtreler
Kapat

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERGİLENDİRME

E. Hesap Uzmanı Mehmet BİNGÖL , şUBAT 2018, 1. Baskı Ciltli 1028 Sayfa MBHUD Yayınları

100,00 ₺

Esas işi mevduat toplayarak ticaret ve sanayi kesimine finansman sağlamak olan bankaların vergi mevzuatı uygulamasında özellik arz eden konular var mıdır? İşte kitaptaki konulardan bazıları;

- Bankacılık Kanunu Ve Bankalara Özgü Diğer Finansal Mevzuat Yönünden İndirilebilecek Giderler,

- Vergi Usul Kanunu’nda mevcut olmayan donuk kredi karşılıklarının vergi matrahında gider olarak dikkate alınması,

- Bankacılık uygulamalarında özellik arz eden giderler,

- Merkez Bankası Nezdinde Tesis Edilen Zorunlu Karşılıklara Ait “Cezai Faizlerin” Gider Yazılması,

- Türev Ürünlerde (forward, swap, opsiyon gibi) Değerleme konuları,

- Kurumlar Vergisi Hesabına İlişkin Örnek Uygulama ve kar dağıtımı konuları,

- Sendikasyon ve Sekuritizasyon Kredilerinde Ödenen Çeşitli Ücret Ve Komisyonların Gider Yazılması, Vergi Kesintisi, Katma Değer Vergisi Uygulaması,

- Bankaların Kanuni Takip Sonucunda Edindikleri Gayrimenkuller ve İştirak Hisselerinin Satışından Doğan Kazançlara İlişkin Vergi İstisnası,

- Yurtdışı Şubelerce Yurtdışında Ödenen Vergilerin Türkiye’deki Yıllık Vergiden Mahsup Edilmesi,

- Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nde (BSMV) Verginin Konusu ve Vergiyi Doğuran Olay,

- BSMV’nin Matrahı: “Lehe Alınan Para” ve buna ilişkin Banka Uygulamaları (İndirim ve Maliyet Unsurlarının Dikkate Alınması ve diğer konular)

- Bankalarca Sorumlu Sıfatıyla Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi (Yurt içi ve yurt dışı ödemelerde KDV Tevkifat Uygulamaları)

- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Mevzuatı uygulamaları,

- Bankacılık Uygulamalarında Damga Vergisi konuları (Kredilerin Temini Ve Geri Ödenmesi Amacıyla Düzenlenen Kağıtlardaki Damga Vergisi İstisnanın kapsam ve şartları),

- Özel bankacılık Müşterileri Açısından Finansal Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerde Vergilendirme (Yıllık beyan, Stopaj, G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması (müşterilerine hizmetler),

- Yatırım fonları (Menkul kıymet, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları),

Bu Ürünü alan müşteriler aynı zamanda bunlarıda satın aldı

Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2018

Komisyon, 52. Baskı, 3 Ciltlik Set/Ciltli, MBHUD Yayınları

175,00 ₺

İŞLETMELERDE BORCA BATIKLIK ve SÜREKLİLİK DENETİMİ

Dr. Faruk Onur YILDIZ, E. Hesap Uzmanı, Ekim 2017 , 1. Baskı, Ciltli, 270 Sayfa MBHUD Yayınları

35,00 ₺

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

E. Hesap Uzmanı Dr. Ersin KAPLAN , Ocak 2018, 1. Baskı Ciltli 289 Sayfa MBHUD Yayınları

35,00 ₺

Gayrimenkullere (Taşınmazlara) İlişkin Vergiler

Hasan DOĞAN, E. Hesap Uzmanı, YMM Kasım 2017 , 1. Baskı, Ciltli, 494 Sayfa MBHUD Yayınları

50,00 ₺