Ara
Filtreler
Kapat

Eylül 2014 Vergi Dünyası Dergisi (E-Dergi)

Eylül 2014, Yıl:33, Sayı:397 ISSN No: 1300-851X

10,00 ₺

Bu sayımızda “Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşmasında Katma Değer Vergisi İstisnasına Yönelik Düzenlemeler”, “Dahilde İşleme Rejiminde Re’sen Kapatmanın Sonuçları Ve Re’sen Kapatmada Kaçan Ek Süre Fırsatının Değerlendirilmesi” ve “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Yorumlanması” konuları başta olmak üzere 18 makale,  sorular yanıtlar, yargı kararları, özelgeler ve pratik bilgiler bölümlerine ver verilmiştir.

SAYI: 397

EYLÜL 2014

 

Sahibi

Maliye Hesap Uzmanları Derneği Adına

Dernek Başkanı

NECDET GÖKMEN

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Reklam Sorumlusu

MUSTAFA BEDEL

 

Yayın Koordinatörü

SUNAY ŞEN

 

Teknik Sekreterler

GÖKHAN BELGE

OKAN COŞGUN

 

Yayın Satış ve Yazışma Adresi

Kemankeş Mah. Rıhtım Cad. No: 85

Karaköy - İSTANBUL

Tel.: (0212) 252 34 12-244 00 45-293 33 32

Faks: (0212) 252 34 71

e-posta: mbhud@vergidunyasi.com.tr

www.hud.org.tr

www.vergidunyasi.com.tr

 

Makale Göndermek İçin

makale@hud.org.tr

 

Dizgi ve Görsel Tasarım

MALİYE HESAP UZMANLARI DERNEĞİ

 

Görsel Tasarım

DENİZ KAYAK

 

Baskı, Cilt

ACAR BASIM ve CİLT SAN. TİC. A.Ş.

Beysan Sanayi Sit. Birlik Cad. No:26

34524 Haramidere, Beylikdüzü / İstanbul

Tel.: (0212) 422 18 34

 

YIL: XXXIV SAYI: 397

ISSN 1300 851 X

 

 

Dergimiz hakemli dergi olup,

yazım ve yayın kuralları derginin son sayfalarındadır

●●●

Dergimizde yayımlanan tüm düşünce ve öneriler tümüyle yazarlarının sorumluluğunda olup çalıştığı

kurumu bağlamamaktadır. Çalıştığı kurum veya yaptığı görevle ilişki kurulmak suretiyle herhangi bir şekilde kesinlikle kullanılamaz.

●●●

Dergimizde yayınlanan yazıların tüm telif hakları

Hesap Uzmanları Derneği’ne aittir.

Dergimizde çıkan yazıların başka yayın organlarınca aynen yayınlanması dernek yönetim kurulumuzdan

alınacak yazılı izinle, alıntılar yapılması kaynak

gösterilmesi koşulu ile mümkündür.

 

Dergimiz

Asos Index tarafından

taranmaktadır.

 

AYLIK DERGİ

ISSN 1300 851X

 

 

Bu Ürünü alan müşteriler aynı zamanda bunlarıda satın aldı

Ekim 2014 Vergi Dünyası Dergisi (E-Dergi)

Ekim 2014, Yıl:33, Sayı:398 ISSN No: 1300-851X

10,00 ₺

Ekim 2016 Vergi Dünyası Dergisi

Ekim 2016, Yıl:36, Sayı:422 ISSN No: 1300-851X
40,00 ₺