Ara
Filtreler
Kapat

Haziran 2014 Vergi Dünyası Dergisi (E-Dergi)

Haziran 2014, Yıl:33, Sayı:394 ISSN No: 1300-851X

10,00 ₺

Bu sayımızda “Sermaye Şirketlerinde Kar Dağıtımı Zorunlumudur?”, “VUK. 339 madde Anayasaya Aykırıdır (Anayasa Mahkemesi Kararına Rağmen)” ve “Üst Düzey Çalışanların 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Fazla Çalışma Ücreti Talep Edip Edemeyecekleri Hususunun Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi” konuları başta olmak üzere 23 makale,  sorular yanıtlar, yargı kararları, özelgeler ve pratik bilgiler bölümlerine ver verilmiştir.

SAYI: 394

HAZİRAN 2014Sahibi

Maliye Hesap Uzmanları Derneği Adına

Dernek Başkanı

NECDET GÖKMEN

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Reklam Sorumlusu

MUSTAFA BEDEL

 

Yayın Koordinatörü

SUNAY ŞEN

 

Teknik Sekreterler

GÖKHAN BELGE

OKAN COŞGUN

 

Yayın Satış ve Yazışma Adresi

Kemankeş Mah. Rıhtım Cad. No: 85

Karaköy - İSTANBUL

Tel.: (0212) 252 34 12-244 00 45-293 33 32

Faks: (0212) 252 34 71

e-posta: mbhud@vergidunyasi.com.tr

www.hud.org.tr

www.vergidunyasi.com.tr

 

Makale Göndermek İçin

makale@hud.org.tr

 

Dizgi ve Görsel Tasarım

MALİYE HESAP UZMANLARI DERNEĞİ

 

Görsel Tasarım

DENİZ KAYAK

 

Baskı, Cilt

ACAR BASIM ve CİLT SAN. TİC. A.Ş.

Beysan Sanayi Sit. Birlik Cad. No:26

34524 Haramidere, Beylikdüzü / İstanbul

Tel.: (0212) 422 18 34

 

YIL: XXXIII SAYI: 394

ISSN 1300 851 X

 

Dergimiz hakemli dergi olup,

yazım ve yayın kuralları derginin son sayfalarındadır

●●●

Dergimizde yayımlanan tüm düşünce ve öneriler tümüyle yazarlarının sorumluluğunda olup çalıştığı

kurumu bağlamamaktadır. Çalıştığı kurum veya yaptığı görevle ilişki kurulmak suretiyle herhangi bir şekilde kesinlikle kullanılamaz.

●●●

Dergimizde yayınlanan yazıların tüm telif hakları

Hesap Uzmanları Derneği’ne aittir.

Dergimizde çıkan yazıların başka yayın organlarınca aynen yayınlanması dernek yönetim kurulumuzdan

alınacak yazılı izinle, alıntılar yapılması kaynak

gösterilmesi koşulu ile mümkündür.

 

Dergimiz

Asos Index tarafından

taranmaktadır.AYLIK DERGİ

ISSN 1300 851X