Ara
Filtreler
Kapat

FİKRİ MÜLKİYET ve VERGİLEME Yeni Eğilimler, Model Örneği

Dr. Mehmet DEMİROĞLU Eski Hesap Uzmanı / E. Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı 

Temmuz 2019 1. Baskı Ciltli 268 Sayfa MBHUD Yayınları 

40,00 ₺

 “Fikri mülkiyet” ya da “fikri haklar” kavramı, kısaca fikir ürünleri üzerindeki hakları ifade eder. Ancak, bu alandaki hakları ifade etmek üzere, ulusal ve uluslararası düzeyde “fikri mülkiyet hakları” kavramı tercih edilir. Fikri mülkiyet hakları, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları (patent, marka, tasarım gibi) şeklinde iki ana koldan oluşur. Bu haklarla ilişkili başka haklar (ticari adlar, internet adları, ilaçta veri koruması gibi) da vardır.

 Üretimin ve ticaretin özünde, fikri mülkiyet haklarına etkin koruma sağlanması yatmaktadır. Şirket varlıkları arasında fikri mülkiyet haklarının ağırlığı giderek artmaktadır. Küreselleşme ve ticari rekabet, fikri mülkiyet haklarına ilişkin vergileme eğilimlerini de değiştirmektedir. Fikri mülkiyet haklarını vergilendirmede etkin bir yöntem belirlenmesi, özellikle yatırımcı ve girişimci kararları açısından önemlidir.

 Bu kitapta, fikri mülkiyet haklarının korunması ve vergi sistemi ile ilişkileri analiz edilmiş, uluslararası boyut da dikkate alınarak vergilendirme konusunda bir öneri geliştirilmiştir. İlk bölümde fikri mülkiyet haklarının kapsamı, ikinci bölümde söz konusu hakların korunması, üçüncü bölümde bu hakların vergi-muhasebe sistemleri karşısındaki durumu ve son bölümde vergilendirmeye ilişkin bir analiz ve model önerisi ele alınmıştır.

Kitabın fikri mülkiyet hakları alanında çalışma yapanlara, özellikle mali müşavirlik-bağımsız denetim ve patent-marka vekilliği gibi meslek mensupları ile diğer uygulamacılara faydalı olması beklenmektedir.

Bu Ürünü alan müşteriler aynı zamanda bunlarıda satın aldı

Temmuz 2019 Vergi Dünyası Dergisi (E-Dergi)

Temmuz 2019, Yıl:38, Sayı:455 ISSN No: 1300-851X 

55,00 ₺

BEYANNAME DÜZENLEME KILAVUZU 2019

Komisyon, 53. Baskı, 4 Ciltlik Set/Ciltli, MBHUD Yayınları

250,00 ₺

Vergi Dünyasında 500 Soru 500 Cevap5.BASKI

Komisyon, Eylül 2017, 5. Baskı, Ciltli, 880 Sayfa MBHUD Yayınları

85,00 ₺

Yıllık Basılı Dergi Aboneliği

Vergi Dünyası Dergisi 12 Ay Masanızda

550,00 ₺