Ara
Filtreler
Kapat

Ağustos 2020 Vergi Dünyası Dergisi

Temmuz 2020, Yıl:39, Sayı:468 ISSN No: 1300-851X 

65,00 ₺

Bu sayımızın kapak konusu “Birleşme, Bölünme ve Tür Değ iştirme Hallerinde Vergi Uygulamaları” olmakla beraber, “Hakemli Makaleler” başlıklı bölümünde; “Vergi Hukukunda Yanılma Halinde Gecikme Faizi Hesaplanmayacağ ı Hükmü Dolayısıyla Mücbir Sebeplerin
Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme, Türkiye’de Kamu Yatırım Harcamalarının Vergi GelirlerineEtkisi: Karadeniz Bölgesi Kapsamında Panel Veri Analizi” isimli makalelerimiz yer almaktadır.
Ayrıca dergimizin “Makaleler” başlıklı bölümünde, “Yargı Kararı Derlemesi-1: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağ ıtımı, COVID-19’un Transfer Fiyatlandırması Politikalarına Etkisi” isimli makalelerimiz ve diğer makalelerimiz bulunmaktadır.