Ara
Filtreler
Kapat

Karşılaştırmalı TMS/TFRS – Vergi Uygulamaları

Akın AKBULUT, E. Baş Hesap Uzmanı, YMM Mart 2015, 2. Baskı, Ciltli, 1246 Sayfa MBHUD Yayınları
100,00 ₺

Bu çalışmada amacımız, Tam Set Muhasebe Standartlarını ve vergi uygulamalarını kıyaslamak örnekler yoluyla farkları ortaya koymak ve sonuçlarına değinmektir. TMS/TFRS finansal tablo hazırlayıcılarının yaptıkları işlemlerin, değerleme ve envanterlerin vergisel sonuçları olan “dönem vergisi” ve “ertelen vergi” hesabı için de çalışmamızdan yararlanabileceklerdir. Finansal tablolarda, verilerin birbirini doğrulaması ve yeni TTK’nın aradığı durüst resim ilkesi gereği olarak, gerçeğe uygun sunumu ele alınan her veri ve işlemin, TMS/TFRS düzenlemelerine uygun olması da gerekir. Kitabımızda bu uygunluk 194 kapsamlı örnek üzerinden tüm yönleriyle ortaya konulmuştur.

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. 1991 yılında girdiği Hesap Uzmanları Kurulu’nda 1994 yılında hesap uzmanı ve 2003 yılında baş hesap uzmanı oldu. Kurul’un eğitim, sınav, Danışma Komisyonu, uzlaşma, ekip …gibi işlerinde görev yaptı. ABD’de e-ticaretin vergilemesi üzerine etüd ve incelemelerde bulundu.

 

Hesap Uzmanları Kurulu’nun kapanmasının ardından Vergi Denetim Kurulu’nda vergi başmüfettişi olarak görevine devam etti. Ankara Örtülü Sermaye Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı’nda inceleme elemanı, eğiticilik ve son iki yıl da Rapor Değerlendirme Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu.

 

Akın Akbulut, 2002 yılından bu yana yeminli mali müşavirlik, 2010 yılından bu yana da TSPAKB bağımsız denetçilik belgelerine sahiptir.

 

Aralık 2014 tarihinden bu yana Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. Ankara Ofis’de yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Yazar, genel vergi ve muhasebe konularının yanı sıra kitaplarında e-ticaret ve vergilemesi ile TMS/TFRS- vergi ilişkisini ele almıştır. Yayımlanmış makaleleri dışında bu alandaki kitapları aşağıdaki gibidir:

 

- Bilişim Ekonomisi ve E-Ticaret, HUD yayınları 2007

- Yurtdışına E-Ticaret (Ortak Yayın), İGEME yayınları, 2009

- E-Ticaretin Vergilemesi Rehberi, DT Business Dergisi Eki, Mart-Nisan 2010

- Ticari Kardan Mali Kara Geçiş, 3 Baskı, (Ortak Yayın), TÜRMOB yayınları, 2011

- Karşılaştırmalı TMS/TFRS-Vergi Uygulamaları ve Sonuçları, 1. Baskı, HUD yayınları, 2012

- TFRS’ye İlk Geçiş Uygulaması, HUD Yayınları, 2013

- Kiralama İşlemleri, TÜRMOB Yayınları, 2013

- Finansal Tabloları Bağımsız Denetime Hazırlama Kılavuzu, HUD Yayınları 2014