Ara
Filtreler
Kapat

Ekim 2011 Vergi Dünyası Dergisi (E-Dergi)

Ekim 2011, Yıl:31, Sayı: 362 ISSN No: 1300-851X

10,00 ₺

Bu sayımızda “OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi Kapsamında İşletme Yeniden Yapılandırmaları ve Risk Transferleri”, “Borsalarda İşlem Gören Türev Ürünlerin VUK Hükümlerine Göre Değerlemesi” ve “İstisna Kapsamındaki İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satış Kazancının Kısmi Bölünme Kapsamında İşletmeden Çekilmesi”  konulu makaleler  başta olmak üzere 21 makale,  sorular yanıtlar, yargı kararları, özelgeler ve pratik bilgiler bölümlerine yer verilmiştir.

SAYI: 362

EKİM 2011

 

Sahibi

Maliye Hesap Uzmanları Derneği Adına

Dernek Başkanı

ADEM KARABAYIR

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Reklam Sorumlusu

MURAT ÜRKMEZ

 

Yayın Koordinatörü

BEYTULLAH SARICAN

 

Teknik Sekreterler

ONUR TEMİZYÜREK

FAHRİ SIDAL

 

Yayın Satış ve Yazışma Adresi

Kemankeş Mah. Rıhtım Cad. No: 245

Karaköy - İSTANBUL

Tel.: (0212) 252 34 12-244 00 45-293 33 32

Faks: (0212) 252 34 71

e.mail: mbhud@vergidunyasi.com.tr

Web adreslerimiz: http://www.hud.org.tr

www.vergidunyasi.com.tr

 

Dizgi ve Görsel Tasarım

MALİYE HESAP UZMANLARI DERNEĞİ

 

Görsel Tasarım

DENİZ KAYAK

 

Baskı, Cilt

BİLTUR BASIM YAYIN ve HİZMETLERİ A.Ş.

Tel.: (0216) 444 44 03

 

YIL: XXXI SAYI: 362

ISSN 1300 851 X

 

Dergimiz hakemli dergi olma özelliği taşımakta

olup, dergimize gönderilen yazılar

en az üç hakeme gönderilerek yayınlanması için

değerlendirmeye tabi tutulur. “Yayın Danışma

Okuma ve Hakem Kurulu” tarafından uygun

görülen yazılar, Dernek Yönetim Kurulumuzun

izniyle yayınlanır.

●●●

Dergimizde yayımlanan tüm düşünce ve öneriler

tümüyle yazarlarının sorumluluğundadır.

●●●

Dergimizde yayınlanan yazıların tüm telif hakları

derneğimize aittir.

Dergimizde çıkan yazıların başka yayın organlarınca aynen yayınlanması dernek yönetim kurulumuzdan

alınacak yazılı izinle, alıntılar yapılması kaynak

gösterilmesi koşulu ile mümkündür.

 

AYLIK DERGİ

ISSN 1300 851X

 

Bu Ürünü alan müşteriler aynı zamanda bunlarıda satın aldı

Aralık 2012 Vergi Dünyası Dergisi (E-Dergi)

Aralık 2012, Yıl:31, Sayı:376 ISSN No: 1300-851X

10,00 ₺

Eylül 2012 Vergi Dünyası Dergisi (E-Dergi)

Eylül 2012, Yıl:31, Sayı:373 ISSN No: 1300-851X

10,00 ₺

Kasım 2011 Vergi Dünyası Dergisi (E-Dergi)

Kasım 2011, Yıl:31, Sayı: 363 ISSN No: 1300-851X

10,00 ₺

Aralık 2011 Vergi Dünyası Dergisi (E-Dergi)

Aralık 2011, Yıl:31, Sayı: 364 ISSN No: 1300-851X

10,00 ₺