Ara
Filtreler
Kapat

FİKRİ MÜLKİYET ve VERGİLEME Yeni Eğilimler, Model Örneği

Dr. Mehmet DEMİROĞLU Eski Hesap Uzmanı / E. Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı 

Temmuz 2019 1. Baskı Ciltli 268 Sayfa MBHUD Yayınları 

40,00 ₺

 “Fikri mülkiyet” ya da “fikri haklar” kavramı, kısaca fikir ürünleri üzerindeki hakları ifade eder. Ancak, bu alandaki hakları ifade etmek üzere, ulusal ve uluslararası düzeyde “fikri mülkiyet hakları” kavramı tercih edilir. Fikri mülkiyet hakları, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları (patent, marka, tasarım gibi) şeklinde iki ana koldan oluşur. Bu haklarla ilişkili başka haklar (ticari adlar, internet adları, ilaçta veri koruması gibi) da vardır.

 Üretimin ve ticaretin özünde, fikri mülkiyet haklarına etkin koruma sağlanması yatmaktadır. Şirket varlıkları arasında fikri mülkiyet haklarının ağırlığı giderek artmaktadır. Küreselleşme ve ticari rekabet, fikri mülkiyet haklarına ilişkin vergileme eğilimlerini de değiştirmektedir. Fikri mülkiyet haklarını vergilendirmede etkin bir yöntem belirlenmesi, özellikle yatırımcı ve girişimci kararları açısından önemlidir.

 Bu kitapta, fikri mülkiyet haklarının korunması ve vergi sistemi ile ilişkileri analiz edilmiş, uluslararası boyut da dikkate alınarak vergilendirme konusunda bir öneri geliştirilmiştir. İlk bölümde fikri mülkiyet haklarının kapsamı, ikinci bölümde söz konusu hakların korunması, üçüncü bölümde bu hakların vergi-muhasebe sistemleri karşısındaki durumu ve son bölümde vergilendirmeye ilişkin bir analiz ve model önerisi ele alınmıştır.

Kitabın fikri mülkiyet hakları alanında çalışma yapanlara, özellikle mali müşavirlik-bağımsız denetim ve patent-marka vekilliği gibi meslek mensupları ile diğer uygulamacılara faydalı olması beklenmektedir.

Bu Ürünü alan müşteriler aynı zamanda bunlarıda satın aldı

DEĞERLEME

E. Baş Hesap Uzmanı YMM, BAğımsız Denetçi Muzaffer KÜÇÜK

90,00 ₺

Örtülü Sermaye Teori ve Açıklamalar / Soru ve Cevaplar

İsmail ONAY E. Hesap Uzmanı YMM Nisan 2017 563 Sayfa 1.Baskı MBHUD Yayınları 

70,00 ₺

Vergi Usul Kanunu 8. Baskı

E. Hesap Uzmanı Sayıştay Üyesi Dr. Mehmet Ali ÖZYER 

/Ciltli, MBHUD Yayınları

100,00 ₺

DENETİM VERGİ TEKNİĞİ VE REVİZYON

Komisyon 1. Baskı MBHUD Yayınları 

130,00 ₺