Ara
Filtreler
Kapat

Maliyet Muhasebesi

İsmail ÖZSOY, Eski Hesap Uzmanı Haziran 2015, 1. Baskı, Ciltli, 520 Sayfa MBHUD Yayınları
60,00 ₺

Bu kitap dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde maliyet muhasebesine ilişkin kavramlar, maliyet muhasebesinin tanımı, amaçları, genel muhasebe ile olan ilişkisi, tek düzen hesap planındaki maliyet hesapları, gelir tablosu ve satışların maliyet tablosu; ikinci bölümde giderlerin sınıflandırılması, ilk madde ve malzeme giderleri, işçilik giderleri ve genel üretim giderleri; üçüncü bölümde sipariş, safha, standart maliyet hesaplama sistemleri ve son olarak dördüncü bölümde birleşik ve yan mamül maliyetlerinin hesaplanması konuları yer almaktadır.

Bu kitap dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde maliyet muhasebesine ilişkin kavramlar, maliyet muhasebesinin tanımı, amaçları, genel muhasebe ile olan ilişkisi, tek düzen hesap planındaki maliyet hesapları, gelir tablosu ve satışların maliyet tablosu; ikinci bölümde giderlerin sınıflandırılması, ilk madde ve malzeme giderleri, işçilik giderleri ve genel üretim giderleri; üçüncü bölümde sipariş, safha, standart maliyet hesaplama sistemleri ve son olarak dördüncü bölümde birleşik ve yan mamül maliyetlerinin hesaplanması konuları yer almaktadır.

Bu kitapta konular yalın ve anlaşılır şekilde açıklanmıştır. Bunun yanında, kitapta, özellikle serbest muhasebeci mali müşavirlik ve vergi müfettişliği yeterlilik sınavları olmak üzere çeşitli sınavlara yönelik olarak kapsamlı ve ayrıntılı şekilde çözülmüş çok sayıda örnek uygulama bulunmaktadır.

Bu kitapta cevap bulabileceğiniz sorulardan bazıları şunlardır:

 • 7/A ve 7/B Seçeneğinde Muhasebe Kayıtlarının Nasıl Yapıldığı,

 • Satışların Maliyeti Tablosu ile Gelir Tablosunun Nasıl Hazırlandığı,

 • Stok Değerleme Yöntemlerinin Neler Olduğu ve Satılan Mamül Maliyetleri ile Stok Maliyetlerinin Bu Yöntemlerle Nasıl Tespit Edildiği,

 • İşçilik Giderlerine İlişkin Hesaplamaların Nasıl Yapıldığı ve Bu Giderlerin Nasıl Muhasebeleştirildiği,

 • Genel Üretim Giderlerinin I., II. ve III. Dağıtımla Gider Yerlerine ve Mamüllere Nasıl Dağıtıldığı ve Ne Şekilde Muhasebeleştirildiği,

 • Maliyet Hesaplama Yöntemlerinin Neler Olduğu ve Bu Yöntemlerde Üretim Maliyetlerinin Nasıl Tespit Edildiği,

 • Sipariş Maliyet Sisteminde, Mamül Maliyetlerinin Nasıl Tespit Edildiği ve Muhasebeleştirildiği,

 • Faaliyet Tabanlı Maliyet Yaklaşımının Esaslarının Neler Olduğu, Giderlerin Faaliyetlere Ne Şekilde Dağıtıldığı ve Muhasebeleştirildiği,

 • Safha Maliyet Sisteminde, Mamül ve Yarı Mamül Maliyetlerinin Hem FİFO Hem de Ortalama Maliyet Yöntemine Göre Nasıl Tespit Edildiği ve Muhasebeleştirildiği,

 • Safha Maliyet Sisteminde, Birden Fazla Safha Olması Durumunda Mamül ve Yarı Mamül Maliyetlerinin Hem FİFO Hem de Ortalama Maliyet Yöntemine Göre Nasıl Tespit Edildiği ve Muhasebeleştirildiği,

 • Safha Maliyet Sisteminde, Dönem Başı ve Dönem Sonu Yarı Mamül Olması Durumunda Mamül ve Yarı Mamül Maliyetlerinin Hem FİFO Hem de Ortalama Maliyet Yöntemine Göre Nasıl Tespit Edildiği ve Muhasebeleştirildiği,

 • Safha Maliyet Sisteminde, Birden Fazla Mamül Üretilmesi Durumunda Mamül ve Yarı Mamül Maliyetlerinin Hem FİFO Hem de Ortalama Maliyet Yöntemine Göre Nasıl Tespit Edildiği ve Muhasebeleştirildiği,

 • Safha Maliyet Sisteminde, Bir veya Birden Fazla Safhada Fire Olması Durumunda Fire, Mamül ve Yarı Mamül Maliyetlerinin Hem FİFO Hem de Ortalama Maliyet Yöntemine Göre Nasıl Tespit Edildiği ve Muhasebeleştirildiği,

 • Standart Maliyet Sisteminde, Direkt İlk Madde ve Malzeme, Direkt İşçilik ve Genel Üretim Giderlerine İlişkin Sapmaların Nasıl Tespit Edildiği ve Muhasebeleştirildiği,

 • Birleşik ve Yan Mamül Maliyetlerinin Çeşitli Yöntemlere Göre Mamüllere Nasıl Dağıtıldığı.

 

Bu Ürünü alan müşteriler aynı zamanda bunlarıda satın aldı

Yönetim Muhasebesi

İsmail ÖZSOY, Eski Hesap Uzmanı Haziran 2016, 1. Baskı, Ciltli, 409 Sayfa MBHUD Yayınları
60,00 ₺

Gümrük Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı (YMM Sınavlarına Hazırlık)2.BASKI

Arif KÜMBÜL, 2018, Ciltli, MBHUD Yayınları

64,00 ₺

DENETİM İLKE VE ESASLARI 7. BASKI

Komisyon Haziran 2017, 7. Baskı, 2 Cilt, 1771 Sayfa MBHUD Yayınları

135,00 ₺

KVK UYGULAMASINDA İSTİSNALAR

İsmail ONAY , E. Baş Hesap Uzmanı, YMM Kasım 2017 , 2. Baskı, Ciltli, 856 Sayfa MBHUD Yayınları

85,00 ₺