Ara
Filtreler
Kapat

Haziran 2015 Vergi Dünyası Dergisi (E-Dergi)

Haziran 2015, Yıl:34, Sayı:406 ISSN No: 1300-851X

40,00 ₺

Bu sayımızda Vergi Dünyası dergimizin bu sayısında Hesap Uzmanları Kurulu’nun kuruluşunun 70. Yılı münasebetiyle gerçekleştirilen “Komşu Ülkelerdeki Politik veya Ekonomik Krizlerin Türk Ekonomisine Etkileri” konulu panele ilişkin panelistlerin konuşmalarının özetini bulabilirsiniz. “6637 sayılı Kanunla yapılan değişiklikleri, sınai ve mülkiyet haklarında istisna olarak ifade edilen Kurumlar Vergisi Kanunu 5/B maddesine ilişkin açıklamaları, özellikle mükellefler ile idarenin usûl yönünden ihtilafa düşmesine neden olan amme alacağını içeren zamanaşımlı evrakların tebliğ edilmesi hususunu, mevduat, tahvil ve eurobond faizlerinde KDV sorununu çözümünü ve yatırım araçlarının KDV karşısındaki durumunu içermektedir” konuları başta olmak üzere 16 makale, uluslararası vergi dünyası, sorular yanıtlar, yargı kararları, özelgeler ve pratik bilgiler bölümlerine ver verilmiştir.

SAYI: 406

HAZİRAN 2015

 

Sahibi

Maliye Hesap Uzmanları Derneği Adına

Dernek Başkanı

M. METE USLU

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Reklam Sorumlusu

MÜNEVER YEĞİN

 

Yayın Satış ve Yazışma Adresi

Kemankeş Mah. Rıhtım Cad. No: 85

Karaköy - İSTANBUL

Tel.: (0212) 252 34 12-244 00 45-293 33 32

Faks: (0212) 252 34 71

e-posta: mbhud@vergidunyasi.com.tr

www.hud.org.tr

www.vergidunyasi.com.tr

 

Makale Göndermek İçin

makale@hud.org.tr

 

Dizgi ve Görsel Tasarım

MALİYE HESAP UZMANLARI DERNEĞİ

 

Görsel Tasarım

DENİZ KAYAK

 
 

Baskı, Cilt

ACAR BASIM ve CİLT SAN. TİC. A.Ş.

Beysan Sanayi Sit. Birlik Cad. No:26

34524 Haramidere, Beylikdüzü / İstanbul

Tel.: (0212) 422 18 34

 

YIL: XXXIV SAYI: 406

ISSN 1300 851 X

 

Yıllık Abone Bedeli

400,00 TL (KDV DAHİL)

 

Dergimiz hakemli dergi olup,

yazım ve yayın kuralları derginin son sayfalarındadır

●●●

Dergimizde yayımlanan tüm düşünce ve öneriler tümüyle yazarlarının sorumluluğunda olup çalıştığı

kurumu bağlamamaktadır. Çalıştığı kurum veya yaptığı görevle ilişki kurulmak suretiyle herhangi bir şekilde kesinlikle kullanılamaz.

●●●

Dergimizde yayınlanan yazıların tüm telif hakları

Hesap Uzmanları Derneği’ne aittir.

Dergimizde çıkan yazıların başka yayın organlarınca aynen yayınlanması dernek yönetim kurulumuzdan

alınacak yazılı izinle, alıntılar yapılması kaynak

gösterilmesi koşulu ile mümkündür.

 

Dergimiz

Asos Index tarafından

taranmaktadır.

 

AYLIK DERGİ

ISSN 1300 851X

40,00 TL

(KDV DAHİL)