Ara
Filtreler
Kapat

Milli Emlak

İsmail DOLMACI, Eski Maliye Müfettişi Şubat 2016, 1. Baskı, Ciltli, 585 Sayfa MBHUD Yayınları
70,00 ₺

Milli Emlak Mevzuatı başta Medeni Kanun olmak üzere, Tapu ve Kadastro Kanunu, Orman Kanunu, Devlet İhale Kanunu ve birçok kanun ve idari düzenlemeleri kapsamaktadır. Bu haliyle konunun kavranması ve takip edilmesi güç bir alan halini almıştır. Bu Eser’de başlangıçta kamu malı-özel mal ayrımı üzerinde, devamında ise mülkiyet kavramı üzerinde durulmuştur. Devlet mallarının idaresi ile ilgili kamu kurumlarının görev alanları incelenmiş, mülkiyet ve hak kavramları, zilyetlik, kamu mallarının ve doğal kaynakların kullanımı, tapu sicili, kadastro düzenlemeleri, kamulaştırma, ihale mevzuatı gibi kamu mallarını ilgilendiren yasal ve idari düzenlemeler ele alınmak suretiyle milli emlak mevzuatı özetlenmeye çalışılmıştır.

Köklü bir devlet geleneğine sahip Türk kamu yönetiminde devlet mallarının sevk ve idaresinin özel bir yeri vardır. Kamu malları, Osmanlıdan günümüze önemli bir gelir kaynağı olmuştur. 16. yy da başlayan tahrir çalışmaları ile devlet mallarının envanteri çıkarılmaya başlanmış ve kamu mallarının daha etkin ve verimli kullanılarak bu kaynaklardan elde edilen devlet gelirlerinin sürekliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Günümüzde bu faaliyetler Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü eliyle yürütülmektedir.

 

Kamu malları, Devlet için önemli bir gelir kaynağı olmasına karşın, gerçek ve tüzel kişiler ile Devlet çıkarlarının çatıştığı bir alandır. Bu haliyle Milli Emlak Mevzuatı hem kamu çalışanlarını, hem de gerçek ve tüzel kişileri de ilgilendirmektedir.

 

Milli Emlak Mevzuatı başta Medeni Kanun olmak üzere, Tapu ve Kadastro Kanunu, Orman Kanunu, Devlet İhale Kanunu ve birçok kanun ve idari düzenlemeleri kapsamaktadır. Bu haliyle konunun kavranması ve takip edilmesi güç bir alan halini almıştır. Bu Eser’de başlangıçta kamu malı-özel mal ayrımı üzerinde, devamında ise mülkiyet kavramı üzerinde durulmuştur. Devlet mallarının idaresi ile ilgili kamu kurumlarının görev alanları incelenmiş, mülkiyet ve hak kavramları, zilyetlik, kamu mallarının ve doğal kaynakların kullanımı, tapu sicili, kadastro düzenlemeleri, kamulaştırma, ihale mevzuatı gibi kamu mallarını ilgilendiren yasal ve idari düzenlemeler ele alınmak suretiyle milli emlak mevzuatı özetlenmeye çalışılmıştır.

Bu Ürünü alan müşteriler aynı zamanda bunlarıda satın aldı

Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2017

Komisyon, 51. Baskı, 3 Ciltlik Set/Ciltli, MBHUD Yayınları

150,00 ₺

Katma Değer Vergisi’nde Tevkifatın Nedenleri, Gelişimi ve Uygulama Esasları

Ceyhan İNALTONG, E. Hesap Uzmanı, YMM Temmuz 2013, 1. Baskı, Ciltli, 456 Sayfa MBHUD Yayınları
50,00 ₺

Açıklama ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu Uygulaması

Dr. Mehmet Ali ÖZYER, E.Baş Hesap Uzmanı, Sayıştay Üyesi Aralık 2015, 7. Baskı, Ciltli 1192 Sayfa MBHUD Yayınları, ISBN No: 978-605-9146-14-2
80,00 ₺

Tüm Vergi Kanunları 2017

Komisyon
Mart  2017, 36. Baskı, Ciltli, 1206 Sayfa
HUZ Akademi Yayınları

56,00 ₺